.
Dudeştii Vechi | Judeţ: Timiş | Punct: Movila lui Deciov | Anul: 2019
Anul:
2019
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade:
Neolitic timpuriu
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Tell
Județ:
Timiş
Localitate:
Dudeştii Vechi
Comuna:
Dudeştii Vechi
Punct:
Movila lui Deciov
Sector:
Östelep
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciobotaru Dan Leopold Muzeul Național al Banatului - Timișoara
Krauss Raiko Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany
Cod RAN:
Raport:

Suprafaţa deschisă în anul 2018 în cadrul proiectului arheologic demarat de Universitatea din Tubingen şi Muzeul Naţional al Banatului a fost cercetată în continuare în a doua parte a lunii iulie şi august 2019. Cele două secţiuni au fost redecopertate, au fost lărgite, iar martorul longitudinal a fost îndepărtat. Suprafaţa actuală este o excavaţie dreptunghiulară de 10x 4,5 metri, cu orientare nord nord-est şi... sud sud-vest. Aşezarea investigată, numită de localnici Movila lui Deciov din satul Dudeştii Vechi, este cunoscută din literatură ca Óbessenyő Őstelep. Această aşezare este un sit arheologic multistratificat, cu cel puţin trei faze de locuire neolitică timpurie din perioada aproximativ 6000-5500 calBC (până acum au fost finalizate 9 date C14 şi un număr mare de eşantioane sunt în lucru). Datorită acestui aspect, situl Movila lui Deciov nu numai că este printre cele mai timpurii aşezări neolitice timpurii din zona Dudeştii Vechi şi Sânicolau Mare, dar este şi martorul unei acumulări de straturi de locuire din neoliticul timpuriu cu un aport semnificativ de informaţie pentru realizarea unui model de secvenţe cronologice. La acestea se adaugă primele rezultate ale datării celor patru morminte eneolitice (faza timpurie a culturii Tiszapolgar) descoperite în vara anului 2018şi care se datează în jur de 4600 calBC. Inventarul a două din mormintele eneolitice consta din câte un set de podoabe adunate într-un colier masiv din mărgele de os, iar unul conţinea şi patru mărgele rulate din cupru. În lumina noilor datări radiocarbon, aceste descoperiri aparţin celui mai vechi orizont de prelucrare a metalului din sud-estul Europei. Straturile aparţinând neoliticului au fost demontate şi documentate cu minuţie. Începând cu campania anterioară, întregul sol sedimentat a fost cernut, iar conţinutul complexelor definite a fost flotat. Din observaţiile anterioare făcute prin forare a fost certificat faptul că cercetarea din anul 2019 s-a oprit la partea superioară a celui mai vechi nivel de locuire neolitic timpuriu din aşezare. Inventarul ceramic cu decor pictat, precum şi utilizarea unor surse de silex din arealul de la sud de Dunărea de Jos relevă existenţa unor reţele de schimb dintre locuitorii din regiunea Arancăi, care include şi situl Movila lui Deciov cu grupurile purtătoare ale neoliticului timpuriu din Balcani. Pe de altă parte, folosirea intensă a surselor acvatice (peşti, scoici, melci şi plante acvatice), aşa cum sunt documentate şi în situl Pusta Bucova IV din apropiere, sugerează o dietă neobişnuită pentru populaţia neoliticului timpuriu. Utilizarea surselor de obsidian din Carpaţii nordici este un indicator al existenţei unor relaţii de schimburi cu acele regiuni din nord-estul bazinului carpatic care duc încă se încadrează în modul de viaţă mezolitic.

English Abstract:

In August 2019, the excavations resumed in the previous year were continued on the multi-period site Movila lui Deciov as a joint project of the University of Tübingen with the Museum of the Banat. The two excavation trenches excavated in the previous year were reopened, enlarged and the central bulk profile removed. The result is a single NNO-SSW-oriented excavation trench with an area of 10 x 4.5 m .
It is a multi-layered settlement with at least three documented Early Neolithic settlement phases from the period between approx. 6000-5500 calBC (so far nine 14C samples, more have been commissioned). This makes it not only one of the earliest Neolithic sites in the region between Dudeştii Vechi and Sânnicolau Mare, but also shows a accumulation of layers from various phases of the Early Neolithic, which provides the basis for chronological data modelling. Also we received the first date from one of the four Copper Age graves (early Tiszapolgár), that were uncovered in summer 2018. dating to the time around 4600 calBC. Two of the burials contained jewelry sets made from numerous bone beads, one of which was combined with four small copper rolls. According to the now available radiocarbon date, these finds belong to the oldest horizon of metal use in SE Europe.
The Early Neolithic layers are removed very carefully. Since the last excavation campaign, the sediment has been completely sieved and selected features have also been flotated. We know from test drillings , that our excavation work has now reached the top of the oldest Neolithic settlement layer.
Finds of painted ceramics and the use of flint raw materials from the areas south of the Lower Danube reveal networks of the residents of Movila lui Deciov with the Early Neolithic groups in the Balkans. On the other hand, the increased use of aquatic resources (fish, snails, mussels and aquatic plants), similarly proved at the site Bucova Pusta IV , shows a diet unusual for a Neolithic population. The use of obsidian from the northern Carpathian arch is a sign of exchange relationships with those areas in the northeastern part of the Carpathian basin that still had a completely Mesolithic way of life at this time.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO