.
Dudeştii Vechi | Judeţ: Timiş | Anul: 2018
Anul:
2018
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade:
Neolitic timpuriu
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Tell
Județ:
Timiş
Localitate:
Dudeştii Vechi
Comuna:
Dudeştii Vechi
Toponim:
Movila lui Deciov
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciobotaru Dan Leopold Muzeul Național al Banatului - Timișoara
Constantin Boia Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Krauss Raiko Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice în situl arheologic cunoscut în literatura de specialitate ca şi Movila lui Deciov (Deciovata Moghila sau Obesenyoi Ostelep) au fost reluate în anul 2018 ca proiect comun al Universităţii Eberhardt Karls din Tugingen şi al Muzeului Naţional al Banatului Timişoara. Situl este localizat la aproximativ 500 metri nord-vest de sat, pe terasa joasă a braţului unui fost râu, Ciganska Aranca, ca...re astăzi este canalizat şi divizat în bălţi piscicole. Situl a fost cercetat arheologic încă din anii 1906-1907 de către arheologul amator Kisleghi Nagy Gyula, care a şi publicat o parte din materialele descoperite în epocă. Cercetările arheologice sistematice au demarat în anul 2000, ca un proiect al Muzeului Naţional al Banatului. La acest proiect au colaborat arheologi şi geofizicieni din Canada: Josif Moravetz şi Jean Michel Maillol. Muzeul Naţional al Banatului a demarat un proiect multianual de cercetare arheologică sistematică împreună cu Universitatea Eberhardt Karls din Tubingen, Germaina, în vederea documentării şi datării sitului arheologic Movila lui Deciov, pe parcursul a trei ani. La lucrări au participat echipe de studenţi germani, români şi bulgari. În luna august 2018 a fost deschisă o secţiune de 2 x 10 m deasupra unei structuri arheologice cu semnal geomagnetic intens şi coerent. După dezvelirea primuluio nivel de materiale mixate prin intervenţii ulterioare, a fost extinsă o secţiune de 2x5 metri pentru delimitarea complexului arheologic. Stratul neolitic timpuriu este format din structuri arhitecturale masive realizate din chirpici incendiat. Materialul arheologic descoperit în nivelelel şi structurile excavate aparţine primei jumătăţi a mileniului al şaselea B.C. Datorită faptului că nivelele superiaore au fost foarte afectate şi amestecate de intervenţii târzii în sit, doar un număr redus de frgmente de oase au fost recoltate pentru probe radiocarbon. Trei morminte de epoca timpurie a bronzului au fost catre penetrau nivelul neolitic au fost documentate, iar acestea pot fi atribuite cu siguranţă culturii Tiszapolgar, faza timpuriue, pe baza inventarului funerar identificat. Două dintre morminte conţineau şi coliere de mărgele de os foarte mărunte care au fost împrăştiate de intervenţii animale ulterioare în jurul mormintelor. Stratul neolitic a fost deranjat şi de prezenţa unui mormânt de înhumaţie cu nişă a unui cavaler medieval. În acest mormânt au fost documentate piese de armament şi o parte din scheletul calului. Practic, la picioarele cavalerului era dispus craniul calului cu zăbala şi oasele copitelor acestuia. Stratigrafia a fost deranjată recent de un bârlog masiv cu ramificaţii în galerii, care a aparţinut cel mai probabil unui bursuc. Datorită situaţiei complexe a deranjărilor ulterioare, cercetarea complexului neolitic va continua în anul 2019, odată cu extinderea suprafeţei adiacente locuinţei. Secţiunea a fost documentată şi georeferenţiată, apoi a fost protejată prin reacoperire, urmând a fi continuată în campania din acest an. Documentarea computerizată este însoţită de fotografierea în diferite tehnici fotografice experimentale, incluzând reconstituirea tridimensională a poziţiei tuturor artefactelor identificate în sol.

English Abstract:

In 2018 excavations on the well-known multi- period site Movila lui Deciov started as a joint project of the University of Tübingen with the Banat Museum. The site is located about 500 km north- west of the village Dudeştii Vechi, west of the former course of the Ciganska Aranka river which today is divided by dams in smaller fishponds.
The site was studied already in 1906 and 1907 under the direction of the Hungarian scholar Kisléghi Nagy Gyula. Starting with 2000, Banat National Museum in Timişoara developed a systematic research project, in cooperation with Canadian researchers (Iosif Moravetz and Jean Michel Maillol).
In August 2018, Eberhardt Karls University Tubingen and Banat National Museum in Timişoara started a joint multiannual project in this site with a four-week campaign.
A NE-SW oriented 2x10m long trench was excavated, which was oriented on a strong signal in the geomagnetic mapping. After the Neolithic building structures began to emerge, another 2 x 5 m trench was opened parallel to it, half a meter to the northwest of it. The work involved Romanian, German and Bulgarian students.
The early Neolithic find horizon consists of massive building structures of a burnt wattle-and- daub buildings. The materials found in the Neolithic layers and deposits of the house belong to the first half of the 6th millennium BC. Because of the still very mixed features in these top layers of excavation only a few samples were taken from animal bones for radiocarbon dating. Three graves from Early Copper Age were dug into the Early Neolithic layers, which can be reliably assigned to the early Tiszapolgár culture via their ceramic grave goods. Two of the burials were equipped also with numerous bone beads that were scattered around the graves by later disturbances. Nevertheless, a detailed mapping of the bone beads allows for a secure allocation of the vast majority of jewelery items to one of the two burials. Also recessed in the Early Neolithic layers was the shaft grave of a medieval horseman. This inhumation is noteworthy for its remains of armament and the partial burial of a horse. In connection with the burial ritual, the head of the animal with the bridle and the legs were placed in the grave. The chronologically youngest disturbance of the Early Neolithic find horizon is a broad apiary (probably a badger), which has also disrupted the four graves mentioned above. Due to the very complex history of the use of the area in post-Neolithic times, the excavation work of the Early Neolithic strata could not be completed. The findings were backed up after a comprehensive documentation with folia and filled in and will be excavated in the coming year.
The excavation documentation was done with different photo techniques and allows a comprehensive three-dimensional reconstruction of the findings.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO