.
Murighiol | Judeţ: Tulcea | Punct: La Cetate | Anul: 2017
Anul:
2017
Județ:
Tulcea
Localitate:
Murighiol
Comuna:
Murighiol
Punct:
La Cetate
Toponim:
Halmyris
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bivolaru Alexandra Université Aix-en-Provence, France
Bottez Valentin Victor Universitatea din București
Croitoru Liliana Universitatea din București
Tufaru Ilie Marian Universitatea din București
Vladu Adi Universitatea din București
Cod RAN:
Raport:

Misiune de prospecţiuni geologice (foraje) în Delta Dunării

Între 10-21 mai 2017 a avut loc o misiune de prospecţiuni geologice (foraje) în delta Dunării, atât în aria rezervaţiei biosferei, cât şi pe şapte şantiere arheologice (teritoriul judeţelor Tulcea şi Constanţa) : Noviodunum, Aegyssus, Halmyris, Enisala, Orgamè, Caraburun şi Histria. Misiunea a fost realizată în cadrul proiectului docto...ral Marie Curie COFUND DOC2AMU Climate Change and Geoarchaeology in the Danube delta since 6000 yrs al doctorandei Alexandra Bivolaru şi coordonat de profesor Christophe Morhange (Universitatea Aix-Marseille) şi Valerie Andrieu-Ponel (Universitatea Aix-Marseille). Principalul scop al acestei cercetări este de a urmări evoluţia deltei Dunării din punct de vedere geomorfologic în relaţie cu comunităţile umane ce au ocupat arealul între neolitic şi Evul Mediu. Echipa a fost coordonată de prof. dr. Christophe Morhange şi a fost compusă din: drd. Alexandra Bivolaru (Universitatea Aix-Marseille), conf. dr. Valentin Bottez (Universitatea din Bucureşti), drd. Adrian Vladu (Universitatea din Bucureşti), drd. Liliana Croitoru (Universitatea din Bucureşti), drd. Laurenţiu Ţuţuianu (Universitatea din Bucureşti) şi masterand Marian Tufaru (Universitatea din Bucureşti). Au fost efectuate 41 de carote în zona anterior menţionată, utilizând o carotieră cu rotopercuţie COBRA TT, cu tuburi de 7 cm diametru pentru primul metru sondat, de 5 cm diametru pentru următorii doi metri, de 4 cm diametru pentru o adâncime între -3 şi -5 m sub nivelul solului şi de 3 cm pentru a ajunge la o adâncime între -5 şi -7 m sub nivelul solului. Cu ajutorul unui GPS, pentru toate carotele au fost înregistrate coordonatele şi altitudinea raportată la nivelul actual al mării. Fiecare foraj a fost descris şi eşantionat pe teren, intervalul de eşantionare fiind adaptat în funcţie de natura sedimentului şi variind între 5-10 cm. Analizele bio-sedimentologice şi geochimice vor fi realizate în laboratorul CEREGE (Aix-enProvence, Franţa), iar datările radiocarbon în Polonia (Poznan) şi România (Măgurele, RoAMS).

English Abstract:

In May 2017, a team formed by members of the University of Bucharest and of the Aix-Marseille University, headed by professor Christophe Morhange, undertook a coring campaign in the Danube delta. Seven archaeological sites were studied Noviodunum, Aegyssus, Halmyris, Enisala, Orgamè, Caraburun and Histria. The drills have a depth in between 5 to 7 m below soil level. The bio-sedimentological analysis will be performed in CEREGE laboratory (Aix-en-Provence, France).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO