Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: cetatea Capidava | Anul: 2018

Anul   2018
Epoca
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade
Epoca romană;
Epoca romană târzie
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Capidava
Comuna   Topalu
Punct
cetatea Capidava
Sector   Sectorul de Est (intramuros) – sectoarele II, IV, V
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Opriş Ioan Carol responsabil Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Potârniche Tiberiu responsabil sector Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    63063.01
Raport Suprafaţa cercetată: Cercetarea a urmărit întreaga latura de N a edificiului plasat în proximitatea curtinei G: încăperile C6, C9, C11 şi C14 (vezi ilustraţia anexată). Edificiul are în componenţa sa 8 încăperi distincte denumite convenţional, în ordinea descoperirii lor, după cum urmează: C1, C16, C15 şi C12 (pe latura sudică), C6, C9, C11 şi C14 (pe latura nordică). Cercetările arheologice de pe latura sudică a edificiului au fost finalizate în cadrul săpăturilor arheologice cauzate de implementarea proiectului de restaurare a curtinelor fortificaţiei derulat în anul 2015. În campania din anul 2017 au început cercetările în încăperea C14, prin excavarea secţiunilor S1, respectiv S3. Referitor la metodologia de lucru abordată, pornind de la densitatea materialului arheologic identificat în teren şi pentru a surprinde cât mai bine datele stratigrafice, fiecare încăpere a fost împărţită în 3 secţiuni distincte (S1-S3), dispuse paralel, cercetate apoi succesiv, pentru obţinerea în cazul fiecărei încăperi a doi martori stratigrafici.

Sectorul de Est (sector IV-V). În campania 2018, cercetările arheologice efectuate în sectorul de est s-au desfăşurat pe latura de nord a edificiului plasat în proximitatea curtinei G. Acest edificiu are în componenţa sa 8 încăperi distincte denumite convenţional, în ordinea descoperirii lor, după cum urmează: C1, C16, C15 şi C12 (pe latura sudică), C6, C9, C11 şi C14 (pe latura nordică). Cercetările arheologice de pe latura sudică a edificiului au fost finalizate în cadrul săpăturilor arheologice cauzate de implementarea proiectului de restaurare al fortificaţiei derulat în anul 2015. În campania din anul 2017 au început cercetările în încăperea C14, prin excavarea secţiunilor S1, respectiv S3. Se cuvine să amintim aici, succint, câteva date referitoare la metodologia de lucru abordată: datorită densităţii materialului arheologic identificat în teren şi pentru a surprinde cât mai bine datele stratigrafice, fiecare încăpere a fost împărţită în 3 secţiuni distincte (S1-S3), dispuse paralel, ce au fost cercetate succesiv, obţinându-se în cazul fiecărei încăperi câte doi martori stratigrafici.
În încăperea C6 a fost efectuată cercetarea în secţiunea S3, având dimensiunile de 6,40 m x 2,50 m, însumând o suprafaţă de 16,00 mp. Pe parcursul cercetării au fost surprinse atât nivelul de distrugere de la sfârşitul secolului al VI-lea, cât şi un nivel anterior, databil în secolul al IV-lea p.Chr. Pe verticală, săpătura s-a oprit la -1,25 m, cotă la care a fost identificat loess-ul. În urma răzuielilor de control, în centrul încăperii C6 a fost delimitat conturul final al complexului G2, o groapă de mari dimensiuni (3,40 m x 2,10 m), de formă dreptunghiulară, cu colţuri rotunjite, identificată parţial în campaniile anterioare. Pentru verificarea complexului am efectuat o secţionare pe direcţia NV-SE, constatând însă că umplutura gropii a fost surpată ca urmare a unor evenimente din vechime. Investigarea complexului G2 s-a efectuat până la cota de 3,50 m, faţă de nivelul de conturare al acestuia, constatând faptul că, groapa reprezintă o amenajare în stânca naturală pe care este aşezată cetatea Capidava. Cercetarea nu a fost încă finalizată şi va face obiectul campaniei viitoare. În stadiul actual al cercetărilor, o posibilă ipoteză referitoare la funcţionalitatea acestui complex este aceea că în zonă ar fi fost amenajată o fântână.
În încăperea C9 cercetările au fost reluate după un hiatus de aproape 9 ani. Au fost cercetate toate cele 3 secţiuni (S1, S2 şi S3), însumând o suprafaţă de 44,80 mp. În urma cercetării au fost descoperite resturile unui edificiu databil în secolul al IV-lea ale cărui ziduri realizate din piatră legată cu mortar, au fost demantelate în momentul amenajării edificiului de la începutul secolului al VI- lea. Materialul ceramic descoperit aici este relativ bogat, dar foarte fărâmiţat ca urmare a distrugerilor succesive. Săpătura s-a oprit la adâncimea de 2,10 m, cotă la care a fost identificat loess-ul natural.
În încăperea C11 au fost cercetate, de asemenea, toate cele 3 secţiuni propuse, însumând o suprafaţă de 47,10 mp. În urma săpăturii arheologice au fost identificate alte două faze mai vechi ale edificiului plasat în apopierea curtinei G. În primă instanţă se remarcă zidurile unui edificiu databil în secolul al IV-lea, demantelat cu ocazia reparaţiei de la începutul secolului al VI- lea. Tot aici au fost identificate şi resturi mai vechi, aparţinând probabil unei faze de secol III p.Chr. a edificiului. Materialul ceramic şi numismatic este reprezentativ pentru fiecare epocă în parte, fiind dublat în cazul încăperii C11 de fragmente de vase de sticlă şi descoperiri mărunte din bronz şi os. În secţiunea S1 a încăperii C11 am practicat un sondaj pe o suprafaţă de 1x1 m, pentru verificarea stratigrafiei generale mergând până la nivelul de stâncă naturală. Acest punct a fost atins la adâncimea de -3,70 m.
În încăperea C14 cercetarea s-a efectuat în secţiunea S2 (6,40 m x 2,50 m), având ca scop principal recuperarea materialului arheologic specific şi completarea traseului zidurilor descoperite în campania din anul 2017. Un element interesant este identificarea unui pavaj realizat din cărămidă, ce aparţine nivelului de călcare din secolul al IV-lea (-0,90 m). Acest nivel probează faptul că faza anterioară a edificiului se datează, probabil la începutul Tetrarhiei, ipoteză susţinută şi de o serie de vase ceramice, precum şi de argumente numismatice. De pe acest pavaj au fost recuperate două vârfuri metalice, puternic oxidate, ce par a fi vârfuri de lance. În acest context şi mai ales datorită compartimentării identificate, putem avea de a face cu resturile unor barăci militare.
În concluzie, cercetările arheologice efectuate în sectorul estic al cetăţii Capidava din cadrul campaniei 2018 au fost efectuate pe o suprafaţă însumând circa 120,00 mp. Pe verticală, excavaţia s-a produs variabil, în funcţie de complexele atinse, înregistrându-se adâncimi între -0,40 m şi -3,70 m. Principalele rezultate ale campaniei sunt reprezentate de descoperirea a nu mai puţin de 31 de ziduri şi fragmente de zidărie ce atestă faze noi de construcţie ale edificiului plasat în interiorul sectorului de est. Au fost recuperate de asemenea, elemente de acoperiş, vase ceramice, întregi sau întregibile, piese din sticlă şi os, monede din bronz şi alte obiecte mărunte. Cercetările au fost documentate atât în scris, cât şi digital, prin fotografii. Au fost efectuate de asemenea înregistrări grafice, fiind întocmite grundriss-uri şi profile pentru fiecare secţiune în parte. La finalul săpăturii, cercetarea a fost documentată suplimentar prin realizarea unor fotografii aeriene captate cu ajutorul dronei.

Tiberiu Potârniche (MINAC), Ioan C. Opriş (FI-UB)
Rezumat
English Abstract The archaeological excavations in the Eastern Sector (sectors IV and V) of the Late Roman, Roman-Byzantine and Middle Byzantine fortress Capidava ran from September 3rd to October 3rd 2018 (followed by other recording operations to October 26th 2018). The research was carried out in four distinct areas, as follows: Rooms C6, C9, C11 and C14.
The excavation took place mostly in the Roman-Byzantine habitation levels, dated between the 5th and 6th centuries AD. The research was conditioned by the abundance of layers, the density of the archaeological material, and the need for an optimal recording/ documentation of the archaeological situations encountered.
The main results of the campaign are represented by the discovery of 31 walls and masonry fragments attesting several previous construction phases of the most important edifice known in the eastern sector. Roofing pieces, ceramic containers and pots, glass and bone pieces, bronze coins and other small objects were also recovered.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu