Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Vlădeni | Judeţ: Ialomiţa | Punct: Popina Blagodeasca | Anul: 2018

Anul   2018
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Latene;
Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII);
Epoca medievală târzie (sec. XIV-XVIII)
Perioade
Neolitic;
Eneolitic;
Epoca medievală timpurie;
Epoca medievală târzie;
Epoca bronzului;
La Tène
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare deschisă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Ialomiţa
Localitate   Vlădeni
Comuna   Vlădeni
Punct
Popina Blagodeasca
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Corbu Emilia responsabil Muzeul Judeţean Ialomiţa
Cod RAN    94802.01
Raport Săpăturile au fost concentrate în sectorul A, pe o suprafaţă de 101 m2 repartizată pe două secţiuni (SN c.15-20) şi S.O c. 1-10 şi patru casete (cas. A58, cas. A62-A64).
Mormântul ritual (cas. A58, SN.c2)
Groapa mormântului a fost suprapusă în totalitate de bordeiul medieval-timpuriu nr.14 a cărui podea se afla la -1,44 m (nota 111) şi care l-a distrus parţial (fig.1). Iniţial groapa se descria la -0,84 m, aşa cum se observă pe profilul sudic. Groapa era tronconică şi adâncă de 2,50 m. Nu cunoaştem diametrul iniţial al gurii dar, la nivelul podelei bordeiului, groapa avea diametrul de 2,50 x 2,30 m. Fundul era aproape rotund cu diametrul de 3,50 m, puternic albiat, lărgit ca o cameră. Pe partea de nord-vest peretele era puternic boltit ca o nişă în care a fost găsit mare parte din inventar (fig.2).
Scheletul uman se afla depus în centru pe fundul neamenajat al gropii (fig.3). Considerăm că scheletul a fost mutilat după care părţile rămase au fost aşezate cu grijă. Craniul fusese aşezat cu baza în sus. Mâna stângă era întinsă pe lângă corp cu palma închisă în pumn. Braţul drept era întins pe lângă corp. Antebraţul drept din care se mai păstra cotul şi un mic fragment fusese flectat spre piept. Picioarele erau flectate din genunchi spre stânga şi gambele încrucişate cu grijă, laba piciorului stâng în spatele gambei drepte.
Pe schelet nu am găsit nici o piesă de inventar. Prin urmare nu avem decât inventarul gropii, adică 217 fragmente ceramice aruncate alături de oase fragmentare de la vite mari mai ales în nişele gropii începând de la adâncimea de -1,50 până la -2,40 m, în special între -1,70-2,20 m. In funcţie de pastă, fragmentele ceramice se împart în trei categorii. Lucrate cu mâna, din pastă roşie şi din pastă cenuşie (Tb.1). Fragmentele din pastă roşie proveneau de la amfore, ulcioare şi castroane, în special de volum mic şi mediu. Textura pastei prezenta mai multe variante. Angoba avea nuanţe diferite de la bej la roşu cărămiziu. Fragmentele lucrate cu mâna proveneau de la un castron din pastă grosieră (cu cioburi pisate, puţin nisip, scoică şi angobă castanie) şi de la borcane cu gât înalt şi buză dreaptă din pastă aspră sau grosieră cu cioburi pisate, decorate cu incizii sau cu alveole. A fost identificată şi o ceaşcă cu toartă inelară din pastă semifină, castanie. Fragmente de cană din pastă cenuşie cu gât înalt, buză uşor evazată şi nervuri sub buză, întregesc imaginea unei datări largi de sec.IV-VI d. Hr. Aşteptăm rezultatele datării C14.
Complexul cu arsură (SN c.10-11, cas. A62)
Plan patrulater cu colţurile rotunjite (3 x 3 x 2,5 x 2 m) şi pereţii arşi. Orientat NE-SV. Se descrie la -0,68 m. Podea neamenajată la -1,05 m.
Pe fund se aflau trei gropi ovale cu profil albiat şi trepte. Prima are 1,50 x 1 m şi adâncimea de 0,22 m de la nivelul podelei. A doua are 1 x 0,75 m cu două urechi laterale şi adâncimea de 0,33 m. A treia este aproape rotundă de 0,57 x 0,50 cm şi adâncimea de 0,25 m (fig.4).
Pe mijlocul complexului se aflau două grămezi de ţăruşi carbonizaţi, una pe lungul complex, cealaltă pe lat. Ţăruşii cu vîrful ascuţit, aveau aproape doi metri lungime şi mai mult de 10 cm lăţime (fig.5). Majoritatea pieselor de inventar erau fragmente ceramice neîntregibile, mai precis 284 exemplare care după pastă şi tehnică se încadrau în patru categorii (Tb.1). O bună parte proveneau din stratul care a acoperit complexul. Datarea complexului va fi realizată pendinte de nivelul de care aparţine.
Segmentul de palisadă nr.3 (SN C.14-15- cas. A63-A64)
Se descrie la -0,42 m şi a fost cercetat pe o lungime de 6,20 m. Se prezintă ca un şanţ care are lăţimea la gură de 1,20 m şi la bază de 0,50 m (fig.6). Coboară în trepte până la adâncimea de 0,73 m. De pildă, de pe o suprafaţa de 28 mp, au fost adunate doar 208 fragmente şi din talpa propriu-zisă a palisadei s-au scos un număr infim de fragmente (tb.1).
Statistica inventarului însă este apropiată de aceea a sistemului defensiv, cu o datare de secol V-VII.
Groapă (SO, c.4-5)
Groapa s-a descris la -0,40 m de la nivelul actual al solului şi coboară până la -1 m (fig.8). Are formă de butoi cu dm. gurii de 1m şi 0,80 m la bază. Conţine cenuşă şi oase de animale în partea superioară şi un sediment brun-negricios foarte afânat în partea inferioară. In groapă şi în nivelul de deasupra gropii au fost găsite 52 fragmente ceramice (tb.1). Datare-sec.XIV-XV.
Şanţ (SO, c.9)
Orientat NE-SV. Se descrie la -0,44 m şi a fost studiat pe o lungime de aproape doi metri. Are analogii în unele privinţe cu palisada în sensul că are lăţimea la gură de 1,10 m şi la bază de 0,75 (fig.9). Insă are pereţii drepţi şi adâncimea inegală. Spre nord coboară până la 1,50 m, în timp ce spre est este doar de 1,17 m. Intre cele adâncimi diferite, se află o treaptă la -0,90 m (fig.10). Inventarul este foarte sărac şi împrăştiat, doar 54 fragmente care reflectă mai mult istoricul nivelului decât datarea propriu-zisă a complexului (tb.1). Pentru o încadrare cronologică clară, vom extinde săpătura.
Limita de vest a aşezării medieval-timpurii este marcată de palisada descrisă mai sus.In faţa palisadei se afla un nivel antic caracterizat de un sediment brun-cenuşiu, relativ afânat cu puţine materiale arheologice.
Pentru cercetarea limitei de nord a aşezării a fost deschisă secţiunea SO, unde am constatat că nivelul medieval-timpuriu este foarte subţire şi este intersectat de un complex medieval-târziu.
Tabel. 1
Nr.crt. COMPLEX CERAMICA CERAMICA CERAMICA LUCRATĂ
NISIPOASĂ CENUŞIE ROŞIE CU MÂNA
1. MORMÂNT 4fg/ 20 fg/ 101 fg./ 96 fg./ 197 frg.
(cas.A.58) 2% 9,21% 45,56% 44,23%
2. COMPLEX CU 62 fg./ 25 fg./ 151 fg./ 46 fg./ 284 fg
ARSURĂ 21,83% 8,8% 53,16% 16 %
SN c.10-cas.
A62
3. PALISADA 10 fg./ 11 fg./ 14 fg./ 7 fg./ 42 fg.
SN c. 14-15, 23% 26% 33% 16%
A63-A64
4. ŞANŢ 15fg./ 6fg./ 15fg./ 18fg./ 54 fgm.
SO, c.9 27,7% 11% 27,7% 33,3%
5. GROAPA 14 fg./ 1 fg/ 25 fg./ 12 fg./ 52 fgm.
SO, c.4-5 27% 2% 48,07% 23,07%
6. SN c.15-20 5 fg./ 7fg./ 20 fg/ 18fg./ 50 fg.
10% 14% 40% 36%
7. SO c.1-10 37 fg./ 24 fg. 69 fg./ 63fg./ 193 fg.
19% 12% 35,75% 32,64%
Rezumat
English Abstract Preliminary report of the archaeological campaign from Vlădeni-Popina Blagodeasca in 2018 (Ialomitza county)
This report contains:
1) Descriptions and statistical inventory of five archaelogical discoveries;
2) Considerations about the west and north borders of the early-medieval settlement.
The grave (cas.A58)
Some features prove that this grave is ritual:
1) Parts of the body are missing after it has been disabled; 2) the skull was detached and put in the opposite position, with the base up and the front facing the ground; 3) the knees are bent; 4) the pit is very large and deep, resembling a room (diameter 3,5 m); 4) there is a layer of pottery fragments and animal bones.
The grave will be dated using the C14 dating technique, because of the problematic stratigraphy.
The burnt construction (SN c.10-cas.A63)
It is a rectangular construction (3 x 3 x 2,5 x 2 m) oriented NE-SV with fired walls. It contains ash and several burnt long stakes with rounded peaks. There are three small pits on the bottom.
The palisade (SN.c15-cas.A64)
Only a small ditch is preserved, having width of 1,60 m and depth of -0,73 m. A segment of 6,20 m was unearthed. It could be a part of the Palisade no.3. It marks the west border of the early-medieval settlement.
The medieval pit (SO, c.4-5, 14th-15th century)
The pit with a depth of 1 m has a barrel shape. It contains ash, animal bones, pottery fragments.
The channel (SO, c.9)
This channel resembles the palisade ditch but it is more deep, with an irregular bottom (- 0,70/1,40 m). It will be an objective for the next excavations.
Bibliografie
Note Bibliografice 111 Toate cotele sunt măsurate de la nivelul actual al solului.
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu