.
Râşnov | Judeţ: Braşov | Punct: Grădişte, Erdenburg | Anul: 2017
Anul:
2017
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Castru
Județ:
Braşov
Localitate:
Râşnov
Comuna:
Râşnov
Punct:
Grădişte, Erdenburg
Toponim:
Cumidava
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Coşuleţ Stelian Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Dumbrăveanu Traian Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Mitar Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Petculescu Liviu Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Cod RAN:
Raport:

Campanie din 2017, cea de a 12-a finanţată de Consiliul Judeţean Braşov, deşi de mică amploare s-a desfăşurat pe o perioadă de timp mai mare decât cea prezumată datorită lipsei forţei de muncă, care devine o problemă din ce în ce mai dificil de rezolvat la Râşnov -nota 1.
În această campanie s-a continuat investigarea barăcii cu pereţi de lemn şi chirpic, cu contubernii din două camere, plasată lângă via s...agularis aparţinând primei faze constructive a castrului şi a drumului dintre această baracă şi cea aflată în faţa sa.
Pentru stabilirea planului exact al barăcii s-a continuat săparea suprafeţei S-46, s-a demontat martorul cu laţimea standard de 1 m dintre S-36 şi S-46, s-a terminat săparea suprafeţei S-37 şi s-au deschis două noi suprafeţe, S-38 şi S-39 care au fost săpate împreună cu martorul dintre ele.
Continuare acercetării S-46 şi a martorului dintre S-36 şi S-46 a permis precizarea adâncimii camerei din spate a contuberniului acestei barăci care este de 3,30 m, deci standard la castrul Râşnov.
În celelalte suprafeţe s-au identificat alte trei contubernii cu lăţimi variabile – între 3,90 şi 3,75 m – ceea ce indică neglijenţe de proiectare a construcţiilor primei faze, care vor exista şi în planul general al fazei a doua constructive a castrului, cea cu edificii de piatră. Şanţurile de implantare ale pereţilor barăcii au lătimea standard de 0,30 m, însă umplutura lor este diferită, pâna la mijlocul lui S-38 din pământ negricios cu pietricele, apoi din lut compactat. Sfârşitul suprafeţei S-39 a fost afectat de o groapă modernă dispusă uşor oblic faţă de lungimea barăcii , care se adânceşte până la un şanţ cu fărâmături de opus signinum pe fund, provenind de la o conductă de aducţiune a apei din ultima fază a castrului. Groapa de demolare modernă a fost executată pentru recuperarea cărămizilor romane care placau conducta de aducţiune a apei din opus signinum. În S-38, in contubernium-ul lat de 3,85 m, camera din faţă, lângă peretele median al barăcii a fost descoperit un depozit de cel puţin 10 vase ceramice, întregi sau sparte dar întregibile, plus două opaiţe, probabil dispuse pe o poliţă ce a ars în incendiul care a distrus barăcile. Vasele sunt de diverse forme - cană, strecurătoare, oale, ulcioare, castroane, capace - ceea ce este firesc având în vedere utilizarea lor de catre soldaţii din respectivul contubernium. Cele două vase de tradiţie dacică care fac parte din acest depozit sunt lucrate la roată şi au aceeaşi pasta şi culoare ca şi majoritatea vaselor tipic romane ceea ce dovedeşte că au fost produse în acelaşi atelier.
În S-27 s-a ajuns la adâncimea de -0,85 m. S-a descoperit rigola şi o parte din aleea dintre barăcile 2 şi 3 (cea dinspre via sagularis) aparţinând fazei 1 a castrului. Deşi o parte din drum a fost distrusă de o groapă, coroborând rezultatele obţinute în această campanie cu cele din anii anteriori s-a putut reconstitui lăţimea aproximativă a acestui drum care este de c. 3,20 m plus rigolele.
Ca şi în celelalte campanii inventarul arheologic descoperit este bogat şi variat. Astfel în afară de numeroasele fragmente ceramice comune menţionăm: 4 opaiţe şi 10 vase ceramice, 11 monede dintre care 5 denari de argint şi unul din metal comun (base denarius), un inel din argint, 3 fibule şi un ac de cusut din bronz, 2 ace de os dintre care unul semiprelucrat, un vârf de suliţă din bronz, un prinzător de teacă din fier, o aplică de centiron şi o limbă de curea din bronz, 3 vârfuri de bolţuri şi o aplică de centiron din fier, o bilă de praştie din lut, o cheie de fier, o fusaiolă de gresie.
Castrul mic
La solicitarea colegilor Ovidiu Ţentea şi Alexandru Popa s-a executat un sondaj în exteriorul castrului pentru a clarifica funcţionalitatea anomaliilor geo-magnetice constatate în urma investigaţiilor pe care le-au facut în luna octombrie 2016. În această secţiune de 15 x 1 m dispusă la c. 28 m. distanţă de turnul de colţ din praetentura dextra a fost descoperit şantul de apărare a unui castru mic şi un al treilea şanţ al castrului mare. În sondaj nu au fost recuperate materiale arheologice, ceea ce erea de aşteptat având în vedere că secţiunea nu a depăşit agger-ul nivelat aproape total, eventual via sagularis, a acestui castru. Totuşi pe baza analogiei foarte apropiate cu castrul de la Rucăr credem că datarea sa traianee este asigurată. Deci castrul mic este una dintre micile fortificaţii care au asigrat securitatea traficului militar în timpul lui Traian pe drumul ce lega Novae prin pasul Rucăr - Bran cu castrele din SE Transilvaniei aparţinînd Moesiei Inferior.

Rezumat:
Acest raport a fost publicat în Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2018 (anul publicarii-2019), la paginile 273-274.
English Abstract:

In 2017 the excavation of the the areas S-37 and S-46 and of the balk between S-36 and S-46 continued and the research of the area S-27 began. Besides were dug two new areas S -38 and S-39 of 6x4 m and of the 1 m wide balk separating them.
The excavations uncovered three contubernia and parts of two other already identified in 2016, all of them belonging to the barrack of the first building period of the fort located near the via sagularis. Also the secondary road between this barrack and the next one was researched.
In this season of excavations were discovered besides a lot of fragments of coarse pottery, 10 vessels and 4 clay lamps, 11 coins among which 5 silver denarii and a base denarius, three bronze brooches, one bronze needle, two bone pins, one of which unfinished, one bronze spear head, one iron scabbard slide, two belt plates – one of bronze and one of iron – one bronze strap terminal, three bolt heads, one clay sling shot, one iron key, one sandstone spindle whorl.
Outside the big auxiliary fort, a trial trench of 15 x 1 m was made at 28 m SE from the corner tower of the praetentura dextra which resulted in the discovery of two ditches. The first one belongs to a small fort which has a close parallel in the Trajanic small fort from Rucăr and we suppose to have the same dating with this one.
The other one, represents the third ditch of the later axiliary fort.

Note Bibliografice:

1)CCA 2007, pag. 291 – 292; CCA 2008, pag. 256 – 257; CCA 2009, pag. 185 – 186; CCA 2011, pag. 109 – 111; CCA 2012, pag. 116 – 117; CCA 2014, pag. 113 – 114; CCA 2015. pag. 62 -63, CCA 2016, pag. 68 – 69; CCA 2017, pag. 111 – 112.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO