Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Prăjeni | Judeţ: Botoşani | Punct: Alimândra, Cioriogani, Nelipeşti, Ţarnă | Anul: 1983 - 1992

Anul   1983 - 1992
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Dacii liberi;
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Botoşani
Localitate   Prăjeni
Comuna   Prăjeni
Punct
Alimândra, Cioriogani, Nelipeşti, Ţarnă
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Șandruschi Paul Muzeul Judeţean Botoşani
Ursulescu Nicolae Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cod RAN    38599.01 38599.02
Raport A. "Alimândra"; necropolă tumulară; Bronz timpuriu; sarmaţi. Au fost intersectate cu şanţuri în cruce 2 movile având mormintele principale de la începutul epocii bronzului. Au fost descoperite şi 13 morminte secundare, dintre care 7 sarmatice şi 6 cu datare incertă.

B. "Ciorogani"; aşezări; cult. Cucuteni B; cult. Noua; Hallstatt B; Latene timpuriu, sec.IV a.Chr; sec.II-IV p.Chr. Săpătură de salvare; 1988; Paul Şadurschi, Maria Tomozei-Diaconescu, Nicolae Ursulescu. Au fost cercetate: 2 locuinţe parţial adîncite- una hallstattiană, cult. Corlăteni cu importuri Cozia-Brad, alta din sec.IV p.Chr; 11 gropi- 5 hallstattiene, 4 carpice, una Sântana, una modernă; un mormânt plan de înhumaţie, cu inventar sarmatic, aparţinând unui copil. Materialele sunt depozitate la Muzeul judeţean Botoşani. C. "Lutărie"; aşezări; Cucuteni B; Hallstatt, cult. Corlăteni; cult. Sântana, sec.IV p.Chr; necropole; epoca bronzului, cult. Costişa, cult. Noua; începutul Hallstatt-lui. Săpătură de salvare; 1986; Paul Şadurschi, Nicolae Ursulescu. S-au cercetat: o locuinţă Cucuteni B2 cu platformă şi 2 încăperi (fiecare cu vatră); 5 morminte aparţinând cult. Costişa; un mormânt Noua; un mormânt de înhumaţie de la sfârşitul epocii bronzului/începutul Hallstatt-ului, cu analogii în bazinul superior al Tisei; complexe deranjate aparţinând cult. Corlăteni; complexe deranjate din sec.IV p.Chr., cult. Sântana.

D. "Nelipeşti"; aşezări; cult. Cucuteni, fazele A şi B; Hallstatt, cult. Corlăteni, cu infuenţe Cozia-Brad şi Grăniceşti; Latene, sec.IV-III a.Chr; cultura carpică; cult. Sântana; ev mediu, sec.XV-XIX; necropolă tumulară; Bronz timpuriu; sarmaţi. Săpătură de salvare; 1985; Paul Şadurschi, Maria Tomozei-Diaconescu, Nicolae Ursulescu. Au fost cercetate următoarele complexe: o locuinţă cu platformă, o groapă din faza Cucuteni A; o locuinţă din Hallstatt timpuriu; o locuinţă medievală din sec. XVI. Unul din cei 2 tumuli din zonă a fost intersectat cu şanţuri în cruce, descoperindu-se un mormânt principal - din Bronzul timpuriu şi 2 morminte secundare-sarmatice.

E. "Ţarnă"; necropolă tumulară; epoca bronzului; perioada sarmatică. Sondaj de salvare; 1987; Paul Şadurschi, Maria Tomozei-Diaconescu, Nicolae Ursulescu. A fost cercetată o movilă parţial deranjată de tranşee militare, astfel că nu s-a putut stabili mormântul principal. Au fost dezvelite 4 morminte din epoca bronzului şi 5 sarmatice.Materialele se află la Muzeul judeţean Botoşani.
Săpătură de salvare; 1986
Rezumat
English Abstract
Bibliografie P. Şadurschi, N. Ursulescu, Hierasus, 7-8, 1988, p. 281-298. Materialele se află la Muzeul judeţean Botoşani.
P. Şadurschi, N. Ursulescu, Hierasus, 7-8, 1988, p. 281-298; idem, SympThrac, 9, 1992, p. 122-123; N. Ursulescu, P. Şadurschi, D. Botezatu, SCIVA, 39, 1988, 1, p. 45-52. Materialele se află la Muzeul judeţean Botoşani
N. Ursulescu, P.Şadurschi, Hierasus, 6, 1986, p. 15-23; 7-8, 1988, p. 281-298. Materialele se află la Muzeul judeţean Botoşani.
P. Şadurschi, N. Ursulescu, Hierasus, 7-8, 1988, p.281-298.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu