.
Meteş | Judeţ: Alba | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Localizare pe hartă:
Județ:
Alba
Localitate:
Meteş
Comuna:
Meteş
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciugudean Horia responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Raport:

Au fost continuate cercetările privind perioada de tranziţie şi începutul epocii bronzului. În bazinul Ampoiului, efectuându-se săpături sistematice şi sondaje. În mai multe puncte din raza localităţilor Poiana Ampoiului şi Meteş.
Astfel, au fost efectuate 2 secţiuni de control pe latura estică a aşezării de la Poiana Ampoiului - "Piatra Corbului" pentru identificarea unor posibile elemente de fortificaţie... (val şi şanţ) rezultatul fiind însă negativ. Prin extinderea cu o nouă casetă a S. IV a fost recoltat un bogat material ceramic aparţinând culturii Coţofeni (faza III). Împreună cu numeroase unelte şi deşeuri de prelucrare a silexului, dovedind existenţa unor ateliere bazate pe bogatele resurse de silex din zonă.
Prin perieghezele efectuate în punctele de hotar "Toaca" şi "Meteşel" a fost identificată o nouă aşezare Coţofeni, precum şi un cimitir tumular. Acesta din urmă numără 9 tumuli, care sunt înşiraţi pe creasta ce coboară de sub dealul "Toaca", pe linia de demarcaţie dintre hotarele satelor Poiana Ampoiului şi Meteş. A fost săpat parţial un tumul cu diametrul de cca. 15 m şi înălţimea de 1,5 m., identificându-se două incinte circulare de bolovani din calcar. În zona centrală fiind găsite mai multe morminte de înhumaţie, cu majoritatea scheletelor dezmembrate. Doar mormântul central conţinea ca inventar o cană de certă tradiţie Coţofeni.
La cca. 300 m. spre nord de necropola tumulară, pe un platou calcaros numit de localnici "La peşteră", a fost localizată o altă aşezare, în care s-a practicat un sondaj (5 x 1 m.), acesta relevând existenţa unei intense locuiri, nivelele inferioare aparţinând culturii Coţofeni (faza III), iar cel superior unui facies local al Bronzului timpuriu.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO