Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Cheia | Comuna: Grădina | Judeţ: Constanţa | Punct: Pazvant II | Anul: 2017

Anul   2017
Epoca
Epoca medievală târzie (sec. XIV-XVIII)
Perioade
Epoca medievală
Categorie
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Cheia
Comuna    Grădina
Punct
Pazvant II
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bălășescu Adrian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Radu Valentin Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN    63018.08
Raport Descrierea materialului faunistic Fauna nu este foarte numeroasă, doar 253 resturi, dar ea provine de la mai multe clase de animale: peşti, păsări şi mamifere (Tab. 3). Cele mai numeroase sunt fragmentele de mamifere care reprezintă 96%, acestea fiind urmate de cele de păsări (3,1%) şi peşti (0,9%). Remarcăm faptul că fauna prezintă toate caracteristicile unor deşeuri menajere şi anume o fragmentaritate cauzată de intervenţia antropică – dezarticulare şi descărnare, mai rar observându-se urme de ardere. Lista taxonilor nu este foarte lungă. S-au identificat o specie de peşte – crap, două specii de păsări – găină şi gâscă şi opt de mamifere – vită, oaie, capră, cal, câine, pisică, lup şi vulpe. Mamiferele sunt cele mai numeroase cu 243 de resturi dintre care s-au determinat taxonomic până la nivel de specie 199 (81,9%). Acestea sunt reprezentate în general mai ales de către speciile de animale domestice care cuantifică 196 de fragmente (98,5%), în timp ce vânatul este prezent doar cu două specii de carnivore (NR=3; 1,5%) (tabel 1). După cum se observă, activitatea de creştere a animalelor joacă un rol extrem de important în cadrul economiei alimentare a comunităţii de la Cheia Pazvant II. Pe primul loc se situează bovinele cu 51,3% (fig. 1), acestea fiind urmate de către ovicaprine (30,2% - fig. 2) şi cal (14,1%). Câinele (NR = 4) şi pisica (NR = 2) sunt şi ele prezente, dar având în vedere că aceste specii nu contribuie la alimentaţia comunităţii, nu vom insista asupra lor. Ceea ce este extrem de interesant este faptul că în acest eşantion faunistic nu a fost descoperit nici un rest de suin (porc sau mistreţ), ceea ce ne-ar sugera că avem de-a face cu o comunitate musulmană căreia religia îi interzice consumul acestei cărni. În acest moment al studiului, noi nu am considerat necesar să calculăm numărul minim de indivizi (NMI), deoarece analiza noastră este preliminară şi încă în desfăşurare. Acest lucru se va realiza cu ocazia publicării monografice a acestui sit. Cert este faptul că majoritatea animalelor domestice sunt de vârstă adultă şi unele dintre ele chiar mature spre bătrâne, ceea ce ne indică o exploatare mai ales pentru produsele secundare (lapte, lână, forţă de tracţiune) şi mai puţin pentru producţia de carne. Comentarii Studiul arheozoologic ne relevă că populaţia care locuia în aşezarea Cheia Pazvant II se ocupa cu creşterea animalelor, în special a bovinelor şi ovicaprinelor (oaie şi capră – Fig. 3). Porcul este absent, ceea ce ar sugera că această comunitate este musulmană. De asemenea, se creşteau păsări precum găina sau gâsca şi se consuma peşte.
Rezumat
English Abstract The archaeological excavations carried out in 2017 in the archeological complex in Cheia continued the archaeological research of the Central Dobrudja in the frame of the Romanian-Polish project “Landscape Changes and Human-Environment Interactions from Neolithic to Middle Ages”. Cheia – Vatra Satului The previous geophysical investigation in the site located in Cheia – Vatra Satului has signaled the concentration of the archeological materials north of the control trench S.N. / 2016. Therefore, for a complete investigation of the archeological complexes C. 37 and C. 38, the control trench S.N. / 2016 has extended. In the southern part, the trench size has increased from 0,5 m to the limit of private property with a surface area of 4,5 x 10 m (Pl. 1, 2), reaching S.N. section. The surface was divided into two separated sectors with each surface area of 5 x 4,5 m. The large archeological complex C. 37 (discovered in 2016) was investigated in the southern part of the second sector at a depth of 0,50 / 0,65 m. The chronology of the feature corresponds to the Hamangia Culture sequence. It had an oval shape (4,5 x 5 m). The last habitation sequence sunken deep in the loess up 1,83 – 2,00 m. (Pl. 3,4) was investigated (US 3142). The fill of the feature was an admixture of the dark-gray earth with ash, charcoals, daub chunks, bones of mammals (Bos taurus), bones of birds, fish bones, steppe turtle shells fragments, freshwater mussels (Unio, Anodonta and Cardium). Some of the shells have traces of ornament processing. Others finds included a large amount
of the pottery fragments (Pl. 5, 10, 11), Spondylus pearl (Pl. 19), bone perforators (Pl. 19), limestone hammer-like tool (Pl. 18), whetstone, silex microlites, flakes and end-scraper (Pl. 16, 17), stone chisel-like tool, fragment of stone ax (Pl. 18) and a fragment of an idol. The analysis of the archeological layers allowed interpreting this feature as a storage annex of the bigger dwelling in close relation with archeological complex C. 38. Complex C. 38 - investigated in sector st. 1, located near the feature C. 37 belongs to the same Hamangia chronological sequence - appeared at the same depth – 0,50 / 0,60 m, below the abandonment level U.S. 3142 (Pl. 6 / 3). The fill of this feature contained pieces of charcoal, a large amount of the bones of the animals (Bos taurus), pottery fragments from large barbotine vessels, silex blades and bone waste-processing. In the southern cross-section, traces of fireplaces were observed (Pl. 6 / 1). Other traces of possible fireplace were investigated in middle of the first sector (Pl. 6 / 2). A large number of bones with traces of cutting, the rests of fireplaces suggest that this area was used for meat cutting and further processing. Cheia – Pazvant I & II The research carried out along the Casimcea Valley in the area between Grădina and Casian revealed new sites. The most significant is a the rural settlement (Cheia - Pazvant II) dated to the Ottoman Period (XVI - XVII century) and cemetery (Pazvant I), both located on the left bank of Casimcea River, in a hilly pasture area known by locals as the Pazvant Hill (V. Voinea et al., 2015). In the cemetery, one grave M. 9 has been investigated. As in previously excavated graves, a skeleton (child) has been located under the concentration of the stones in this case without inventory. In the settlement area to better, recognize its possible dimension field survey was realized along Chirişlic stream (Pl. 8/1). In this investigated area, Hamagia and Gumelniţa Cultures pottery fragments (Pl. 20 / 1), silex tools (Pl. 20 / 2) as well as fragments of Ottoman pottery and a silver ring belongs to the same chronological stage (Pl. 20 / 4) were discovered.
Bibliografie V. Radu, 2008 - V. Radu, Studiul materialului faunistic (moluşte, peşti, ţestoase şi păsări) prelevat din nivelul Hamangia III de la Cheia (jud. Constanţa), Pontica, 41, 2008, p. 57-64. V. Voinea et al., 2014 – V. Voinea, O. Grigoruţă, C. Cărpuş, Hard animal material adornments discovered in Hamangia settlement from Cheia / Podoabe din materii dure animale descoperite în aşezarea Hamangia de la Cheia, In M. Mărgărit, G. Le Dosseur, A. Averbouh (eds.), An overview of the exploitation of hard animal materials during the Neolithic and Chalcolithic/ O privire asupra exploatării materiilor dure animale de-a lungul neoliticului şi calcoliticului, Proceedings of the GDRE PREHISTOS Work-Session in Târgovişte, România, November 2013 Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, p. 101-136. V. Voinea et al., 2015 - V. Voinea, B. Szmoniewski, A. Popescu, A. Mototolea, M. Florea, The rural landscape in Dobrudja in the Ottoman Period. New discoveries from Cheia Pazvant sites, county Constanţa, Romania, Journal of Aegean and Balkan Studies, vol I/2, 2015, p. 155 – 200.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu