.
Pânceşti | Judeţ: Bacău | Punct: Cetăţuia | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Latene
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare fortificată
Localizare pe hartă:
Județ:
Bacău
Localitate:
Pânceşti
Comuna:
Pânceşti
Punct:
Cetăţuia
Toponim:
Tamasidava
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Căpitanu Viorel Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie "Iulian Antonescu", Bacău
Ursachi Laurențiu Muzeul de Istorie Roman
Cod RAN:
Raport:

Aşezare fortificată; sec. IV a.Chr -II p.Chr.
Au fost descoperite materiale aparţinând epocii bronzului, cultura Monteoru şi Hallstatt-ului timpuriu, faza B. Ponderea o deţin materialele aparţinând sec. IV a.Chr. - II p.Chr. Pentru perioada menţionată, s-au trasat 15 secţiuni, ce au însumat cca.2000 m2 pe acropolă, în aşezarea deschisă, livada de nuci şi în necropola tumulară, cu care ocazie au... fost descoperite 72 d locuinţe de suprafaţă, 32 vetre, o groapă mare de cult, 200 gropi de provizii şi de resturi menajere, rituale şi de cult, 2 sanctuare precum şi o mare bogăţie de ceramică dacică şi de import; unelte agricole şi meşteşugăreşti, obiecte de podoabă, monede dacice şi romane etc. Menţionăm prezenţa unor obiecte de excepţie: vase de cult pictate, simple sau cu reprezentări în relief de formă paralelipipedică, suporţi de vatră, amfore ştampilate, un cleşte de fierărie, o pensă hemostatică, un opaiţ roman, cu 7 ciocuri, o piesă de os cu reprezentări dionysiace, un vas de cult din lut ars, 2 protome de bronz şi o matriţă a cavalerului erou, singura de acest fel în mediul dacic.
Cercetare sistematică - 1983-1992.

Bibliografie:

V. Căpitanu, Materiale, Vaslui, 1982, p.109-120; Materiale, Ploieşti, 1983, (partea I), p.121-139, 1992; Carpica, 16, 1984, p.61-83; 18, 1985, p.42-74; 18-19, (1986), 1987, p.193-213; 23/1, 1992, p.131-192.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO