Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Negrileşti | Judeţ: Galaţi | Punct: Curtea Şcolii | Anul: 2017

Anul   2017
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade
Eneolitic
Categorie
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Galaţi
Localitate   Negrileşti
Comuna   Negrileşti
Punct
Curtea Şcolii
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Beldiman Corneliu Universitatea Piteşti
Beldiman Maria Universitatea Piteşti
Cod RAN    75285.01
Raport Cercetările arheologice desfăşurate în cursul anului 2017 în situl de la Negrileşti – Curtea Şcolii au permis recuperarea unui lot compus din 23 piese din materii dure animale diverse, a căror analiză preliminară a fost realizată, iar rezultatele sunt prezentate în nota de faţă. Datele sunt susceptibile de completări şi modificări după definitivarea studiului. Majoritatea pieselor (12) provine din complexe, în care acestea se aflau asociate în efective variabile (Cx.3, groapă modernă cu material amestecat aparţinând culturilor Noua, Sântana de Mureş-Cerneahov; sec. VIII-X p. Chr.; evului mediu = 8 exemplare; Cx.18, groapă Noua = un exemplar; Cx.19, groapă Noua = 1 exemplar; Cx.21, groapă Noua = 3 exemplare). Repartiţia pe culturi se prezintă în felul următor: cultura Noua = 8 exemplare; cultura Sântana de MureşCerneahov = 10 exemplare; sec. VIII-X e.n. = 3 exemplare; (probabil) evul mediu = 2 exemplare. Protocolul de analiză aplică parametrii standard legaţi de convenţii, stabilirea codului pieselor, aspecte abordate (stare de conservare, materie primă, definirea etapelor tehnologice ale fabricării şi utilizării etc.). Piesele au primit indicative provizorii numerotate în ordinea impusă de clasificarea tipologică. S-a recurs la examinarea sistematică a suprafeţelor în microscopie optică pentru evidenţierea urmelor de fabricare şi de utilizare. NGS/2017_1 Vârf de os Context: Caseta 2, c.6A, -1,80 m, în solul galben sub Cx.6. Sec. X. MIPPGL, fni. Vârf amenajat pe segment proximal de tibia de ovicaprine. Starea de conservare: piesă fragmentară, lipsesc porţiuni ale extremităţii proximale şi un mic sector al părţii proximale, fracturate recent (la descoperire). La EP se observă urme de tăiere oblice subţiri produse la jupuire. Depuneri minerale discontinui. Materia primă: tibia de ovicaprine, segment proximal. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin percuţie directă/fracturare; s-a obţinut un plan oblic la nivelul diafizei;
fasonarea a urmărit regularizarea marginilor şi a feţelor prin abraziune multidirecţională; secţiuni anatomice şi poligonale asimetrice. Partea activă este scurtă, simetrică. Urme de utilizare: Tc, L produse la nivelul părţii active; Tc, L localizate la nivelul marginilor părţii meziale şi ale părţii proximale, probabil prin aplicarea prizei directe (în mână). Rol funcţional: probabil perforator pentru piei. Dimensiuni (mm): Ltot 93,63. NGS/2017_2 Vârf de os Context: Caseta 2, c.3-4A, -1,50-2,40 m, Cx.3. Sec. VIII-X. MIPPGL, fni. Vârf amenajat pe segment distal de humerus de ovicaprine. Starea de conservare: piesă întreagă. Depuneri minerale discontinui. Materia primă: humerus de ovicaprine, segment distal. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin percuţie directă/fracturare multiplă, pe mai multe planuri în scopul înlăturării PD cu epifiza; aceeaşi operaţie s-a realizat la nivelul diafizei, obţinându-se o fracturare pe un plan oblic în scopul amenajării PA; fasonarea a urmărit regularizarea marginilor şi a feţelor prin abraziune multidirecţională; secţiuni anatomice şi poligonale asimetrice. Partea activă este scurtă, simetrică, faţetată. Urme de utilizare: tocire, lustru produse la nivelul părţii active; tocire, lustru localizate la nivelul marginilor părţii meziale şi ale părţii proximale, probabil prin aplicarea prizei directe (în mână). Rol funcţional: probabil perforator pentru piei. Dimensiuni (mm): Ltot 78,14. NGS/2017_3 Netezitor de os Context: Caseta 2, c.2C, -0,90 m. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov. MIPPGL, fni. Netezitor amenajat pe segment distal de humerus de vită. Starea de conservare: piesă fragmentară, lipseşte cca 1/2 a EP, fracturată recent; fractură axială pe diametru; lipseşte un fragment al MS, fracturat recent. Depuneri discontinui de oxid de magneziu. Materia primă: humerus de vită, segment distal. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin percuţie directă/fracturare aplicată la nivelul epifizei şi al diafizei; s-au obţinut două planuri oblice asimetrice la PD; pe planul mare plasat pe una dintre feţele laterale ale osului s-a procedat la amenajarea sumară a PA prin Am pe feţe şi margini; faţetare. PA este simetrică; secţiuni anatomice şi poligonale asimetrice. Urme de utilizare: tocire, lustru, abraziune superficiale produse la nivelul părţii active pe ambele feţe. Rol funcţional: probabil netezitor pentru piei. Dimensiuni (mm): L 113,34. NGS/2017_4 Netezitor de os Context: Caseta 1, c.1A, -1,10 m. Cultura Noua. Nr. inv. MITCTC, fni. Netezitor crestat amenajat pe fragment de corp costal de vită. Starea de conservare: piesă fragmentară, lipseşte cca 2/3 ale MS cu PA şi segmentul distal al MD, fracturate în vechime. Depuneri minerale discontinui. Materia primă: corp costal de vită, fragment. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin percuţie directă/ fracturare şi percuţie directă/despicare în scopul prelevării unui fragment de corp costal. Eboşa avea dimensiunile de cca 112/46,80; fasonarea a urmărit regularizarea FI prin raclaj şi abraziune pentru înlăturarea spongiosei; regularizarea ED prin abraziune; amenajarea crestăturilor PA cu ajutorul lamei de cuţit; PA avea iniţial cca 46,80 mm lungime, 9 dinţi (D1-9) şi 8 crestături (C1-8), numerotate pe FS de la ST la DR, din care se păstrează D5-6 (întregi) şi D7 (1/2 MS) şi C4-6. Crestăturile au formă de V simetric şi asimetric şi dimensiuni inegale; dinţii sunt trapezoidali simetrici şi asimetrici, de dimensiuni variabile, inegali ca lungime şi lăţime. Crestarea s-a făcut de pe FS, probabil de la ST la DR. Urme de utilizare: tocire, lustru, abraziune produse la nivelul părţii active, treimea superioară a dinţilor pe FS; pe FI nu se observă urme de uzură. Rol funcţional: probabil netezitor pentru piei. Dimensiuni (mm): Ltot 111,90; EP 16,30/2,76; PP 30,79/3,09; PM 30,75/3,16; PD conservată 26,90/3,06; PD iniţială cca 41,17/3,06; LPA conservată 13,10; LPA iniţială cca 46,80. NGS/2017_5 Răsucitor de corn de cerb Context: Caseta 1, c.2A, -1,40 m, Cx.18. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov? MITCTC, fni. Răsucitor de frânghii amenajat pe segment mezialdistal de rază de corn de cerb. Starea de conservare: piesă fragmentară, lipsesc cca 3/4 ale PP, fracturate în vechime, cu cca 1/2 a perforaţiei. EP nu se păstrează. Fisură axială pe MD, afectând PM şi parţial PD. Materia primă: rază de corn de cerb, segment mezialdistal. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin PD/C şi PD/F; pe FA/PM-PD se observă o suprafaţă cu urme de cioplire în sens ED → EP, care s-au realizat probabil în etapa iniţială a fasonării. Amenajarea EP s-a făcut probabil prin PD/C. La PD s-a procedat la excavarea spongiosei în scopul amenajării perforaţiei axiale. Realizarea perforaţiei laterale a afectat cca 1/2 a diametrului razei şi s-a făcut prin PD/C pe două planuri oblice spre ED şi spre EP. Perforaţia este simetrică. Urme de utilizare: probabil fracturare în timpul utilizării prin solicitare mecanică; la nivelul perforaţiei nu se observă urme de utilizare, de tipul tocirii, lustrului etc.; la nivelul PM-PD se observă urme de tocire, lustru superficiale, produse probabil prin aplicarea prizei directe (în mână). Rol funcţional: probabil răsucitor pentru frânghii. Dimensiuni (mm): L 135,07. NGS/2017_6 Mâner/Răsucitor de corn de cerb - Eboşă Context: Caseta 2, Cx.3. Cultura Sântana de MureşCerneahov? MIPPGL, fni. Mâner/Răsucitor de frânghii (eboşă) amenajat pe segment mezial-distal de rază de corn de cerb. Starea de conservare: piesă fragmentară, lipseşte cca 1/2 a EP, fracturată recent. Fisuri axiale pe feţele principale şi laterale. Depuneri de oxid de magneziu. Materia primă: rază de corn de cerb, segment mezialdistal, cu ED întreagă. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin PD/C şi PD/F; plan larg pe o faţă laterală şi două planuri de cioplire juxtapuse, de aspect faţetat. Cioplire realizată în sens ED → EP. Urme de utilizare: nu se conservă. Rol funcţional: probabil eboşă de mâner/răsucitor pentru frânghii. Dimensiuni (mm): L 129. NGS/2017_7 Rază de corn de cerb – materie primă pentru plăci Context: Caseta 2, c.3B, -1,10 m. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov? MIPPGL, fni. Materie primă pentru extragerea plăcilor, segment proximal-distal de rază de corn de cerb. Starea de conservare: piesă fragmentară, lipseşte cca 1/4 al diametrului, fracturat recent la PP. Materia primă: rază de corn de cerb, segment proximal distal.
Fabricarea: debitajul a fost realizat prin PD/C şi PD/F aplicate la extremităţi; se observă planuri oblice de cioplire, cu planuri multiple, suprapuse, rezultate prin aplicarea loviturilor repetate. La ED se observă un plan de fractură pe faţa opusă celei cioplite; piesa ilustrează modalitatea de detaşare a razelor de corn de cerb prin schema combinată PD/C şi PD/F. Cioplirea afectează compacta pe o grosime de cca 7,50 mm. După detaşarea segmentului s-a aplicat detaşarea unui fragment cu cca 1/2 a diametrului, mai îngust spre ED. Intenţia tehnică a fost aceea de extragere a unei baghete rectangulare pentru obţinerea plăcilor (de mâner?). Piesa a fost abandonată după extragerea baghetei. Urme de utilizare: nu se conservă. Rol funcţional: probabil materie primă pentru extragerea plăcilor de corn de cerb (pentru piepteni?). Dimensiuni (mm): Ltot 126. NGS/2017_8 Mâner de corn de cerb – Eboşă Context: Caseta 2, c.1B, -1,30 m, Cx.18. Cultura Sântana de Mureş-Cerneaho? MIPPGL, fni. Mâner amenajat pe segment mezial-distal de rază de corn de cerb. Starea de conservare: piesă întreagă. Depuneri minerale discontinui. Materia primă: rază de corn de cerb, segment mezialdistal. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin PD/C şi PD/F, aplicat la extremităţi în compacta pe circumferinţă; aspect faţetat; operaţia fost aplicată foarte precis Suprafeţele anatomice nu sunt modificate. Urme de utilizare: nu se conservă. Rol funcţional: probabil eboşă pentru mâner. Dimensiuni (mm): L 103,14. NGS/2017_9 Vârf de corn de cerb perforat şi decorat Context: Caseta 2, c.4A, -1,30 m, Cx.3. Sec. VIII-X? MIPPGL, fni. Vârf curb perforat proximal şi decorat prin gravare, amenajat pe segment mezial-distal de rază de corn de cerb. Starea de conservare: piesă fragmentară, lipseşte cca 1/2 a PP, fracturată axial în vechime, împreună cu cca 1/3 a perforaţiei. Materia primă: rază de corn de cerb, segment mezialdistal. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin TT cu ferăstrăul; fasonarea a inclus înlăturarea perlurii prin cioplire şi abraziune, conferind piesei un aspect faţetat, observabil la PP, PM şi PD. Despicare axială probabil produsă accidental pe o faţă laterală. Anterior s-a aplicat cioplirea pe FA/PM-PD, ca şi la ED. Perforaţia axială are formă circulară; afectează lungimea PP; profil tronconic, plasată excentric, realizată prin rotaţie alternativă cu vârful cuţitului şi excavarea spongiosei. Perforaţia laterală are formă ovală, tronconică, uşor asimetrică în plan, orientată oblic spre ED; realizată prin rotaţie alternativă cu vârful cuţitului. Decorul este compus din şanţuri rectilinii şi curbe fine, dispuse transversal, axial şi oblic, realizate prin tăiere şi crestare; se observă şi o alveolă circulară realizată cu vârful cuţitului. Urme de utilizare: Tc, L la nivelul suprafeţelor şi al perforaţiei; despicare accidentală produsă în timul utilizării? Rol funcţional: probabil vârf curb de mari dimensiuni pentru cusut/ţesut. Dimensiuni (mm): L 135,07. NGS/2017_10 Rază de corn de cerb – materie primă pentru plăci Context: Caseta 1, c.4C, -0,80 m. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov. MITCTC, fni.
Materie primă pentru extragerea plăcilor, fragment de rază de corn de cerb. Starea de conservare: piesă întreagă. Materia primă: rază de corn de cerb, fragment conservând compacta şi spongiosa. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin TT cu ferăstrăul, în scopul extragerii unui segment de rază. Pe FS se observă trei şanţuri scurte reziduale (repoziţionarea locului aplicării tăierii) care indică grosimea lamei ferăstrăului (cca 1,5 mm). Despicare axială cu cuţitul sa securea pentru modelarea eboşei plăcii. Compacta are o grosime de cca 5 mm. Prezenţa acestei eboşe poate sugera existenţa unui atelier pentru confecţionarea pieptenilor de corn de cerb de tip Trestiana-Valea Seacă. Urme de utilizare: nu se conservă. Rol funcţional: probabil materie primă (eboşă); plăcuţă pentru confecţionat piepteni? Dimensiuni (mm): 28,28/25,15; gros max 12,89; gros min 10,58. NGS/2017_11 Pandantiv de os Context: Caseta 1, c.5A, -1,10 m. Cultura Noua? MITCTC, fni. Pandantiv oval de os cu perforaţie proximală. Starea de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD, fracturată în vechime. Urme de coroziune, depuneri minerale discontinui. Materia primă: fragment de corp costal de vită. Fabricarea: fragment de corp costal obţinut probabil prin PD/C, PD/F, PD/D. Fasonarea integrală a piesei prin cioplire şi raclaj pe feţe şi margini. S-a obţinut o plăcuţă probabil ovală cu margini simetrice, FS convexă şi FI concavă, grosime inegală, mai mare la PP/EP. Marginile sunt uşor sinuoase şi faţetate prin cioplire. Perforaţia proximală este circulară în plan şi bitronconică asimetrică în profil, cu axul orientat oblic; realizată prin rotaţie alternativă cu vârful cuţitului. Urme de utilizare: Tc, L superficiale la nivelul suprafeţelor şi al perforaţiei. Rol funcţional: probabil piesă de podoabă (pandantiv). Dimensiuni (mm): Ltot cca 90; L 55,35. NGS/2017_12 Pieptene de corn de cerb –plăcuţă Context: Caseta 2, c. 2B, -1,45 m, C2. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov. MIPPGL, fni. Plăcuţă de pieptene de corn de cerb. Starea de conservare: piesă fragmentară, lipsesc dinţii, fracturaţi în vechime şi recent. Urme de ardere uniformă la negru şi brun. Starea de conservare a suprafeţelor este foarte bună. Materia primă: fragment de ax sau rază de corn de cerb. Fabricarea: debitajul a fost realizat probabil prin TT cu ferăstrăul, despicare, cioplire. Fasonarea este integrală, realizată prin cioplire pe feţe şi margini. În scopul obţineri unei plăcuţe cu feţe lise şi margini rectilinii, de grosime aproximativ uniformă. FS este constituită de compacta, iar pe FI se conservă parţial spongiosa. Plăcuţa are formă trapezoidală asimetrică şi o latură concavă. Se utiliza la asamblarea unui pieptene cu mâner semicircular; plăcuţă din jumătatea proximală DR, baza mâner semicircular DR. Prezintă o perforaţie excentrică circulară în plan, cu pereţi rectilinii (profil cilindric) pentru introducerea nitului metalic care fixa plăcile. La PD prezintă 9 dinţi realizaţi prin tăiere cu ferăstrăul; D1-5 fiind fracturaţi în vechime, iar D6-9 recent. Pieptene confecţionat probabil din cinci plăci dinţate, fiecare având perforaţie pentru nit. Urme de utilizare: Tc, L dinţi. Rol funcţional: plăcuţă pentru pieptene. Dimensiuni (mm): EP 13,03/3,38; PP 18,76/3,36; PM 18,21/2,96; PD 17,83/2,66. NGS/2017_13 Tub de os de pasăre (pentru ace?)
Context: Caseta 2, c.4A, -0,90 m. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov. MIPPGL, fni. Tub de os de pasăre (pentru ace?) Starea de conservare: piesă fragmentară, lipsesc cca 2/3 ale PP, fracturate în vechime. Fisură axială care afectează cca 1/2 a lungimii piesei. Materia primă: segment diafizar de tibia de pasăre de mediu acvatic, talie mare. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin TT pe circumferinţă cu ajutorul cuţitului; detaşare prin PD/F; urme reziduale de tăiere (repoziţionare lamă) la extremităţi. Regularizarea feşelor realizată prin racla axial superficial cu lama cuţitului. Urme de utilizare: nu se conservă. Rol funcţional: probabil tub de os pentru păstrarea acelor. Dimensiuni (mm): Ltot 83,45; EP cca 16,50; PM 13,65/13,45; ED 13,81/12,86. NGS/2017_14 Defensă de mistreţ – materie primă Context: Caseta 2, Cx.3. Cultura Noua? Sântana de Mureş-Cerneahov?. MIPPGL, fni. Defensă de mistreţ – Materie primă pentru obiecte de podoabă? Starea de conservare: piesă fragmentară, lipseşte FS, fracturată în vechime. Materia primă: defensă inferioară DR de mistreţ. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin PD/C şi PD/F aplicate pentru extragerea defensei din mandibulă. Fără urme de fasonare. Urme de utilizare: nu se conservă. Rol funcţional: probabil materie primă pentru confecţionarea obiectelor de podoabă de tipul pandantivelor etc. Dimensiuni (mm): L 67,58; EP 8,35/6,41; PM 7,13/5,81; ED 4,14/2,31. NGS/2017_15 Tub de os – Element decorativ? Context: Caseta 2, c. 4A, -2,95 m, Cx.3. Evul mediu?. MIPPGL, fni. Tub de os de mamifer – Element decorativ? Starea de conservare: piesă fragmentară, se păstrează cca 1/6 a circumferinţei, fracturată în vechime; lungimea este integrală; starea de conservare a suprafeţelor este foarte bună. Materia primă: segment diafizar de os lung de mamifer nedeterminabil. Fabricarea: tub de os de formă tronconică, decorat cu motive liniare gravate. Debitajul s-a realizat prin TT cu cuţitul la extremităţi, fasonarea prin abraziune pe suprafaţa exterioară şi racla axial pe suprafaţa interioară; EP a fost rotunjită prin cioplire şi raclaj. ED conservă urme de TT cu cuţitul. Pe FS a fost realizat decorul gravat la strung, care constă din şanţuri paralele echidistante, grupate în registre dispuse transversal faţă de ax. Benzile rezervă între ele sectoare în relief (nervuri). Urme de utilizare: nu se conservă. Rol funcţional: probabil element ornamental pentru obiecte de lemn sau metalice. Dimensiuni (mm): Ltot 35,99; diam EP cca 15; diam ED cca 18,25. NGS/2017_16 Element decorativ? conic de corn de cerb Context: Caseta 2, Cx.3. Evul mediu?. MIPPGL, fni. Element decorativ conic? de corn de cerb. Starea de conservare: piesă întreagă; stare de conservare a suprafeţelor foarte bună. Materia primă: segment distal de rază de corn de cerb. Fabricarea: obiect cu destinaţie incertă, probabil element decorativ, având formă generală conică, secţiuni circulare şi perforaţie axială de formă conică; fasonat integral foarte precis; decorat pe suprafaţa exterioară cu motive liniare gravate probabil la strung. Debitajul a fost realizat prin TT pe circumferinţă cu ajutorul cuţitului sau ferăstrăului; detaşare prin PD/F; decorul gravat probabil la strung constă în trei benzi compuse din şanţuri paralele, quasiechidistante, dispuse transversal. Urme de utilizare: nu se conservă. Rol funcţional: probabil element decorativ? pentru obiecte de lemn sau metalice. Dimensiuni (mm): Ltot 38,69; EP 10,70/10,65. NGS/2017_17 Patină de os Context: Caseta 2, c.1A, -1,30 m, Cx.21/2016. Cultura Noua. MIPPGL, fni. Patină amenajată pe os lung (metapod) de cal. Starea de conservare: piesă întreagă; lipseşte ED (epifiza), fracturată în vechime. Materia primă: metapod (canon) de cal neepifizat. Fabricarea: debitajul este absent; la PD s-a aplicat despicarea în sens ED → EP pentru îngustarea părţii respective şi perforare. Fasonarea a urmărit amenajarea FI prin cioplire cu securea şi abraziune (partea activă, în contact cu gheaţa); aspect lis; lăţime 8-33 mm. Amenajarea perforaţiilor pentru ligaturile de fixare a patinei pe încălţăminte: perforaţia proximală la nivelul epifizei (suprafaţa articulară) are formă subcirculară; lipseşte cca 1/4 a circumferinţei, fracturată în vechime prin utilizare; perforaţia de pe FS este ovală alungită, realizată prin PD/C şi rotaţie cu un instrument metalic, probabil cuţit; cele două perforaţii distale sunt amplasate oblic faţă de ax; sunt realizate pe feţele laterale şi la nivelul epifizei; formă circulară/subcirculară. Urme de utilizare: tocire, lustru intense, striuri pe FI produse prin contactul cu gheaţa; Tc, L pe FS produse prin contactul cu încălţămintea de piele. Rol funcţional: patină de os. Dimensiuni: Ltot 242. NGS/2017_18 Patină de os Context: Caseta 1, c.1A, -1,10 m. Cultura Noua. MITCTC, fni. Patină amenajată pe os lung (metapod) de cal. Starea de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD, fracturată recent. Materia primă: metapod (canon) de cal. Fabricarea: debitajul este absent; la PD s-a aplicat despicarea în sens ED → EP pentru îngustarea părţii respective şi perforare. Fasonarea a urmărit amenajarea parţială a FI la PP prin cioplire cu securea şi abraziune (partea activă, în contact cu gheaţa); aspect faţetat. Pe FS s-a aplicat PD/C pentru atenuarea reliefului anatomic. Amenajarea perforaţiilor pentru ligaturile de fixare a patinei pe încălţăminte: perforaţia proximală la nivelul epifizei (suprafaţa articulară) are formă subcirculară; perforaţia de pe FS este ovală alungită, realizată prin PD/C şi rotaţie cu un instrument metalic, probabil cuţit; perforaţia distală este dispusă transversal faţă de ax; se păstrează cca 1/3 din lungime pe MD; secţiune circulară. Urme de utilizare: tocire, lustru la nivelul perforaţie proximale de pe FS, produse prin contactul cu încălţămintea de piele, indicând utilizarea patinei; Tc, L, striuri superficiale pe FI produse prin contactul cu gheaţa. Rol funcţional: patină de os. Dimensiuni: Ltot 240. NGS/2017_19 Patină de os Context: Caseta 2, c.1A, -1,60 m, Cx.21/2016. Cultura Noua. MIPPGL, fni. Patină amenajată pe os lung (metapod) de vită. Starea de conservare: piesă întreagă; exfolieri masive pe MD. Materia primă: metapod de vită. Fabricarea: debitajul este absent; fasonarea a urmărit amenajarea parţială a FI, la PP şi PD, prin cioplire cu securea (partea activă, în contact cu gheaţa); urme de cioplire suprapuse. PM nu a fost amenajată prin cioplire. Urme de utilizare: Tc, L, striuri superficiale pe FI produse prin contactul cu gheaţa. Rol funcţional: patină de os. Dimensiuni: Ltot 172. NGS/2017_20 Patină de os Context: Caseta 2, c.2C, -0,60 m. Cultura Noua. MIPPGL, fni. Patină amenajată pe os lung (metapod) de cal. Starea de conservare: piesă fragmentară; se păstrează segmentul distal-mezial, fracturat în vechime şi recent la PM. Materia primă: metapod (canon) de cal. Fabricarea: debitajul este absent; fasonarea a urmărit amenajarea PD pe ambele feţe şi lateral (îngustare) prin cioplire. FI a fost amenajată prin cioplire şi abraziune axială pentru obţinerea unei suprafeţe lise pe întreaga lungime a piesei, cu lăţimea de 20-30 mm. Pe FS/PD se observă urme de cioplire reziduale. Urme de utilizare: Tc, L, striuri superficiale pe FI produse prin contactul cu gheaţa. Rol funcţional: patină de os. Dimensiuni: L 125. NGS/2017_21 Patină de os Context: Caseta 1, c.3A, -1,10 m. Cultura Noua. MIPPGL, fni. Patină amenajată pe os lung (metapod) de cal. Starea de conservare: piesă fragmentară; se păstrează segmentul distal, fracturat în vechime. Materia primă: metapod (canon) de cal. Fabricarea: debitajul este absent; fasonarea a urmărit amenajarea PD pe FI prin cioplire şi abraziune axială pentru obţinerea unei suprafeţe lise. Urme de utilizare: Tc, L, striuri superficiale pe FI produse prin contactul cu gheaţa. Rol funcţional: patină de os. Dimensiuni: L 118,16. NGS/2017_22 Patină de os Context: Caseta 2, c.2A, -1,35-1,45 m, C2. Cultura Noua. MIPPGL, fni. Patină amenajată pe os lung (metapod) de vită. Starea de conservare: piesă fragmentară; se păstrează segmentul distal, fracturat în vechime; unul dintre condilii epifizari fracturat în vechime. Materia primă: metapod de vită. Fabricarea: debitajul este absent; fasonarea a urmărit amenajarea PD pe FI prin cioplire; lipseşte aplicarea abraziunii axiale pentru obţinerea unei suprafeţe lise. Urme de utilizare: Tc, L, striuri superficiale pe FI produse prin contactul cu gheaţa; pe FS urme de TC, L produse de încălţăminte. Rol funcţional: patină de os. Dimensiuni: L 91,56. NGS/2017_23 Patină de os Context: Caseta 1 c.3A, -2,55 m, Cx.4. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov. MITCTC, fni. Patină amenajată pe os lung (probabil metapod) de cal? Starea de conservare: fragment al PM, fracturat în vechime; se păstrează o margine şi o porţiune a FI lise. Materia primă: metapod (canon) de cal? Fabricarea: debitajul este absent; fasonarea a urmărit
amenajarea FI prin cioplire şi abraziune axială intensă pentru obţinerea unei suprafeţe lise. Urme de utilizare: Tc, L, striuri pe FI produse prin contactul cu gheaţa. Rol funcţional: patină de os. Dimensiuni: L 54,45. Abrevieri în text: Am-Abraziune multidirecţională; C-Crestătură; c.-carou; Cx.-Complex; D-Dinte; DR-Drept; ED-Extremitatea distală; EP-Extremitatea proximală; FAFaţa anterioară; FI-faţa inferioară; fni-fără număr de inventar; FP-Faţa posterioară; FS-Faţa superioară; L-Lustru, Lungime (vezi contextul); LPA-Lungimea părâii active; Ltot-Lungime totală; MD-Marginea dreaptă; MIPPGL-Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; MITCTC-Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci; MS-Marginea stângă; PA-Partea activă; PDPartea distală; PD/C-Percuţie directă/cioplire; PD/D-Percuţie directă/despicare; PD/F-Percuţie directă/fracturare; PM-Partea mezială; PP-Partea proximală; ST-Stâng; Tc-Tocire; TT-Tăiere transversală.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu