Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Constanţa | Punct: Necropola oraşului antic | Anul: 2017

Anul   2017
Epoca
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Constanţa
Comuna   Constanţa
Punct
Necropola oraşului antic
Sector   Str. Ion Lahovari, nr. 134
Toponim   Tomis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Băjenaru Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Nopcea Cătălin-Mircea Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Vasilescu Dan Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    60428.16
Raport Cercetarea preventivă a fost efectuată pentru beneficiarul Abduraim Beinur, care intenţionează construirea unei locuinţe S+P+1E. Terenul este situat în cartierul Tomis I (zona de case, la limita cu ansamblul de blocuri construit în anii 1960), în apropiere de Spitalul Judeţean Constanţa. Amplasamentul supus studiului este situat în imediata vecinătate a drumului antic amintit mai sus (vezi str. Artileriei, nr. 3) şi într-o zonă unde intensitatea complexelor funerare este destul de ridicată. Cele mai apropiate descoperiri sunt inedite, fiind consemnate în registrele-inventar ale MINAC: - un sarcofag descoperit în anul 1963 la fundaţia blocului C4 (aflat la 50 m spre Nord), cu inventar compus din două opaiţe, o cană şi două vase de sticlă); - un mormânt descoperit în anul 1986 la fundaţia blocului D3 de pe strada Nicolae Iorga, fostă 30 Decembrie (aflat la 120 m spre Est); - un mormânt cu strigiliu de bronz, descoperit pe str. Nicolae Iorga (zona IREC) în anul 1987 (distanţă de 140 m spre Est); - la 90 m spre Sud a fost recuperat inventarul unui mormânt de înhumaţie din sec. I-II p.Chr., afectat de lucrările de canalizare de pe str. Topraisar (anul 1985). Săpătura s-a efectuat în suprafaţa delimitată de viitoarea groapă de fundaţie a imobilului, prin decaparea cu mijloace mecanice şi răzuieli succesive manuale, până la o cotă la care s-au putut contra complexele arheologice (aproximativ -0,80 m sub nivelul actual). Din motive de securitate s-a păstrat un martor de 1 m lăţime către proprietatea vecină de la SE. Succesiunea stratigrafică rezultată în urma cercetării este următoarea: strat de depuneri moderne (0,10-0,30 m), aflate în legătură cu fosta clădire demolată şi cu mai multe complexe - gropi umplute cu reziuuri menajere sau gropi de var; strat vegetal antic, de culoare negru-brun (0,20-0,30 m); strat brun steril (0,30 m); pământ galben viu (loess), surprins la circa -0,70/-0,80 m sub nivelul actual. În urma cercetării au fost identificate două complexe arheologice aparţinând perioadei romane timpurii: C1 - şanţ săpat pe direcţia aproximativă N-S, surprins în marginea de SE a săpăturii pe o lungime de circa 4 m. Are o lăţime la conturare de circa 1,10/1,20 m. Adâncimea finală faţă de cota actuală a terenului este cuprinsă între -0,90 şi -1,10 m. Are un profil simplu, cu fundul în general drept şi pereţii uşor albiaţi. La o cotă de -0,60 m a apărut un bloc masiv de calcar cochilifer, de formă dreptunghiulară (provenită probabil de la un mormânt în cistă de piatră aflat undeva în apropiere). Pe baza rarelor fragmente ceramice descoperite în umplutură, se datează în perioada romană (sec. II-III p.Chr.). M1 - mormânt de incineraţie (bustum), distrus în cea mai mare parte de un tranşeu din prima jumătate a sec. XX. Groapă rectangulară cu colţurile rotunjite, dimensiuni 3,00 x 1,80 m, conturată la -0,70 m sub nivelul actual şi care se adânceşte până la -0,80 m. Şanţul de tiraj a fost integral distrus de complexul modern. Orientare V-E. Nu s-au descoperit oase calcinate, iar din inventar s-au păstrat foarte puţine materiale, între care o toartă lamelară de opaiţ care asigură datarea complexului în sec. II p.Chr. Cercetarea preventivă efectuată pe proprietatea Abduraim Beinur a permis identificarea unei noi lotizări funerare în vasta necropolă romană a Tomisului, aflată în apropierea drumului antic situat în zona străzii Ion Lahovari. Ca şi la precedentele cercetări din zonă, arealul este ocupat de morminte din sec. II-III p.Chr., cu foarte rare intervenţii mai târzii.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu