Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Oltina | Judeţ: Constanţa | Punct: Capu Dealului | Anul: 2017

Anul   2017
Epoca
Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII)
Perioade
Epoca medievală timpurie
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare fortificată
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Oltina
Comuna   Oltina
Punct
Capu Dealului
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Şova Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Gabriel Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    62495.01
Raport Cristina Talmatchi, Constantin Şova
În campania din anul 2017 cercetările arheologice s-au desfăşurat pe întreaga suprafaţă a SIB şi în casetele acesteia. Totodată, a fost deschis un nou sector, C, în partea nordică a sitului, spre Dunăre, zonă greu accesibilă în anii precedenţi datorită existenţei unei păduri de salcâmi plantată în deceniul opt al secolului trecut, cu rol de susţinere a malurilor. În ultimul an Ocolul Silvic Băneasa a tăiat copacii, făcând posibilă intervenţia noastră. A fost deschisă o secţiune de control de unde sperăm să obţinem noi date referitoare la sistemului de apărare al aşezării, în însemnările ing. Pamfil Polonic menţionându-se „iar aproape de colţul nord-vestic se vede bine ieşind din val zidul înconjurător al cetăţii, care are o grosime de 4 m şi este construit cu pietre mari cioplite legate cu var”. În timp, sperăm să obţinem cât mai multe date despre ceea ce Pamfil Polonic considera la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea „Această cetate este după cetăţile de la Hinog (Axiopolis) şi Igliţa (Troesmis) cea mai mare şi frumoasă cetate de pe malul Dunării” [P. Polonic, Cercetări de pe malul drept al Dunării de la Hârşova în sus, manuscris (caietul 12, filele 33-35) aflat la Biblioteca Academiei Române].
În perimetrul SIB, au fost identificate şi cercetate integral sau parţial cinci complexe, dintre care trei gropi (Gr. 1/2017, Gr. 2/2017 şi Gr. 3/2017, ce tăiau Cpl 4/2016) şi două locuinţe (Cpl 1/ 2017 şi Cpl 2 /2017).
Dintre acestea, Gr. 1/2017, situată în partea sudică a Cpl 4/2016, are adâncimea de 1,40 m, pereţii arcuiţi şi fundul drept. Lăţimea maximă a acesteia este de 1,20 x 1,14 m, iar fundul are 0,70 x 0,65 m. Ea taie şi Cpl. 1/2017, iar pe jumătatea de nord pare să taie o altă locuinţă, la aproximativ - 0,75 m faţă de nivelul de conturare. Partea inferioară a gropii a fost săpată în pământ galben. Din inventarul acesteia menţionăm ceramica medievală timpurie (fund de amforă sferoidală, fragmente arse reducător cu decor lustruit, fragmente arse oxidant cu decor incizat), o greutate fragmentară din cărămidă, oase etc.
Gr. 2/2017, situată in partea estică a Cpl 4/2016, taie şi Cpl. 1/2017. Totodată, pare a tăia o locuinţă, spre nord, a cărei podea este la - 0,85 m şi un alt complex către est, cu podeaua la -1,20 m. Dimensiunile maxime ale acesteia sunt de 1,30 x 1,21 m, iar fundul, uşor alveolat, are 0,90 m x 0,70 m. Are pereţii arcuiţi. Adâncimea totală a acesteia este de 2,30 m, din care aproximativ 0,80 m în galben, restul fiind în niveluri de locuire. Din umplutura acesteia provin majoritar fragmente medievale timpurii, printre care şi unele de la amforă cu guler.
Gr. 3/2017, situată în partea de nord a Cpl 4/2016, este de formă aproximativ cilindrică şi avea fundul drept. Dimensiunile acesteia sunt de 0,80 x 0,75 m. Are o adâncime de 1,85 m, din care de la -1,15 - 1,20 m a fost săpată în pământ galben. Din inventarul acesteia amintim: un profil de castron decorat cu linii orizontale incizate şi fascicule în partea superioară, fragmente de la vase din caolin decorate cu vopsea roţie, ceramică fină arsă reducător cu decor lustruit, fragmente de la amforă sferoidală şi o lupă de fier.
Cpl. 1/2017 a apărut sub Cpl 1/2016, care îl suprapune parţial, şi este tăiat şi el de cele trei gropi care-l taie pe cel din 2016. Podeaua Cpl. 1/2017 este la 0,31 m sub podeaua locuinţei cercetată în 2016, umplutura dintre ele constând în pământ brun cenuşiu cu fragmente ceramice, o monedă bizantină (Vasile II – Constantin VIII) şi oase. Dimensiunile acestuia erau de 3,75 x 2,85 m, iar cuptorul era scobit în peretele de vest, spre colţul de NV.
Cpl. 2/ 2017, din caseta 3/2016, a fost cercetat parţial, intrând sub profilul de S. Suprafaţa surprinsă a acestuia, de 3,65 x 3,56 m, este delimitată în bună parte de şir de pietre, cu o lăţime de până la 0,35 m. Lucrările la acesta nu au fost încă finalizate. În colţul de NE se află cuptorul, la amenajarea căruia a fost folosită şi piatră fasonată, adâncit sub nivelul podelei.
În sectorul C, aproape de colţul nord-vestic al sitului, pe latura de vest, a fost deschisă o secţiune de control SIC, iniţial de 6 x 2 m (dispusă E-V), trasată într-o zonă uşor înălţată. Apariţia unor amprente de pari, a unui nivel cenuşos cu bucăţi lentilare tari, inclusiv de lutuială cu amprente de nuiele, şi a numeroase fragmente ceramice medieval-timpurii (ultimele dispuse cu precădere spre partea estică a secţiunii) ne-a determinat să lăţim suprafaţa de cercetare, dublând-o către sud, dar lăsând un martor de 0,5 m pe mijloc. Situaţia din extinderea către sud este asemănătoare cu prima parte lucrată spre nord. Datele oferite din cercetarea de aici sunt insuficiente pentru a ne permite o concluzie definitivă. De aceea, în campaniile următoare dorim să urmărim dacă amprentele de pari continuă spre sud sau nord.
Cercetarea desfăşurată în acest an în cele două sectoare aduce noi date referitoare la aşezarea fortificată medieval-timpurie de la Oltina-„Capul Dealului”, secolele IX-XI, îmbogăţind catalogul descoperirilor cu două locuinţe şi trei gropi, cu vase ceramice reîntregibile sau fragmentare (fragmente arse reducător cu decor lustruit; fragmente cu smalţ oliv sau vopsea roşie; amfore sferoidale; funduri cu mărci de olar), fusaiole, greutăţi pentru plasa de pescuit, cărămizi cu şănţuiri pentru ascuţirea obiectelor din os, bile de praştie, obiecte din piatră (gresii, râşniţe fragmentare), os (împungătoare, astragale), bronz (inel, monedă), fier (cuţite, piroane), precum şi cu un bogat material osteologic. Materialul rezultat a fost depozitat la MINA Constanţa.
Rezumat
English Abstract In the 2017 campaign, archaeological research took place across the entire SIB area and its cassettes. At the same time, a new sector, C, was opened in the northern part of the site, towards the Danube, a difficult area accessible in previous years due to the existence of an acacia forest planted in the eighth decade of the last century. Here a control section was opened from where we hope to obtain new data on the settlement defense system.
Within the SIB perimeter, five complexes have been identified and researched, including three pits (Gr. 1/2017, Gr. 2/2017 and Gr. 3/2017, which cut Cpl 4/2016) and two dwellings (Cpl 1/2017 and Cpl 2/2017). In the CIS, the data provided is insufficient to allow us to reach a definitive conclusion, digging remaining to be expanded.
The research carried out this year in the two sectors brings new data on the medieval-early fortified settlement of Oltina - "Capul Dealului", 9th-11th centuries, enriching the catalog of the two-dwelling and three pits discoveries, with reintegrated or fragmentary pottery vessels (fragments with enamel or red paint, spheroidal amphorae, pots with pottery marks), spindle whorls, weights for fishing net, bricks for sharpening bone objects, sling balls, stone objects (sandstones, fragmentary grinders), bone (awls, astragals), bronze (ring, coin), iron (knives, spikes), as well as a rich osteological material. The resulting material was deposited at MINA Constanţa.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu