.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: La Pontonul Vechi (Noviodunum) | Anul: 2019
Anul:
2019
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare fortificată;
Cetate
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
La Pontonul Vechi (Noviodunum)
Sector:
Turnul de Colţ – Intramuros
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Dinu Niculina Muzeul Brăilei „Carol I”
Marcu Liliana Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mocanu Marian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Stănică Aurel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Stănică Daniela Asociaţia Pro Noviodunum
Vasile Gabriel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din campania 2019 s-au desfăşurat în perioada iunie-octombrie şi au fost finanţate de Ministerul Culturii - Programul naţional de finanţare a cercetării arheologice – sistematice, Aix-Marseille Université (Marseille, France), Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Institutul Naţional al Patrimoniului. Tot în anul 2019, Asociaţia Pro Noviodunum a implementat proiectul Noviodunum... ArchaeoPark, finanţat de Primăria oraş Isaccea. Campania de săpături arheologice sistematice din anul 2019 la cetatea Noviodunum a demarat în data de 3 iunie în cadrul unui protocol de colaborare încheiat între ICEM Tulcea şi Universitatea Aix-Marseille (AMU), prin realizarea într-o primă etapă a unui număr de 10 foraje geotehnice şi au continuat cu două sondaje pe latura de est a sitului.. În sectorul de SE al fortificaţiei săpăturile s-au desfăşurat în zona Turnului de Colţ (Intramuros) şi Curtina 1. Cercetări au fost realizate şi în sectorul Aşezare Civilă Est, unde au fost continuate investigaţiile în jumătatea de Est a casetei S1. Cercetarea arheologică de teren din anul 2017, ne-a prilejuit identificarea unor posibile edificii, la aproximativ 100 m de incinta de est, pe drumul de acces spre Pontonul Vechi. Aici fost realizat un sondaj cu scopul de a investiga prezenţa acestor ruine. În campania anului 2019 un alt obiectiv urmărit a fost obţinerea de date batimetrice, cu scopul de a evidenţia aspectul, direcţia de dispunere a structurilor submerse, suprafaţa afectată şi identificarea eventualelor instalaţii portuare. Cercetările s-au finalizat la 24 octombrie, odată cu acţiunea de conservare primară a monumentelor descoperite şi finalizarea investigaţiilor geofizice pentru Aşezare Civilă Est şi Incintă Est. Sector Turnul de Colţ - Intramuros Înlăturarea martorilor în anul 2008 a creat o suprafaţă, care prezenta o diferenţă de nivel datorată etapelor în care s-a realizat cercetarea. În prima etapă cercetarea s-a concentrat pe vechile secţiuni TC 5 şi TC 1. În caroul 8, din TC 5 şi TC 1, se conturează o posibilă locuinţă semi îngropată, iar spre est două complexe menajere. Materialul arheologic este reprezentat de ceramică, fiind vorba de fragmente de vase borcan, castroane, fragmente amfore, sticlă, vase smălţuite, dar şi un fragment de vas sferoconic. Cele două complexe menajere au fost cercetate, rezultând un bogat material ceramic, la care se adaugă monedele modul mic (tăiate) şi o cantitate apreciabilă de oase de animale şi peşte. Gr. 1/2019. Groapa menajeră identificată în caroul 8 spre profilul de Nord, formă circulară, pereţi drepţi rotunjiţi în partea inferioară. Complexul a fost afectat de un şanţ în care a fost montat un cablu de telefonie. Gr. 2/2019. În caroul 7 a fost identificat şi cercetat un al doilea complex menajer. Prezintă pereţi drepţi „căptuşiţi” cu piatră spre Vest. Pe fundul gropii au fost surprinsă o aglomerare de pietre de dimensiuni medii, dar şi mici bucăţi de chirpici. Materialul recoltat este reprezentat din fragmente ceramice, moneda tăiată modul mic, fragmente de chirpici, oase de animale sau fragmente de brăţări din sticlă. Materialul ceramic recoltat din cele două complexe menajere este alcătuit în proporţie covârşitoare din fragmente de vase borcan, care se încadrează în specia ceramicii nisipoase. Vasele aparţinând ceramicii de import, reprezintă a doua categorie de materiale ceramice descoperită în cele două gropi. Aici remarcăm ceramica smălţuită policrom şi policrom cu decor pictat şi incizat. Ca forme, remarcăm castroane şi farfurii cu picior inelar. În campania anului 2020 urmează să ne concentrăm pe locuinţă şi elementul de fortificaţie din fosta secţiune TC 1.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO