Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Urziceni | Judeţ: Satu Mare | Punct: Vade Ret | Anul: 2018

Anul   2018
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade
Neolitic mijlociu;
Eneolitic
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Aşezare deschisă;
Necropolă plană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Satu Mare
Localitate   Urziceni
Comuna   Urziceni
Punct
Vade Ret
Sector   
Toponim   Vamă
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Astaloş Ciprian Muzeul Judeţean Satu Mare
Gyurka Orsolya Muzeul Judeţean Satu Mare
Virag Cristian responsabil Muzeul Judeţean Satu Mare
Cod RAN    139269.01
Raport Au fost realizate două suprafaţe de cercetare; prima (151 m2) pe care au fost realizate 2 casete de cercetare, în continuarea suprafeţei din 2017, pe latura NE a necropolei; a doua (36 m2) pe care au fost realizate 2 casete de cercetare, în continuarea suprafeţei din 2017 pe latura N a necropolei. În suprafaţele de cercetare au fost surprinse 14 contexte funerare, 5 complexe de epocă neolitică, 1 complex de epoca bronzului.

M 104: mormânt de înhumaţie în poziţie chircită, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr. Defunctul este orientat E-V, culcat pe partea stângă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin; Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Bazinul este uşor deplasat, călcâiul piciorului drept este deranjat, o parte din oase sunt în zona genunchiului drept. Inv. 1 vas ceramic.
M 105: mormânt de înhumaţie în poziţie chircită, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este orientat E-V, culcat pe partea stângă. Groapa mormântului a fost deranjată pe latura estică, o parte a calotei craniene a fost surprinsă la 15 cm deasupra zonei de conturare a mormântului. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Calota craniană este deranjată, fiind descoperită în poziţie anatomică doar mandibula. Inv. 5 vase ceramice.
M 106 mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este orientat V-E, culcat pe partea stângă. Calota craniană este în poziţie secundară, descoperit în partea superioară, la conturare. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt deranjate, s-a păstrat în poziţie anatomică mâna dreaptă. Mandibula a fost descoperită între genunchi şi inv. 2. Inv. 5 vase ceramice.
M 107: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită, puternic deranjat, groapa mormântului nu atinge sterilul. Au fost descoperite fragmente de calotă, membre inferioare şi vertebre. Nu a fost descoperit inventar funerar
M 108: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat V-E. Defunctul este peternic deranjat, culcat pe partea stângă. În poziţie anatomică s-a păstrat laba piciorului, peste care sunt depuse fragmente de vertebre şi coaste; una dintre mâini. Inv: 3 vase ceramice, fragmentare.
M 109: Mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea stângă, capul spre E. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă, mâna dreaptă poziţionată sub faţă. Inv: 2 vase ceramice.
M 110: mormânt de înhumaţie, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea stângă capul spre E. Picioarele sunt puternic flexate, piciorul stâng deplasat, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Inv. Pe bazin a fost descoperit un fragment ceramic, neolitic mijlociu, Gr. Pişcolt; În zona coastelor, la demontare, a fost descoperită o scoică. După poziţia defunctului, puternic chircit, fără inventar funerar, ne determină să încadrăm mormântul în cadrul Grupului cultural Pişcolt, faza a II-a.
M 111: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea dreaptă, orientat spre E. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă, mâna dreaptă poziţionată sub faţă. Inv: Lamă silex, două vase ceramice, ofrandă animalieră.
M 112: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este orientat E-V, culcat pe partea stângă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Inv: Şirag de mărgele format din mărgele din sârmă de cupru şi scoică spondylus; 4 vase ceramice; ofrandă animalieră.
M 113: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este orientat E-V, culcat pe partea dreaptă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt sunt flexate. Inv. lamă obsidian, lamă silex, vas ceramic, ac de cupru, ofrandă animalieră, vârf de săgeată de obsidian.
M 114: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este orientat E-V, culcat pe partea dreaptă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Capul şi partea superioară a coloanei vertebrale sunt dislocate, poziţionate în colţul SV al gropii. Inv. lamă cuţit din cupru, două vase ceramice, două lame obsidian.
M 115: Mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este orientat E-V, culcat pe partea stângă. Capul este lăsat pe spate, uşor deranjat, maxilarul deplasat. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Inv. două vase ceramice; vertebră animal, lamă obsidian.
M 116: Mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, puternic afectat de lucrări agricole. Au fost surprinse fragmente de calotă craniană, vertebre şi părţi din membrele superioare. Au fost descoperite fragmente ceramice ce provin de la două vase. Groapa mormântului nu atinge sterilul şi nu a putut fi conturată.
M 117: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat E-V. Defunctul este orientat E-V, puternic deranjat. Deasupra zonei de conturare a gropi de mormânt, au fost surprinse fragmente de calotă craniană şi fragmente ceramice.
Cx 51 Complexul de formă ovală (1,4x 1,14 m), cu adâncime de 0,14, umplutură negru-cenuşiu cu lentile de steril. Au fost descoperite materiale ceramice neolitice şi materiale osteologice. Complexul aparţine grupului cultural Pişcolt.
Cx 52 Complex de epocă neolitică, surprins parţial, afectat de canalul de apă, perpendicular pe drumul DN 1F. Complexul este de formă uşor neregulată (2,10x1,70 m.), cu numeroase materiale ceramice, osteologice şi chirpic cu amprente. Adâncimea complexului este de 0,26, umplutura fiind negru închis, lutos.
Cx 53 Complex de formă ovală (1,90x0,84m.), pereţii complexului este în formă de U, adâncimea maximă este de 1,22. Umplutura complexului este: 1. negru-cenuşiu compact, în partea superioară; 2. Galben-cenuşiu, cu lentile de steril. Au fost descoperite un număr redus de materiale ceramice, aparţinâng neoliticului mijlociu, grupul Pişcolt
Cx 54 Intervenţie antropică modernă
Cx 55 Complexul de formă ovală, uşor neregulată (3,20x2,50, se adânceşte în trepte, adâncimea maximă 0,50m. Umplutura complexului: 1, negru cenuşiu în partea superioară; 2. Cenuşiu; 3. Galben-cenuşiu în partea inferioară. Nu au fost descoperite materiale ceramice care să permită o încadrare cronologică.
Cx 56 Complexul de formă ovală, de mici dimensiuni (0,70x0,64 m.), adâncimea complexului 0,14m., umplutura complexului: 1, cenuşiu închis, lutos. În umplutură au fost descoperite fragmente ceramice, material osteologic, ac din os; 2, lut galben, amestecat cu cenuşiu, lutos. Pe baza materialelor ceramice, complexul se încadrează în epoca bronzului.
Cx 57 Complex de formă ovală (2,20x2,10 m.) adâncimea maximă 0,4m., suprapus de M 116, pe partea sudică tăiat de M117. Pereţii complexului sunt oblici, fundul drept, în umplutura complexului fiind descoperite materiale ceramice neolitice, aparţinând grupului cultural Pişcolt.
Rezumat
English Abstract The necropolis from Urziceni was discovered in 2003 during rescue excavations in the border area between Romania and Hungary. The excavations were extended in 2005 and, given the spectacular character of the discoveries, the excavations re-started in 2014. At this moment, the necropolis of Urziceni is the biggest Bodrogkeresztúr cemetery ever excavated in Romania being famous also for the numerous discoveries of golden ornaments and other artefacts of big scientific value. The necropolis is dated, based of C14 data, between 4300 – 4000
B.C. The inventory is spectacular: pottery vessels, copper pieces (ornaments and weapons), ornaments made of Spondylus shell, lithic pieces (arrowheads and blades).
During the campaign from 2018, we found, in the research surfaces, 14 funerary contexts, five Neolithic features and one belonging to Bronze Age.
Bibliografie Cristian Virag, Cercetări arheologice la Urziceni- Vamă, în ActaMP, XXVI, 2004, p. 41-76.
Cristian Virag, Neoliticul şi eneoliticul, în Catalogul colecţiei de arheologie, Coord. – Liviu Marta – Szőcs Péter Levente, Satu Mare 2007.
Robert Gindele, Liviu Marta, Cristian Virag, Tezaure arheologice din judeţul Satu Mare, 2015;
Iharka Szücs-Csillik, Cristian Virag, The orientation of the dead at Urziceni necropolis. An archaeoastronomical approach, În: ArheoVest, Nr. IV: In Honorem Adrian Bejan, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 26 noiembrie 2016, Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare şi Istorie, Universitatea de Vest din Timişoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2016, Vol. 2, p. 591-599.
Mathieson et al. 2018, The genomic history of southeastern Europe, Nature, 555, 197–203, https://doi.org/10.1038/nature25778 (2018)
Monica Mărgărit, Cristian Virag, Vânător şi în lumea ”de dincolo”. Analiza inventarului funerar confecţionat din materii osoase, provenind dintr-un mormânt din necropola eneolitică de la Urziceni (Vamă), (jud. Satu mare), Studii şi comunicări– Satu Mare. Seria Arheologie, sub tipar.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu