.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Anul: 2017
Anul:
2017
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I î.Hr. – I d.Hr.);Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană timpurie;
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Cetate;
Fortificaţii
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Sector:
Sectorul Curtina G – Turnul 8
Toponim:
(L)IBIDA
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Colțeanu Petre
Costea Sorin Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi
Gheorghe Oana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Gheorghiu Laura Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Săpătura s-a desfăşurat în suprafaţă, în zona extra muros a curtinei ajungându-se la primul nivel de locuire de epocă romană timpurie. În faţa turnului 8 au fost identificate şi cercetatemai multe complexe arheologice. Cx 1 Iniţial s-a considerat a fi o groapă de par, dar era o alveolare în stratul de cultură. Complexul a fost anulat. Cx 2 Este o groapă de par cu dimensiunile de 0,48 x 0,42 m şi adâncimea de 0,...38 m; are umplutură de culoare gri închis, pigmentată cu cenuşă, cărbune şi lut ars.
Cx 3 Reprezintă un rest de vatră cu adâncimea de 0,10 m, lungimea de 0,46 m şi lăţimea de 0,40 m. Are umplutură de culoare brun-roşiatică, nisipoasă, afânată (amprentă termică). Nu prezintă material arheologic. În partea de sud suprapune puţin complexul cx 5, pe zona pe care limita cx 5 nu a putut fi delimitată, de aceea nu credem că există relaţie stratigrafică între ele. Cx 4 Iniţial s-a considerat ca fiind o groapă de par dar în momentul cercetării s-a dovedit a fi doar o lentilă de cenuşă ce făcea parte din stratul de cultură (nivel roman timpuriu). Complexul a fost anulat. Cx 5 Mormânt de înhumaţie; scheletul are poziţia decubit dorsal cu craniul si partea inferioară a picioarelor uşor înclinate spre vest. Partea superioară a braţelor este aşezată pe lângă tors iar antebraţele sunt îndoite şi poziţionate pe abdomen. Aproximativ toată jumătatea dreaptă a scheletului este acoperită de tegulae. Corpul este orientat E-V. În partea dreaptă a antebraţului, la aproximativ 10 cm deasupra nivelului la care se afla trunchiul, s-a descoperit o aplică din bronz cu dimensiunile de 4,5 x4,5 cm, cu model. Pe partea dreaptă a avut trei rânduri de tegulae dispuse vertical, în număr de nouă, dintre care trei sparte. Întreg scheletul a fost descoperit în conexiune anatomică şi reprezintă (probabil) un individ de gen masculin în jur de 20-22 ani. Nu se cunoaşte cauza morţii. Limitele gropii mormântului s-au putut stabili doar in partea S-V; aceastaare dimensiunile aproximative de 2,10 x 1 m. Craniul s-a conturat la adâncime de -0,40 m iar restul scheletului la -0,57 m. Cx 7 Reprezintă o groapă de par cu adâncimea de 0,28 m si diametrul de 0,50 m. Are umplutura de culoare gri închis, pigmentat cu cărbune. Este localizat la V de cx 5. Cx 8 Sediment de culoare gri deschis, un amestec de lut nears. Complexul este suprapus de groapa cu amfore pe zona de martor de V al casetei C si de cx 10. Forma complexului este circulară, adâncimea maximă atinsă este de 0,30 m. La demontare au fost descoperite, în umplutură, fragmente ceramice de epocă romană timpurie. Cx 10 Sediment de culoare cenuşiu deschis, puternic pigmentat cu lut ars. Forma complexului este ovală, cu dimensiune de 2,50 x 0,80 m. Complexul este suprapus de cx 5 si suprapune cx 8 si cx 16. Cx 11 Reprezintă o groapă de par cu adâncimea de 0,26 m şi dimensiunile de 0,50 x 0,42 m. Are umplutură de culoare neagră, pigmentată cu cenuşă, cărbune şi lut ars. Cx 12 Reprezintă o groapă de par cu adâncimea de 0,14 şi dimensiunile de 0,50 x 0,40 m. Are umplutură argiloasă, afânată, de culoare brun deschis, pigmentată cu cărbune şi chirpici. Cx 12 suprapune în partea de V complexul 13 A. Cx 13 B Reprezintă o groapă de par cu adâncimea de 0, 16 m, şi dimensiunile de0,44 x 0,40 m. Are umplutură argiloasă, compactă, de culoare gălbuie, pigmentată cu cărbune. Cx 13 B suprapune complet complexul 13 A (aproximativ în centrul lui). Cx 14 Reprezintă o groapă menajeră (probabil) cu adâncimea de 0,42 m şi dimensiunile de 1,10 x 1,02 m. Are umplutură lutoasă, compactă, de culoare brun deschis, pigmentată cu chirpici, cărbune, calcar şi lut galben şi multe pietre. Cx 14 a fost probabil suprapus de cx 5 în partea de N şi suprapune foarte puţin cx 15 în partea de S. Cx 15 Sediment de culoare neagră pigmentat cu cărbune şi cenuşă. Dimensiuni: adâncime 0,30 m, diametru maxim 0,70 m, formă circulară. Probabil este groapă de provizii. Cx 16 Sediment de culoare gri-cenuşiu, pigmentat cu cărbune şi lut. Formă circulară, diametru 0,30, adâncime maximă 0,68 m. Groapă de par în poziţie centrală; se observă si amprenta parului. Cx 17 Sediment de culoare gri-deschis pigmentat cu lut ars. Forma complexului (groapă) este circulară, cu diametrul 0,54 şi adâncimea maximă de 0,40 m.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO