.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: La Pontonul Vechi (Noviodunum) | Anul: 2019
Anul:
2019
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare fortificată;
Cetate;
Necropolă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
La Pontonul Vechi (Noviodunum)
Sector:
Aşezare civilă Est
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Borlean Oana Institutul Naţional al Patrimoniului
Dinu Georgiana Institutul Naţional al Patrimoniului
Grigoraș Bianca Institutul Naţional al Patrimoniului
Iancu Alina Institutul Naţional al Patrimoniului
Manolache Vlad Institutul Naţional al Patrimoniului
Streinu Alina Institutul Naţional al Patrimoniului
Streinu Marius Institutul Naţional al Patrimoniului
Tufaru Ilie Marian Institutul Naţional al Patrimoniului
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din campania 2019 s-au desfăşurat în perioada iunie-octombrie şi au fost finanţate de Ministerul Culturii - Programul naţional de finanţare a cercetării arheologice – sistematice, Aix-Marseille Université (Marseille, France), Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Institutul Naţional al Patrimoniului. Tot în anul 2019, Asociaţia Pro Noviodunum a implementat proiectul Noviodunum... ArchaeoPark, finanţat de Primăria oraş Isaccea. Campania de săpături arheologice sistematice din anul 2019 la cetatea Noviodunum a demarat în data de 3 iunie în cadrul unui protocol de colaborare încheiat între ICEM Tulcea şi Universitatea Aix-Marseille (AMU), prin realizarea într-o primă etapă a unui număr de 10 foraje geotehnice şi au continuat cu două sondaje pe latura de est a sitului.. În sectorul de SE al fortificaţiei săpăturile s-au desfăşurat în zona Turnului de Colţ (Intramuros) şi Curtina 1. Cercetări au fost realizate şi în sectorul Aşezare Civilă Est, unde au fost continuate investigaţiile în jumătatea de Est a casetei S1. Cercetarea arheologică de teren din anul 2017, ne-a prilejuit identificarea unor posibile edificii, la aproximativ 100 m de incinta de est, pe drumul de acces spre Pontonul Vechi. Aici fost realizat un sondaj cu scopul de a investiga prezenţa acestor ruine. În campania anului 2019 un alt obiectiv urmărit a fost obţinerea de date batimetrice, cu scopul de a evidenţia aspectul, direcţia de dispunere a structurilor submerse, suprafaţa afectată şi identificarea eventualelor instalaţii portuare. Cercetările s-au finalizat la 24 octombrie, odată cu acţiunea de conservare primară a monumentelor descoperite şi finalizarea investigaţiilor geofizice pentru Aşezare Civilă Est şi Incintă Est. Aşezare civilă Est Campania de cercetare arheologică din anul 2018 a Sectorului Locuire Civilă Est s-a întins pe durata a 22 zile, 01-22 octombrie 2019 şi a fost finanţată de Institutul Naţional al Patrimoniului din bugetul propriu. Ca urmare a rezultatelor campaniei din anul 2018, în special datorită numărul redus de muncitori, am luat hotărârea de reducere a zonei cercetate la jumătate până în momentul în care am ajuns pe un context arheologic nederanjat. În anul 2019 am continuat cercetarea în jumătatea de est a S01, ajungând până la nivelul de cultură arheologică identificat în jumătatea vestică încă din anul 2018. Unităţile stratigrafice identificate în jumătatea de vest şi care se găsesc şi în jumătatea de est sunt: US2 se întinde şi în jumătatea de est a S01, are culoare gri deschisă, duritate ridicată, devenind prăfos după săpătură. Conţine fragmente de mortar, ceramică, cărămidă şi pietricele, iar în colţul de sud-est este prezentă o aglomerare de pietre. US3 se întinde din jumătatea de vest în cea de est a S01, localizându-se în sudul acesteia. Se caracterizează prin culoarea brun-gălbuie, de o consistenţă dură, cu pigmenţi de cărămidă. US5 se situează la nord de US3. Culoarea solului este brun închis, friabil. Grosimea stratului variază între 3 şi 14 cm. US6 continuă în jumătatea de est. Culoarea solului este brun închis, conţinând pietricele şi rari pigmenţi de mortar. US7 continuă în jumătatea de est şi este tăiat de US4. Culoarea solului este brun închis, friabil. În acest nivel a fost găsite obiecte moderne cum sunt: cutii conserve, o călimară, folie plastic, obiecte din fier aparţinând maşinilor agricole etc. US10 a fost identificată iniţial o aglomerare de pietre, însă revenim asupra acestei interpretări după o analiză amănunţită asupra acestui complex. La acest moment putem spune că este vorba despre două unităţi stratigrafice, US 10.1 şi US 10. Cea din urmă are o componenţă granulară fină şi consistenţă făinoasă de nuanţă gri-gălbuie, înglobând şi US10.1. Nu a fost epuizat. US10.1 reprezintă aglomerarea de pietre iniţială. Conţine pământ de culoare gri-cenuşiu, de granulaţie mai mare decât cel din US10. Nu a fost epuizat. US15 se află în estul US6 şi reprezintă umplutura gropii mormântului M02. Solul are culoarea brună, conţinând numeroşi pigmenţi şi mici fragmente de cărămidă, de mortar, dar şi fragmente de ceramică. US15 se continuă în jumătatea de est a suprafeţei. US16 se află la Est de US6 şi reprezintă umplutura gropii unui mormânt denumit M03. Solul are culoarea brună, conţinând numeroşi pigmenţi şi mici fragmente de cărămidă, de mortar, dar şi fragmente ceramice de dimensiuni mari. US16 se continuă în jumătatea de est a suprafeţei. Unităţile stratigrafice nou identificate anul 2019 sunt: US19 a fost identificată în jumătatea de est. Este un complex modern care taie US20. US20 a fost identificată în jumătatea de est. Este un nivel modern, compact, de duritate ridicată, umplutură de culoare gri închis. US21 a fost identificată în jumătatea de est. Este o aglomerare compactă de pietre pe jumătatea sudică a profilului de est. US22 a fost identificată în jumătatea de est. Este afectată de US20 şi US21. Acoperă o mare parte din suprafaţa jumătăţii de est. US23 a fost identificată în jumătatea de est. US24 a fost identificată în jumătatea de est. Se întinde pe toată suprafaţa jumătăţii de est. US25 reprezintă umplutura gropii M04. US26 reprezintă umplutura gropii M07. US27 reprezintă umplutura gropii M05. US28 reprezintă umplutura gropii M09. US29 reprezintă umplutura gropii M10. Unităţi stratigrafice identificate în campania anului 2018 şi necercetate: US9 nu a fost epuizată. Caracteristicile observate par să indice un edificiu civil. US11 reprezintă un şir de patru pietre orientat nord-sud care se continuă în profilul de sud. US12 este reprezentat de un nivel de pietriş şi mortar mărunt. Aceasta se continuă în partea de est a S01, încă necercetată. US13 are o umplutură de culoare gri cenuşiu cu o consistenţă friabilă. Această suprafaţă nu a fost încă cercetată. US14 se găseşte în sudul jumătăţii de vest, reprezentând o zonă cu mortar. Această suprafaţă nu a fost încă cercetată. US17 reprezintă partea de est a bazei US4. Stratul are culoarea roşu-cărămiziu datorită cărămizii pisate din care este compus. US17 nu a fost încă cercetat. US18 reprezintă partea de vest a bazei US4. Stratul are culoarea brun-negricios şi conţine pigmenţi de cărbune. US18 nu a fost încă cercetat. Anul acesta au fost continuate cercetările la M02 şi M03, identificate cu prilejul campaniei din anul 2018. M02 se află în poziţia decubit dorsal, orientat V-E, braţele îndoite din coate şi aşezate pe piept. Scheletul a fost deranjat de lucrările agricole sau de amenajare a spaţiului, din trecut, păstrându-se numai bazinul şi membrele inferioare. M03 se află la aproximativ 15-20 cm sud de M02. M03 depus în decubit dorsal, orientat V-E. Scheletul a fost deranjat de lucrările agricole, păstrându-se numai partea inferioară a coloanei vertebrale şi coastele, bazinul şi membrele inferioare. În campania de anul 2019 au mai fost identificate şapte morminte, din care au putut fi cercetate integral numai cinci. M04 a fost descoperit în poziţia decubit dorsal, orientat V-E. Scheletul aparţine unui infant şi se păstrează parţial. M05 a fost descoperit în poziţia decubit dorsal, orientat V-E. Scheletului îi lipseşte partea inferioară a tibiilor şi peroneelor. M06 este necercetat. Acesta a apărut în US10. M07 a fost descoperit în poziţia decubit dorsal, orientat V-E. Scheletul este fragmentar, păstrându-se tibiile, peroneele, cele două femure şi bazinul. M08 este necercetat. În proporţie de 75% se găseşte în profilul de est. M09 a fost descoperit în poziţia decubit dorsal, orientat V-E. Îi lipseşte craniul. M10 a fost descoperit în poziţia decubit dorsal, orientat V-E. Stare de conservare precară, fiind tasat. Se păstrează numai partea superioară a scheletului. La finalul campaniei a fost efectuată documentare prin tehnica fotogrammetrică cu aparate foto de tip DSLR şi Compact. În prima săptămână a lunii octombrie a fost efectuată cercetare noninvazivă, Electrometrie. Electrometria (ERT – electrical resistance tomography sau ERI electrical resistance imaging) este o metoda geofizică de măsurare aplicată în arheologie.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO