.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Ibida | Anul: 2017
Anul:
2017
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Descoperire funerară
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Ibida
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Colțeanu Petre
Gheorghe Oana
Gheorghiu Laura
Honcu Ştefan Institutul de Arheologie Iaşi
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Prisecaru Dănuţ
Soficaru Andrei
Cod RAN:
Raport:


Scurt istoric al cercetării: În anul 2008 în cadrul proiectului de cercetare arheologică sistematică derulată pe situl Cetatea Ibida (sat Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea), a fost identificat în timpul cercetării la cca 15 de turnul 10 al cetăţii, un complex arheologic notat M141. Acest complex reprezintă un context de tip funerar în care au fost descoperite oase umane -nota 1 (de la un număr ...minim de 28 indivizi). Acestea nu se aflau în conexiune anatomică şi complexul a putut fi cercetat doar pe lăţimea secţiunii. Primele rezultate au indicat existenţa unei gropi comune, probabil legată de unul din momentele de distrugere ale cetăţii. Dat fiind ineditul acestui tip de complex şi raritatea unor asemenea contexte, înainte de a continua cercetarea arheologică am considerat că este necesar să aflam care sunt limitele lui, dacă este vorba de o groapă de mari dimensiuni sau un şanţ în care indivizii au fost depuşi. Aflarea acestor date ne vor ajuta în adoptarea metodologiei de cercetare dar şi ne vor putea oferi posibilitatea efectuării unor estimări legate de timpul, echipa şi costurile cercetării.
Obiective: determinarea dimensiunilor complexului M141, forma şi tipul de context, identificarea metodologiei de cercetare, estimarea timpului, echipei şi costurilor cercetării.
Metodologia de cercetare: conform principiilor diagnosticului arheologic intruziv (nota 2) şi a metodologiei de cercetare agreate au fost trasate un număr de trei secţiuni arheologice de sondaj. Secţiunile au fost realizate cu un utilaj de tip buldoexacavator, dotat cu o cupă de taluz. Adâncimea secţiunilor a fost determinată de apariţia conturării M141. Profilele relevante ale secţiunilor au fost curăţate manual, apoi desenate şi fotografiate şi descrise într-o fişă standard.Rezultate:
S1: L = 13, 20 m; l = 1,70 m. ; Ad. max. = 2,5 (0,70) m;orientare = aproximativ Nord-Sud.
Profil Est :
1. 0-0,30/40 m. Nivel menajer contemporan.
2. -0,30/0,40-0,50 m. Sediment brun, cenuşos, în care apar fragmente ceramice şi piatră (nivel de cultură).
3. -0,50-0,70 m. Sediment de culoare brună, pigmentat cu lut ars în care apar fragmente ceramice şi piatră.
4. Cx 1 (M141).Complex care apare conturat în nivelul de cultură (2), la – 0,50m, sub forma unui şanţ (formă neregulată) cu lăţimea în profilul secţiunii de 3,5 m. Este suprapus de CX 2.
5. Cx 2. Complex care apare la adâncimea de -0,50m, probabil o groapă, cu lăţimea surprinsă în profilul secţiunii de 2,5 m. Suprapune Cx 1.
Profil Vest :
1. 0-0,30/50 m. Nivel menajer contemporan.
2. -0,50-1,50 (2,5 m). Sediment brun, cenuşos, în care apar fragmente ceramice şi piatră (nivel de cultură).
3. Cx 3.Complex conturat la adâncimea de 0,50m cu sediment de culoare brun-deschis, în care apar pietre şi fragmente ceramice. Suprapune Cx1.
4. Cx 2.Complex conturat la adâncimea de 0,50 m, are adâncimea în profil de -1 m, umplutura de culoare cenuşiu-închisă pigmentată cu lut ars. Suprapune Cx1.
5. Cx 1 (M 141)complex care apare conturat în nivelul de cultură (2), la -0,50m, sub forma unui şanţ (formă neregulată) cu lăţimea în profilul secţiunii de 5,5 m. Este suprapus de CX 2 şi Cx 3.

S2:L = 15 m; l = 1,70 m; Ad. max. = 0,70 m. Orientare: aproximativ Est-Vest.
1. 0-0,20 m. Sediment de culoare brun-deschis, cenuşos, în care apar sporadic fragmente ceramice şi piatră.
2. -0,20-0,70 m. Sediment de culoare brun închis, cenuşos, pigmentat cu lut ars în care apar fragmente tegulare, ceramice şi piatră (nivel de cultură).
3. Cx1 (M 141). Complexul se conturează în statul de cultură sub forma unui nivel cenuşos în care apar compact pietre şi fragmente tegulare. A fost surprins pe o lungime de 12,50 m în profilul secţiunii spre vest.
S3: L = 17 m; l = 1,70 m; Ad. max. = 1, 20m. Orientare = aproximativ Est-Vest.
1. 0-0,60 m. Sediment de culoare brun închis în care apar sporadic fragmente de tegulă.
2. 0,60-1 m. Sediment de culoare brună, cenuşos, cu piatră şi fragmente de tegule în compoziţie (nivel de cultură).
3. Cx1 (M 141). Complexul a fost conturat la adâncimea de 0,60-0,70 m sub forma unui nivel cenuşos în care apar compact pietre şi fragmente tegulare. A fost surprins pe o lungime de 8, 20 m. în profilul secţiunii, spre vest.
4. Cx 2. Complex conturat la adâncimea de 0,70 m spre marginea de est a secţiuni, sub forma unei aglomerări compacte de tegule.I. Concluzii:
În urma efectuării diagnosticului arheologic intruziv pentru delimitarea M141 putem emite următoarele concluzii preliminare:
- Cx 1 (M141) apare în toate cele trei secţiuni de sondaj şi se conturează de la adâncimea de 0,50-0,70m sub forma unei aglomerări compacte de piatră cu material tegular. În urma cercetărilor din anul 2014 (nota 3) s-a putut observa ca oasele umane erau acoperite de un capac format din piatră spartă în amestec cu material tegular. De aceea considerăm că în momentul în care a fost atins acest nivel ne aflăm pe conturarea complexului M141;
- Forma complexului este neregulată, de aceea tindem să considerăm că este vorba despre o alveolare/şanţ în care oasele umane au fost depuse;
- Dimensiunile complexului nu au putut fi definite în totalitate din mai multe motive. Pe latura de Sud complexul merge până în apropierea zidului de incintă al cetăţii, faţă de care se află la o distanţă de aproximativ 3 m. Pe latura de Nord complexul se conturează spre zona pe care se află depus pământul rezultat în urma cercetărilor anterioare. Cu toate acestea, având limitele de vest şi est şi conform grund-riss-urilor secţiunilor putem spune că complexul are aproximativ 20 m lungime(E-V) pe o lăţime(N-S) de aproximativ 16 m, adică 320 mp;
- Fiind suprapus de alte complexe arheologice putem spune că Cx 141 nu face parte din faza finală de locuire a sitului arheologic.

English Abstract:

L’enjeu de notre projet de recherche est de reconstituer l’évolution géohistorique environnementale de cet espace et de mettre en lumière le rôle des interventions humaines anciennes ou récentes dans le fonctionnement du milieu, son altération et son éventuelle dégradation dans l’optique de sa prise en compte dans la gestion de ce milieu.
Son originalité est de se positionner à l’interface entre approche géohistorique et approche géomorphologique, c’est-à-dire de coupler l’approche par la documentation ancienne aux sources de terrain en les validant et les complétant.
Il s’appuie pour les approches géohistoriques sur une documentation exceptionnelle et inédites issues par exemple des archives communistes en cours de déclassification, et sur la connaissance du delta par l’équipe support et les organismes partenaires pour le volet terrain.

Bibliografie:

COLŢEANU 2016 Petre Colţeanu, Managementul proiectelor de cercetare arheologică contractuală, Universitatea „Alexandru- Ioan Cuza”, Teză de doctorat, Iaşi, 2016.


IACOB & al. 2014 M. Iacob, D. Paraschiv, G. Nuţu, M. Mocanu, C. Chiriac, D. Aparaschivei, Al. Rubel, A. Opaiţ, L. Mihăilescu-Bîrliba, S. Stanc, A. D. Soficaru, N. Mateevici-Culai, D. Nedu, 83. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea [(L), Ibida], Cronica Cercetărilor Arheologice din România, p. 130-134.
SOFICARU, A. 2014 Andrei Soficaru, Anthropological data about the funeral discoveries from Slava Rusă, Tulcea County, Romania,Peuce, S.N. XII, pag. 307-340.
SOFICARU & al. 2017 A. Soficaru, C. Radu, M. Prociuc, Şt. Honcu,Humans and animals in the same pit. Preliminary results regarding the burial M 141 from Slava Rusă, International Symposium on Funerary Anthropology “Homines, Funera, Astra”, Fifth edition, Death and Animals from Prehistory to Middle Ages, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, 18-21 October 2015 (în curs de publicare).
SOFICARU & al. 2018 A. Soficaru, C. Radu, C. I. Tica, A mass grave outside the walls: the commingled assemblage from Ibida, în D. Martin (ed.), The Bioarcaheology of Frontiers, University of Florida Press (în curs de publicare).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO