.
Mereşti | Comuna: Cheile Vârghişului | Judeţ: Harghita | Punct: Peştera 36 | Anul: 2018
Anul:
2018
Epoca:
Preistorie
Perioade:
Preistorie
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Locuire în peşteră;
Locuire sezonieră
Localizare pe hartă:
Județ:
Harghita
Localitate:
Mereşti
Comuna:
Cheile Vârghişului
Punct:
Peştera 36
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Buzea Dan Lucian Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe
Cosac Marian Universitatea "Valahia", Târgovişte
Diaconu Alexandra Universitatea "Valahia", Târgovişte
Șerbănescu Gabriel Universitatea "Valahia", Târgovişte
Georgescu Valentin Universitatea "Valahia", Târgovişte
Niță Loredana Universitatea "Valahia", Târgovişte
Radu Alexandru Direcția de Cultură Dâmbovița
Vereş Daniel Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Peştera 36 - Urşilor este situată pe versantul stâng al Vârghişului, la 85 m deasupra talvegului, prezentând trei deschideri, două cu orientare nord- est şi şi una sud-est şi trei săli principale Prima sa semnalare se datorează studenţilor Haáz Ferenc şi Jodál Károly, în studiul lor din 1941. Aceştia menţionează existenţa unui zid sec de piatră care despărţea două săli, dar nu au efectuat şi săpături arheologic...e. Ulterior, în anul 1953, Zoltan Szekely a identificat pe patul peşterii ceramică Wietemberg. Un plan detaliat al peşterii (fig. 1) a fost realizat de T. Orghidan şi M. Dumitrescu, în anul 1958 (T. Orghidan, M. Dumitrescu, 1963). Aceştia menţionează existenţa zidului în culoarul D, construit din blocuri de calcar şi care delimitează un spaţiu de 2 m între el şi perete, dar consideră că acesta este relativ recent. În anul 1994, speologul I. Deneş (1954-2005) a colectat din galeriile peşterii ceramică Coţofeni şi doi denari din argint, emisie Bela al III – lea, dar a efectuat şi mici sondaje, în vederea evaluării potenţialului arheologic. Rezultatele obţinute nu au fost publicate, dar materialele descoperite sunt descrise în carnetul său de săpătură, aflat la Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe (pentru accesul la informaţii, dorim să mulţumim domnului dr. Sándor József Sztáncsuj).
Pachetul sedimentar al Peşterii 36 nu a fost afectat de cercetări ample, mai vechi sau recente, în scopul recuperării de faună preistorică, cum este cazul majorităţii peşterilor accesibile din Cheile Vârghişului. I. Deneş a efectuat o serie de sondaje, dar rezultatele nu au fost publicate. Din proximitatea unui astfel de sondaj am recuperat o aşchie de bazat retuşată. Aşa cum precizam în raportul din anul 2017, peştera este greu accesibilă şi nu este inclusă în circuitele de vizitare turistică, iar acest fapt a permis conservarea zidului menţionat anterior.
Cercetarea arheologică a avut ca obiectiv recuperarea „in situ” a materialului arheologic în vederea evaluării succesiunii, cronologiei şi componentei culturale a etapelor de locuire. A fost deschis un sondaj (S1) în zona de portal a galeriei F, cu dimensiunea 1/2 m. Săpătura a atins 1,50 m. şi nu a dus la identificarea e materiale arheologice. La aproximativ 1 m. de la nivelul de călcare a fost identificată o lentilă de cenuşă vulcanică, dispersată pe 15-20 cm. Un astfel de eveniment a fost înregistrat şi de Peştera Ursului – nr. 18 (Vereş et al, 2017). Această prezenţă ne va permite în viitor să obţinem repere cronologice precise pentru locuirea de paleolitic mijlociu din aria carstului Cheilor Vârghişului.

English Abstract:

Cave 36 – Urşilor was identified in the 2017 campaign, on the Vârghiş left slope, 85 m above the thalweg. It has three, NE and SE oriented openings and three main chambers.
The archaeological research aimed at the "in situ" recovery of the archaeological material in order to evaluate the succession, chronology and cultural component of the habitation stages. A profile (S1) was opened in the portal area of the F-gallery, measuring 1/2 m. The excavation reached 1.50 m and did not lead to the identification of archaeological materials. Approximately 1 m from the stepping level, a volcanic ash lens dispersed on 15-20 cm was identified. Such an event was also recorded by the Bear Cave - no. 18 (Vereş et al., 2017). This presence will allow us in the future to obtain precise chronological landmarks for the Middle Paleolithic dwelling in the area of Vârghişului Gorges.

Bibliografie:

Dénes, I., Rezervaţia naturală complexă Cheile Vârghişului, Speomond – Revista Federaţiei Române de Speologie, 2003, 7-8, 8-10.Dénes I, Peşterile din Secuime. Speomond –
Revista Federaţiei Române de Speologie, nr. 9 – 10
/ 2004 – 2005, 33-38.

Ferenc H., Károly J., A vargya-völgy barlangok, Erd. Muz., 1941, 3-4, 366-376.

Orghidan, Tr., Dumitrescu, M., 1963, Complexul carstic din Cheile Vârghişului, în Lucrările Institutului de speologie „Emil Racoviţă”, tom I-II, 1962-1963, Editura Academiei, 122-124.

Veres D., Cosac M., Schmidt C., Muratoreanu G., Hambach U., Hubay K., Wulf S., Karátson D., New chronological constraints for Middle Paleolithic cave sequences in Eastern Transylvania, Romania. Quaternary International, XXX, 1-12, 2017.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO