.
Baia | Judeţ: Tulcea | Anul: 2017
Anul:
2017
Epoca:
Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca arhaică;
Epoca clasică;
Epoca elenistică
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare deschisă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Baia
Comuna:
Baia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Sternberg Myriam Université de Provence Aix Marseille I - CNRS MMSH-Centre Camille Jullian, France
Alina Mușat Streinu responsabil sector Muzeul Municipiului Bucureşti
Baralis Alexandre responsabil Musee du Louvre, Paris
Ciobotaru Alina Universitatea din București
Dupont Pierre UMR 5138, Maison de l’Orient Méditerrannéen, Lyon, France
Iancu Liviu Muzeul Municipiului Bucureşti
Lebouteiller Pascal Institut Français d’Etudes Anatoliennes, Istanbul
Lungu Vasilica responsabil Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti
Popova Tsvetana Academia de Științe din Sofia
Cod RAN:
Raport:

Cercetarea arheologică sistematică din anul 2017 a fost finanţată de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pe baza Contractului de finanţare, nr. 27 din 25.08.2017, angajat cu Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.
Tip de cercetare: cercetare arheologică sistematică, conform Autorizaţiei pentru Cercetare Arheologică Sistematică, nr 47 din 25.04.2017, eliberată de Direcţia de Pat...rimoniu Cultural din cadrul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi a Permisului pentru desfăşurarea activităţii, nr. 23 din 13.06.2017, eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării din Tulcea.
Prezentare sumară a sitului
Situl de la Acic Suat (Cod RAN 159794.09) este amplasat la sud-est de dealul Caraburun (com. Baia, jud. Tulcea), pe un platou delimitat de apele lacului Goloviţa, pe laturile nord şi vest, şi de lacul Sinoe, la est. Săpăturile de diagnostic şi fotografiile aeriene sau din satelit oferă posibilitatea identificării pe platoul Acic Suat a unei arii intens locuite, învecinată spre sud şi vest cu o amplă zonă de necropole, parţial semnalate şi verificate în anul 2016. Rezultatele obţinute din cercetările anterioare demonstrează prezenţa a cel puţin două perioade importante de ocupare a zonei: prima perioadă se datează în epocă greacă (secolele VI-III î.Chr.) şi a doua perioadă în epoca romană timpurie (secolele II-III p. Chr.). Pentru ambele perioade, cercetările de suprafaţă şi de diagnostic efectuate anterior la Caraburun-Acic Suat au semnalat prezenţa mai multor edificii construite din piatră, a mai multor gropi reziduale şi a unor amenajări pietonale (drumuri, alei, pavaje). Scurtă prezentare a rezultatelor:
Pe suprafaţa vizată pentru examinare au fost deschise mai multe secţiuni în două sectoare stabilite anterior: sectorul IV şi sectorul VI (fig. 1). In anul 2017, aici au fost înregistrate următoarele situaţii arheologice:
Sector IV (fig. 1, 2). Acest sector a fost fixat anterior în partea central nordică a platoului, într-o zonă verificată prin metode magnetometrice în anul 2015. În anul 2017, unele dintre secţiunile săpate până în 2016 au fost recurăţate pentru a se degaja integral podeaua unei locuinţe arhaice, precum şi o locuinţă de epocă elenistică, cu încăperi mari, delimitate de ziduri de piatră. Au fost trasate două noi secţiuni, notate „Extensie sud”, de 17 x 5 m, şi
„Extensie vest”, de 10 x 5 m. In prima secţiune, s-au curăţat primele straturi de dărâmătură pe laturile de sud şi de vest. Pe latura de sud, a fost identificată continuarea zidului nord-sud de la locuinţa elenistică identificată încă din 2011, precum şi un nou zid perpendicular pe acesta (lungimea = 2 m, lăţimea = 0.42). Zidurile cercetate sunt păstrate pe 2-3 asize, formate din blochete de piatră cu dimensiuni variabile. Acestea sunt legate cu pământ galben. In a doua secţiune, notată „Extensie vest”, a fost cercetată partea de vest a unei construcţii rectangulare, formată din două compartimente de dimensiuni inegale (de 4,75 x 4,36 m, respectiv 8.70x4.60m), cu pereţi realizaţi din din praf galben de stâncă în amestec cu bucăţi mai mari de stâncă. In colţul de nord-vest al compartimentului mai mare au fost curaţate resturi de la o amenajare din pământ ars, identificată provizoriu ca vatră.
Din primele straturi (0.0-0.20/0.40) au fost colectate mai multe fragmente de vase din epoca greacă, în special, cupe ionice cu benzi, cupe atice cu figuri negre, fragmente de amfore de Lesbos, Clazomene şi Athena, toate datate în epoca arhaică, amfore de Thasos şi Sinope din sec. IV-III î. Chr.), precum şi fragmente de vase cu pereţi fini din perioada elenistică. Ceramica din primele perioade – archaică, clasică şi elenistică, este dominant de factură greacă, fiind formată din importuri din spaţiul egeean, micro-asiatic şi pontic (amfore din Lesbos, Clazomene, Samos, Thasos, Sinope, etc., ceramică pictată de factură corintică, atică şi greco-orientală; fig. 4), în timp ce vasele ceramice modelate cu mâna apar în cantităţi reduse. Dintre descoperirile metalice, menţionam trei vârfuri de săgeţi cu valoare premonetară (sec. VI î. Chr; fig. 6), toate din bronz. O figurină arhaică aproape completă şi trei figurine fragmentare din epoca elenistică se înscriu printre descoperirile excepţionale de pe acest sit.

Astfel, cercetarea sistematică din anul 2017, planificată în Sectorul IV, a dus la acumularea unor noi şi importante informaţii referitoare la arhitectura antică, la distribuţia spaţială şi la funcţionalitatea unor construcţii din epoca grecă.
Sector VI (fig. 1, 3). In acest sector, s-au trasat 10 casete noi de 5 x 5 dintre care au fost săpate parţial doar şase. De asemenea, s-au curăţat casetele anterioare şi s-au eliminat martorii trasaţi anul trecut pentru a obţine o imagine coherentă a zonei arheologice. Pe laturile de vest şi nord ale sectorului, s-a săpat sub nivelul unei dărâmături masive de piatră identificată imediat sub stratul vegetal, începând de la 0.25/0.30, până la 0,60/0,70
m. Aici au fost identificate segmente din zidurile de piatră cu lăţimea de 0,55 - 0,60 ale unor noi locuinţe, precum şi resturi de construcţii (chirpic, ţigle, olane) şi oase de animale. Din pământul degajat, au rezultat fragmente ceramice din epoca arhaică, elenistică şi romană.
Au mai fost descoperite o serie importantă de vase de epoca romană timpurie, o monedă romană din a doua jumătate a sec. II d. Chr., identificată de către dr. Viorel Petac de la Cabinetul Numismatic al Academiei Române ca fiind din vremea lui Lucius Aurelius Commodus (161-192 e.n.; fig. 7a-b) şi un opaiţ roman într-una dintre încăperile construcţiei din perioada corespunzătoare acestuia (fig. 5).
Alte activităţi în cadrul proiectului
Planul topografic a fost completat de Pascal Lebouteiller. Fotografiile din dronă au fost făcute de Pascal Lebouteiller, Alexandre Baralis şi Monea Cristian.
Materialul ceramic, din piatră sau metal a fost recoltat integral, spălat şi triat parţial; el urmează să fie triat integral, studiat şi adăugat în baza de date. Tabelele statistice, organizate pe categorii de materiale, sunt completate periodic de o echipă formata din Alina Muşat Streinu, Alina Ciubotaru şi Liviu Iancu, coordonată de Vasilica Lungu.
Eşantioane pentru studiile de paleofaună şi paleobotanică au fost recoltate şi triate în timpul săpăturilor de către Miriam Steingerg şi Tsvetana Popova.
Arhiva rezultată în urma cercetării arheologice se află la Institutul de Studii Sud-Est Europene; inventarul mobil este depozitat, prin amabilitate, la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti pentru o perioadă determinată de studiu, urmând să intre în patrimoniul Institutului de Cercetări Eco- Muzeale, Tulcea. Concluzii
Prezenţa acestei aşezării semiurbane la mijlocul distanţei dintre Histria şi Orgame/Argamum este esenţială pentru înţelegerea fenomenului colonizării greco-romane în spaţiul lagunar de la nord de Istros. Vasele ceramice de import şi monedele identificate pe sit oferă indicii pentru fixarea cronologiei monumentelor cercetate. Ele pun în relaţie această aşezare, intrată recent în atenţia specialiştilor şi a publicului larg, cu centrele urbane şi aşezările rurale, contemporane, din zonă.
În perspectivă, ne propunem continuarea programului de săpături sistematice, necesare pentru: 1. identificarea şi definirea modelelor de ocupare a acestui sit în diferite epoci (archaică, elenistică şi romană); 2. identificarea criteriilor de atribuire a unuia sau altuia dintre teritoriile cetăţilor Orgame şi/sau Istros; 3. conservarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului mobil şi imobil.
Conservare primară.
La sfârşitul lucrărilor au fost luate măsuri urgente de consolidare primară şi protejare a monumentelor cu folie de plastic (fig. 8), fixată cu saci de pământ şi pietre, întreaga suprafaţă fiind îngradită cu sârmă ghimpată şi benzi metalice.
Ţinând cont de importanţa deosebită a noului sit, identificat pe teritoriul comunei Baia (jud. Tulcea), recomandăm integrarea lui în lista monumentelor istorice, cu aplicarea prevederilor legale de protecţie.
Menţionez aici implicarea primăriei locale, personal a domnului primar, ing. Mugurel-Laurenţiu Marsavela, căruia îi mulţumim pentru ajutorul acordat.
Activităţi de educaţie şi promovare
În perioada 1-7 septembrie, un grup de copii de vârste diferite, membrii ai cercului Boreal din Bucureşti, coordonaţi de doi îndrumători inimoşi, îndrăgostiţi de natură şi de istorie, Aniela şi Adrian Casetti, au participat cu entuziasm la activităţile rezervate lor în timpul cercetării arheologie. „...un grup de copii şi chiar părinţi, cu dorinţa de a scormoni ţărâna şi de a scoate la lumină noi vestigii istorice – gândul celor mari. Iar gândul celor mici:
„voi descoperi o cetate într-o oră”, comori, „viaţa strămoşilor mei”, oase de dinozaur” -nota2.

English Abstract:

La campagne de fouilles de 2017 à Acic Suat
– Caraburun a livré des résultats intéressants parmi lesquels nous retiendrons: 1. Le dégagement partiel d’une construction et des plusieurs matériels archéologiques d’époque archaïque (second quart du VIème s. av. J.-C. - début du Vème s. av. J.-C.).
2. L’extension de la recherche sur le soubassement en pierres sèches et de la couverture en tuiles, daté de la fin de la période classique et du début de l’époque hellénistique, identifié dans les années précédentes et accompagné d’un riche mobilier céramique. 3. Une image plus complète des édifices appartenant aux IIème-IIIème s. ap. J.-C. Les niveaux d’époque archaïque sont marqués par une couche épaisse de destruction par feu. Elle a été déjà observée les années précédentes. Le mobilier céramique apparaît, pour l’époque archaïque, similaire avec celui reconnu tant sur les sites majeurs d’Istros et Orgamè, que sur les établissements ruraux, comme ceux de Nuntaşi et Tariverde, ou sur les fortifications Gètes, la plus proche étant celle de Beidaud. La seconde phase d’occupation du site durant les IVème et IIIème s. av. J.-C. se caractérise par d’une architecture faisant usage des pierres sèches et d’une toiture en tuile. Aussi bien nombreux est le matériel céramique contemporain, majoritairement formé d’amphores de Thasos, Héraclée Pontique et Sinope, de vases fins des services de table de facture attique à vernis noir ou à décor de style west slope, de productions histriennes de la céramique commune (bols, cruches). Les vases modelés restent toujours minoritaires. Les édifices du Haut-Empire ont livré aussi des importations de vases de Çandarli, des imitations pontiques et aussi d’amphores de transport. Celles-ci annoncent les mêmes types de conteneurs déjà reconnus dans les publications précédentes, comme ceux d’Héraclée (Selov A-B), de l’espace égéen (type Dressel 24 de Cos ; Berenice MR 5 / Zeest 80, Kapitan II) ou du nord du Pont (type Zeest 84–85).
Une participation exceptionnelle cette année a été assurée par un groupe d’enfants d’âges différents, membres du club « Boreal » de Bucarest, coordonné par Aniela et Adrian Casetti.

Bibliografie:

A. Avram, O. Bounegru, C. Chiriac, Cercetări perieghetice în teritoriul histrian, Pontica, 18, 1985, p. 113-124.


F. Peters, Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaft in Wien, Mathematisch- Naturwissenschaftliche Klasse 27 (1867).
B. Pick, Die antiken Münzen von Dacien und Moesien
1, Berlin, 1898.

Publicaţii:
Baralis, A., Dupont, P., Gyuzelev, M., Iacob, M., Lungu, V., Mănucu-Adameşteanu, M., Nedev, D., Panayotova, K., Le programme ANR Pont-Euxin : bilan des campagnes 2011 à Apollonia du Pont (Sozopol, dpt. de Bourgas, Bulgarie) et Orgamè / Argamum (Jurilovca, dpt. de Tulcea, Roumanie), Dialogues d’Histoire Ancienne 37 (2011), vol. 2, p.
220-234.
Lungu, V., Baralis, A., Iacob, M. et al., Jurilovca, Cronica cercetărilor arheologice din Romania, Campania 2011, Bucureşti 2012, p. 226-232, no 125.
Baralis, A., Lungu, V., Stratégies coloniales et réseaux d’occupation spatiale gètes sur le littoral de la Dobroudja du Nord : les acquis du Programme ANR Pont-Euxin, in G. Tsetskhladze, A. Avram, J. Hargrave (eds.), The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC-10th Century AD), Oxford, 2015, p. 369-384.
Bony, G., Baralis, A., Lungu, V., Marriner, N., Mor- hange, C., Mobilité des paysages et stratégies colo- niales au sud du Delta du Danube : la colonie grecque d’Orgamé/Argamum (Jurilovca, département de Tulcea, Roumanie), in J.-P. Saint Martin (éd.), Recherches croi- sées en Dobrogea, Bucarest, 13, p.133-156.
Bony, G., Contraintes et potentialités naturelles de quelques sites portuaires antiques de Méditerranée et de mer Noire (Fréjus, Ampurias, Kition, Istanbul, Orgamè), thèse de doctorat, Université Aix-Marseille I, 2013.
Dolea, A., The Roof Tiles Found at Açik Suhat - Cara- burun (Baia, Tulcea County, Romania). Preliminary Results, in : A. Panaite, R. Cîrjan, C, Capiţă (eds.), Moesica et Christiana. Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea, Bucureşti, 2016, p. 259-264.
Dupont, P., Lungu, V., Baralis, A., Caraburun apud Orgame. The pottery assemblage of the archaic period, Colloque international in memory of Valentina Vladimirovna Krapivina "Forum of Olbia", 5-6 May 2016, Institute of Archaeology, Nikolaevsky National University - National Academy Of Sciences of Ukraine, Nikolaev (Ukraine), p. 65-76.
Lungu, V., Baralis, A., Caraburun-Acic Suat, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, nr 125, 2016, p. 225-228.
Baralis, A., Lungu, V., Dupont P. et al., 2017, L’établissement d’Acic Suat (comm. de Baia, dept. Tulcea), Méthodologie d’une enquête pluridisciplinaire,

Pontica 50, p. 455-488.
Muşat-Streinu, A. 2017, Early Roman Finds from Acic Suat (Caraburun, Baia, Tulcea County, Peuce S.N. XV, p. 279-294.

Prezentări la colocvii naţionale şi internaţionale
Baralis A., Lungu V., 2012, Aperçu sur l'organisation du territoire des colonies ouest-pontiques : le programme ANR Pont-Euxin 2012 (Orgamè, Roumanie), Sesiunea internaţională « Pontica », 10-12 octobre 2012, Museul Naţional de Istorie şi Arheologie.
Lungu V., Baralis A., Lebouteiller P., Dolea A., Muşat A., Streinu M., Orgame, necropola şi teritoriu. Proiectul ANR Pont-Euxin 2012 , Sesiunea internaţională
« Pontica », 10 octobre 2012, Constanţa (Roumanie), Museul Naţional de Istorie şi Arheologie.
Baralis A., Lungu V., 2013, Stratégies coloniales et réseaux d’occupation spatiale gètes sur le littoral de la Dobroudja du Nord: les acquis du Programme ANR Pont-Euxin, Fifth international congress on Black Sea Antiquities « The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC-10th Century AD) », 17-21 September 2013, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade (Serbie).
Baralis A., Lungu V., Mănucu-Adameşteanu M., Dolea A., Muşat A., Streinu M., Micu S., Nicolae L., 2013, Greci în Pontul de vest: Orgame - necropola şi teritoriu. Rezultate parţiale ale proiectului franco-român ANR Pont-Euxin 2010-2012 , 26 februarie 2013, Bucureşti, Institutul de Studii Sud-Est, Academia Română.
Baralis A., Lungu V., 2013, Réseaux d’occupation spatiale gètes autour d’Orgamè: les acquis du Programme ANR Pont-Euxin, International Symposium «Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods », organized in the context of the research projects « External Relations of the Pontic Greek Cities in Hellenistic and Roman Times: a Multidisciplinary Approach (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054) », « Amici Populi Romani (APR) » and « Dynasties of the Hellenistic World (DHW) », 8-12 juillet 2013, Trier (Allemagne) Constanţa (Roumanie).
Nicolae, L. 2015, Les timbre amphorique de Călugara et de Caraburun, 2015, Athènes (Grèce), Université Cappodistria.
Lungu V., Baralis A., Dupont P., Muşat A., Streinu M., Nicolae L., Lebouteiller P., 2016, Caraburun - Achik Suhat, o noua aşezare greco-romană între Istros şi Orgame, Symposion ARA, 21 -23 avril 2016, Institutul de archeologie “Vasile Pârvan”, Bucureşti.
Lungu V., Baralis A., Caraire G., Jubeau Th., Lebouteiller P., Popova T., Damelet L., Streinu A., Streinu M., Bastide M., Nicolae L., Sanglade T., Iancu L., 2016, Studiul unui teritoriu antic: Caraburun-Arhcik Suhat. Cercetare pluridisciplinară şi metodologie aplicate în cazul unor aşezări greceşti de pe ţărmul lacurilor Razelm-Goloviţa , Sesiunea anuală de comunicăru ştiinţifice « Metodă, teorie şi practică în arheologia contemporană », 30 martie-1 aprilie 2016, Institutul de arheologie “Vasile Pârvan”, Bucureşti.
Baralis A., Lungu V., 2016, Greci în teritoriu get. Aşezarea greacă de la Caraburun - Acic-Suat , prezentată la A 50a sesiune naţională de rapoarte arheologice, 26-28 mai 2016, Târgu Jiu.
Baralis, A., Lungu, V., Dupont, P., Between Greeks and Getae : trade networks on the lower Danube during the archaic period. SOMA 2016, The 20th Symposium on Mediterranean Archaeology, (St . Peterburg 12.-15. May 2016), à paraitre.
Baralis, A., Lungu, V., Colonising the Southern Sectors of Danubian Delta: The Settlement of Caraburun- Atchik-Suhat, présenté au colloque Bifocal Perspectives on The Black Sea: Macro-and Microcosms, organisé par Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS), 8th April 2016 à l’Université d’Aarhus, à paraitre.
Baralis A., Lungu V., 2017, Les établissements septentrionaux de la chora d’Istros aux époques classique et hellénistique, Sixth International Congress on Black Sea Antiquities, Constanţa 18-22 September 2017.
Lungu, V. 2017, Hellenistic Imports at Acic Suat (Caraburun), The IIIrd International Congress „The Black Sea Antiquity and Tekkekoy: An Ancient Settlement on the Southern Black Sea Coast”, Tekkekoy - Samsun 27-29 October 2017, in print.

Note Bibliografice:


2 Din articolul intitulat O altfel de vacanţă, publicat în numărul 2
(493) – 2018 al revistei „România Pitorească”. Text şi fotografii: Aniela şi Adrian Casetti.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO