Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Hârşova | Judeţ: Constanţa | Punct: Hârşova, Cetate, str. Cetăţii-str. Carsium | Anul: 2017

Anul   2017
Epoca
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare fortificată;
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Hârşova
Comuna    Hârşova
Punct
Hârşova, Cetate, str. Cetăţii-str. Carsium
Sector   
Toponim   Carsium
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bodolică Vitalie Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Mihai Daniela Institutul Naţional al Patrimoniului
Nicolae Constantin responsabil Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Cristina Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    60810.01
Raport A 24-a campanie de la cetatea Carsium s-a limitat, din pricina fondurilor insuficiente, numai la poarta de nord a cetăţii. S-a demontat martorul dintre S4 si S 5. Spre turnul T 2 se mai păstrează urmele şantului făcut de Gh. Cantacuzino în anul 1988, iar spre nord pământul scos din săpăturile vechi dar şi cele mai noi.
Stratigrafia întâlnită este caracteristică pentru sit. Sub depunerile moderne se află ultimul nivel de demolare a turnului T 2. De aici au fost recuperate, întregi şi fragmentar, mai multe cărămizi folosite la construirea zidurilor. Pe suprafaţa acestora se mai păstrează, încă, urme de mortar. Mai departe urmează nivelările efectuate în evul mediu şi antichitate, atunci când zidurile turnurilor porţii au fost demantelate pentru ca piatra să fie reutilizată la construirea fortificaţiei de secolul al VI-lea sau a fortificaţiei medievale (epoca otomană).
Din aceste nivele au fost descoperite importante cantităţi de fragmente de vase din ceramică, cu deosebire amfore. Ocupă un loc important mănuşile acestora. Gurile şi fundurile ocupă un loc secundar. Alte descoperiri sunt: greutăţi din ceramică, fragmente de castroane, căni, căniţe etc.
Beneficiind de sprijinul financiar al Primariei Hârşova s-a degajat pământul scos din săpăturile mai vechi precum şi resturile de moloz depuse la construirea blocului V 9 M peste resturile de ziduri identificate aici în urma cu aproape trei decenii în perspectiva cercetării acestora în campaniile viitoare.
Colectivul şi echipa de muncitori au participat la pregătirea vizionării sitului de către echipa de evaluatori ai Regiunii de Sud-est. Acestia au inspectat cetatea în data de 15 noiembrie. În urma acestei acţiuni situl a obţinut 87,5 puncte şi a devenit eligibil pentru implementarea proiectului ,,Restaurarea, conservarea, amenajarea şi valorificarea cultural-turistică a cetăţii Carsium,, axa prioritară 5,1 POR, 2015-2020.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie -Gh. Cantacuzino, Cercetări arheologice la fortificaţiile de la Hârşova, BCMI,3, 1992, p. 58-67;
-C. Chiriac, C. Nicolae, G.Talmaţchi, Noutăţi epigrafice de epocă romană la Carsium (Hârşova, jud. Constanţa), Pontica, XXXI, 1998, p. 139-162;
-C.Chiriac, S.Gramaticu, G.Talmaţchi, C.Nicolae, Noi descoperiri monetare la Carsium (Hârşova, jud.Constanţa), Pontica, XXXII, 1999, p. 317- 342;
Constantin Nicolae, Câteva opaiţe descoperite la Carsium, Pontica, XXVII, 1994, p. 199-207; Constantin Nicolae, Descoperiri de epocă romană şi bizantină la Carsium, Pontica,XXVIII-XXIX,1995-1996,p.135-160 ; --Constantin Nicolae, Daniela Bănoiu, Vlad Nicolae, Aspecte noi privind topografia cetăţii de la Hârşova, Pontica, XLI, 2008, p. 313-343; --Constantin Nicolae, Stadiul cercetării arheologice la Hârşova. Contribuţii la harta arheologică a localităţii, Pontica, XLIII, 2010, p. 221-249
-Constantin Nicolae, Incinta cetăţii medievale de la Hîrşova. Descoperiri noi, Pontica, XLVII, 2014, p. 375-402;
-Constantin Nicolae, Noi date despre fortificaţia otomană de la Hârşova, vol. Dobrogea coordonate istorice şi arheologice, Tulcea 2016, p. 49-84;
-Constantin Nicolae, Carsium, un avanpost la frontiera romană a Dunării de Jos. Stadiul cercetărilor, în volum Mariana Păvăloiu, Ghiorghe Papuc LXX om al cetăţii, Constanţa, 2016, p. 83-102.
-Constantin Nicolae, Şantierul arheologic Hârşova‐cetate, sectorul „incinte vest”. Campaniile 2000‐2007 (Hârşova‐cetate Archaeological Site, „incinte vest” Sector. 2000‐2007 Pontica 48-49, 2015-2016, p. 281-304,
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu