Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Mereşti | Comuna: Cheile Vârghişului | Judeţ: Harghita | Punct: Peştera Gabor – nr. 20 | Anul: 2018

Anul   2018
Epoca
Preistorie
Perioade
Preistorie
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Locuire civilă;
Aşezare fortificată;
Locuire în peşteră;
Locuire sezonieră
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Harghita
Localitate    Mereşti
Comuna   Cheile Vârghişului
Punct
Peştera Gabor – nr. 20
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Buzea Dan Lucian Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe
Cosac Marian Universitatea "Valahia", Târgovişte
Diaconu Alexandra Universitatea "Valahia", Târgovişte
Dumitraşcu Valentin Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Șerbănescu Gabriel Universitatea "Valahia", Târgovişte
Georgescu Valentin Universitatea "Valahia", Târgovişte
Murătoreanu George Universitatea "Valahia", Târgovişte
Niță Loredana Universitatea "Valahia", Târgovişte
Petculescu Alexandru Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" Bucureşti
Radu Alexandru Direcția de Cultură Dâmbovița
Vasile Ștefan Universitatea Bucureşti
Vereş Daniel Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" Bucureşti
Cod RAN    85065.12
Raport Peştera Gabor - nr. 20 este situată pe malul drept al Vârghişului, la 77 m deasupra talvegului. Deschiderea peşterii are formă de arcadă, cu o lărgime de 8 m şi orientare N – NE. Galeria principală, cu o lăţime cuprinsă între 8 şi 9 m, înălţime ce variază între 4 şi 12 m şi o lungime de 42
m. Depozitul este afectat de o serie de săpături neautorizate, probabil în scopul recuperării de faună (fig. 1, casetele C1 şi C2). Gropile rezultate au fost astupate cu fragmente de rocă, iar sedimentul rezultat se prezenta sub forma unor movile în proximitatea acestora. Cercetarea arheologică din anul 2018 s-a concentrat în zona de portal (fig. 1, S1, S2), în proximitatea secţiunii S1, unde a fost plasată secţiunea S2 cu dimensiunea 2x6,20 m. Stratigrafia este apropiată de aceea din S1.
Săpătura a atins adâncimea de 2,6 m faţă de punctul 0. Întreaga coloană stratigrafică cercetată include resturi faunistice complete sau fragmentate şi galeţi rulaţi/fragmentaţi din cuarţit sau bazalt, de dimensiuni medii sau reduse. La adâncimea de 1- 1,2 m au fost identificate patru piese litice rezultate din debitaj intenţionat. Dintre acestea, două sunt aşchii din cuarţit, proximală şi completă, al căror talon este fie accidentat fie rulat; o a treia aşchie este un exemplar complet, din jasp roşu, cu talon accidentat şi marginile afectate de desprinderi neregulate, de dimensiuni reduse, iar ultima piesă este o aşchie proximală din lidit, cu talon neted.
La adâncimea de 206 cm, săpătura a fost blocată de blocuri mari de calcar. Din întreaga coloană stratigrafică au fost prelevate probele necesare identificării micromamiferelor, iar din nivelul cu material paleolitic probe pentru datări C14, OSL şi IRSL.
Rezumat
English Abstract Cave Gabor no. 20 is located on the Vârghiş’s right bank, 77 m above the thalweg. It has an arched, NNE oriented, 8 m wide opening. The 2017 excavation was placed in the portal area (fig. 1), with a 2x2 m trench (S1)
The archaeological research of 2018 concentrated in the portal area (Figure 1, S1, S2), near the section S1, where section S2 was placed with the size of 2x6,20 m. The stratigraphy is close to that of S1.
The excavation reached a depth of 2.6 m from the point 0. The entire stratigraphic column surveyed includes complete or fragmented faunal scraps and run / fragment of quartzite or basalt, of medium or small size. At the depth of 1-1,2 m were identified four lithic pieces resulting from the deliberate debitage.
At 206 cm in depth, big limestone blocks prevented the excavation from going further. The whole stratigraphical column was sampled for micromammals, while the yellowish deposit was sampled for C14, OSL, and IRSL analysis.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu