Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Panic | Comuna: Bereclean | Judeţ: Sălaj | Punct: Pădurea Bichişel | Anul: 2017

Anul   2017
Epoca
Preistorie
Perioade
Preistorie
Categorie
Neatribuit
Tipuri de sit
Descoperire izolată
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sălaj
Localitate   Panic
Comuna   Bereclean
Punct
Pădurea Bichişel
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bejinariu Ioan responsabil Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Cod RAN    141438.11
Raport Localitatea Panic (com. Hereclean) se află la circa 5 km vest de municipiul reşedinţă de judeţ Zalău, pe partea stângă a DE Cluj Napoca – Satu Mare. În ultimele patru decenii, în zona dintre Zalău – Hereclean - Panic au fost efectuate cercetări arheologice sistematice sau cu caracter preventiv în câteva situri, cu descoperiri din neolitic, eneolitic târziu, epoca bronzului şi perioada romană. Toate aceste puncte se află la distanţe cuprinse între circa 1 km – 3,5 km de locul unde au fost aflate piesele de bronz.
În luna iunie a anului 2017 au fost descoperite cu detectorul de metale în zona localităţii Panic, în locul numit ”Pădurea Bichişel” câteva piese preistorice din bronz. Urmând circuitul legal, aceste piese au ajuns în custodia muzeului din Zalău, care a solicitat autorizaţii pentru diagnostic de teren şi utilizarea detectorului de metale în zonă, ambele demersuri menite şă permită obţinerea unor eventuale date despre împrejurările în care obiectele de metal au ajuns în pământ. Am urmărit totodată şi recuperarea altor obiecte. Conform informaţiilor furnizate de către descoperitor, obiectele de metal (5 în total) au fost descoperite la foarte mică adâncime, între 0, 20 m – 0,30 m, la distanţă una de alta, împrăştiate pe o suprafaţă de circa 10 m2. Piesele de metal au fost descoperite pe panta lină a unui deal împădurit, mai precis pe versantul său nord-nord-estic, sub culme.
A fost delimitată o zonă cu o rază de circa 50 m de la locul unde au fost găsite primele piese, iar acest sector a fost ”scanat” cu detectorul pentru identificarea altor piese. Anterior a fost îndepărtat stratul de frunze moarte. Evaluarea de teren realizată în zona unde fuseseră descoperite anterior primele piese a dus la recuperarea a încă trei obiecte de metal, toate aparţinând probabil unei depuneri de bronzuri. Toate noile piesele recuperate în urma evaluării de teren se aflau la o adâncime redusă, între 0,08 m şi 0, 17 m. Probabil ansamblul de bronzuri preistorice a fost îngropat la mică adâncime sub culmea dealului, pe panta sa nord-estică, iar în decursul timpului, eroziunea naturală şi acţiunile cu caracter antropic au afectat depunerea şi obiectele s-au împrăştiat. În total este vorba despre opt obiecte, care în decursul timpului au fost împrăştiate din locul depunerii iniţiale. Nu am reuşit să identificăm locul iniţial al depunerii şi nici alte indicii referitoare la suportul depunerii. Spre vest de locul depunerii au fost identificate trei movile, posibil tumuli funerari, însă din zona acestora nu avem indicii referitoare la perioada când au fost înălţaţi. Această grupare tumulară se află vis-a-vis, la est de aşezarea din prima etapă a Bronzului târziu cercetată în anul 2008 la Recea, ”Valea Sulduba / Fabrica CEMACON”. Nu excludem, în contextul acestei descoperiri, o potenţială legătură între depunerea de piese de metal şi movilele funerare. În trecut a mai fost identificată şi parţial cercetată o a doua aşezare din perioada târzie a epocii bronzului, la Panic ”Uroikért ” aflată la circa 1 km nord-est de locul descoperirii depozitului. Putem afirma că depozitul a fost compus din cel puţin opt piese de metal. Este vorba despre trei seceri (una aproape întreagă aparţinând tipului ”cu buton” şi alte două fragmente), jumătatea superioară a unui celt cu gura concavă şi probabil un alt fragment ce provine tot de la un celt. În compoziţia depozitului mai apar trei fragmente de materie primă.
Celtul fragmentar a furnizat încă de la începutul procesului de curăţare primară alte importante descoperiri. Se observă că piesa a fost fragmentată, aproximativ pe la mijloc unde apar şi urme de lovire, soldate cu ”înfundarea” unuia dintre pereţi. În orificiul rezultat au fost îndesate două piese: tija unui ac de bronz, respectiv un fragment, probabil de tablă de bronz. Această practică documentată şi în cazul altor depuneri de piese de metal a fost analizată în câteva studii care au încercat să explice şi resorturile care au determinat-o. Astfel numărul total al pieselor aflate în componenţa depozitului de la Panic, pădurea ”Bichişel” se ridică la zece.
Evaluarea de teren, acompaniată de detecţie cu detectorul de metale pentru recuperarea tuturor pieselor nu a furnizat înformaţii determinante pentru aprecierea caracterului depunerii. Relaţia potenţială cu siturile din zonă (aşezări şi tumuli, posibil cu caracter funerar) identificate şi, unele cercetate este dificil de stabilit. Prin compoziţia sa depozitul de bronzuri de la Panic ”Dealul Bichişel” poate fi atribuit tipului Uriu – Ópályí, depozite caracteristice mai ales zonei Tisei Superioare şi datate preponderent în etapa Bronz târziu II, cu menţiunea că unele se datează şi în etapa următoare.
Zona Vârşolţ - Zalău este una de tranziţie între culoarul Crasnei şi trecătoarea ”Poarta Meseşană”, din nordul munţilor Meseş ceea ce-i conferă un rol important în cadrul reţelei supraregionale a circulaţiei bunurilor, ideilor şi persoanelor în preistorie şi chiar mai târziu. Acest caracter este pregnant, graţie numărului mare al siturilor cunoscute, iar orice nouă descoperire umple un gol al cercetărilor. În ciuda acestui caracter de ”zonă de trecere” , până acum se cunosc doar descoperiri izolate de piese de bronz, care pot însă reprezenta ”depuneri de o singură piesă”. Depozitul recent descoperit ar fi primul cunoscut din acest spaţiu de tranziţie.
Rezumat
English Abstract In the summer of 2017 near the town of Zalău, a series of praehistoric bronze pieces were discovered in the village of Panic (Hereclean Comm., Sălaj County) in the place called "Pădurea Bichişel / Bichişel Forest". The pieces were discovered with the metal detector and probably coming from a bronze hoard. Other pieces of metal were recovered as a result of the field evaluation so that the uncovered hoard consists of ten pieces (sickles, a fragment of a socketed axe, a needle rod, small fragments of raw material). The bronze hoard was deposited on the north-eastern slope of a hill, but over time the objects were scattered from the original site. The hoard belongs to the Uriu - Ópályí type, which is characteristic of the Upper Tisa area during the Late Bronze II period and the beginning of the next period.
Bibliografie Bejinariu Ioan, The Settlement from Recea – Sulduba valley, Sălaj county. Contributions to the Knowledge of Late Bronze Age Habitat in North-Western Romania, în Berecki S., Németh E. R., Rezi B. (eds.) Bronze Age Communities in the Carphatian Basin, Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş, 24-26 October 2008, Cluj- Napoca 2009, p.183-201.
T. Soroceanu / É. Lakó, Der zweite Depotfund von Dragu, Kr. Sălaj. Zu den Tüllenbeilendepotfunden in Rumänien, în Bronzefunde aus Rumänien, I., T.Soroceanu (bearb.-und redig.), PAS, 10, Berlin 1995, p. 187-195.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu