.
Răuceşti | Judeţ: Neamţ | Punct: Dealul Munteni | Anul: 2018
Anul:
2018
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade:
Eneolitic
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă
Localizare pe hartă:
Județ:
Neamţ
Localitate:
Răuceşti
Comuna:
Răuceşti
Punct:
Dealul Munteni
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Danu Mihaela Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași - Facultatea de Biologie
Diaconu Vasile Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Gafincu Alexandru Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Nicola Ciprian-Dorin responsabil Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Preoteasa Constantin Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Cod RAN:
Raport:

În campania din anul 2018 a fost deschisă o nouă suprafaţă, notată Caseta 2, cu dimensiunile de 10 x 4 m, pentru a verifica o anomalie indicată de scanarea geomagnetică şi care a fost interpretată ca posibilă locuinţă (Fig. 1). Perimetrul cercetat se află în zona de vest a sitului, în apropierea şanţului care delimitează aşezarea. Din punct de vedere stratigrafic nu a fost surprinsă o situaţie aparte, mai ales ...că terenul a fost intens afectat de lucrările agricole, care au perturbat o parte din depunerile arheologice. Sub nivelul vegetal a fost observat un strat de culoare brun- cenuşie, în care se găseşte cea mai importantă parte a materialelor arheologice. Acest nivel suprapune sterilul, reprezentat de un strat argilos, compact.
Verificarea anomaliei de pe harta geomagnetică, surprinsă în carourile B1 şi B2, a infirmat presupunerea că în zona respectivă s-ar fi aflat urmele unei locuinţe. Cercetarea a pus în evidenţă urmele a două gropi, dintre care una a putut fi cercetată doar parţial pentru că se afla în profilul nordic al suprafeţei săpate (Fig. 2).
Groapa Gr. 1/2018, se afla la limita dintre carourile B1 şi B2, era aproximativ circulară în plan, profilul este în formă de clopot, iar adâncimea, de la nivelul la care a fost săpată, este de 0,90 m. În umplutura gropii au fost descoperite numeroase bucăţi de lipitură arsă, fragmente ceramice corodate, cărbuni şi resturi osteologice de mici dimensiuni, calcinate. La baza gropii a fost identificat un fragment ceramic cu urme de pictură, care poate fi încadrat în faza Cucuteni A, la fel ca şi unele fragmente de statuete antropomorfe.
Groapa Gr. 2/2018, a fost identificată în imediata vecinătate a gropii Gr. 1, pe care a şi distrus-o parţial. Complexul are formă circulară în plan, profilul este în formă de clopot, iar adâncimea, de la nivelul la care a fost săpată, este de 0,95 m. Ca şi în cazul precedent, în umplutura complexului au fost găsite bucăţi de lipitură arsă, fragmente ceramice corodate, deşeuri litice, cărbuni, resturi osteologice mărunte. Deşi la baza gropii au fost descoperite câteva fragmente ceramice care, prin urmele de pictură, sunt atribuite fazei Cucuteni A, la partea superioară a complexului au fost identificate resturi de vase care, potrivit morfologiei, sunt atribuite fazei Cucuteni B.
Din ambele gropi au fost prelevate fragmente de cărbuni pentru datări şi analize antracologice. Cu sprijinul Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” au fost obţinute două date absolute, care arată că cele două gropi au fost utilizate inclusiv pe parcursul fazei Cucuteni B.
În suprafaţa cercetată au fost identificate şi două vase de mici dimensiuni, din care s-au prelevat probe de sol pentru analize arheobotanice, în special pentru identificarea fitolitelor.
Materialul arheologic este reprezentat, în mare măsură, de ceramică, corodată în bună parte, care, după detaliile morfologice, poate fi atribuită fazelor Cucuteni A şi Cucuteni B. De asemenea, au mai fost descoperite statuete antropomorfe şi zoomorfe, artefacte de silex sau realizate din roci locale.
Ca o concluzie a acestei campanii, putem spune că zona în care a fost realizată Caseta 2 reprezintă periferia aşezării, fapt argumentat de lipsa structurilor de locuire şi a materialului arheologic puţin consistent. De asemenea, săpătura a infirmat faptul că în perimetrul respectiv ar fi existat urmele unei locuinţe incendiate, aşa cum indică scanarea geo-magnetică.
Materialele arheologice au fost prelucrate primar, o parte dintre acestea fiind în curs de restaurare, iar altele au fost inventariate. Toate vestigiile provenite din săpătură se află în colecţiile Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

English Abstract:

The archaeological excavations at Răuceşti, from 2018, aimed to verify a geomagnetic anomaly (as it was pointed out by geomagnetic scans), which apparently looked like the traces of a burnt- out dwelling. To this extent, a surface of 40 square meters was excavated in the Western part of the Cucuteni settlement. Within the respective perimeter, no traces of a dwelling structure were found, but only two domestic pits of relatively small size.Their filling provided various archaeological materials, such as burnt clay, ceramics, stone objects and coals, as well as anthropomorphic and zoomorphic figurines. Samples of charcoal were taken from the two pits in order to establish an absolute dating, which emphasized that these archaeological complexes were also used in the Cucuteni B phase, although some archaeological materials suggested that they were dug from the first phase of the Cucuteni culture. For environmental reconstitutions purposes, some samples of soil, coal and bones were also taken.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO