.
Grădiştea | Judeţ: Brăila | Punct: Movila Crestată | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Latene
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Brăila
Localitate:
Grădiştea
Comuna:
Grădiştea
Punct:
Movila Crestată
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Anastasiu Florian Muzeul Brăilei „Carol I”
Sârbu Valeriu Muzeul Brăilei „Carol I”
Cod RAN:
Raport:

Aşezare getică nefortificată; sec.II-I a.Chr.
S-au descoperit: 21 locuinţe de suprafaţă, 17 bordeie, 9 vetre exterioare, 201 gropi, 2 platforme. Inventarul arheologic, bogat şi variat, include recipiente ceramice getice şi elenistice, unelte şi ustensile, podoabe, monede, figurine antropomorfe şi zoomorfe etc. Dava de aici a fost centrul economico-comercial al geţilor din nord-estul Munteniei. V. Sîrbu, ...Dava getică de la Grădiştea (Brăila).Monografie arheologică, I, Brăila, 1996. Materialele arheologice sunt depozitate la Muzeul Brăilei.
Săpături sistematice; 1978-1995, 1978-1979, 1981.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO