Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Cheud | Comuna: Năpradea | Judeţ: Sălaj | Punct: Sub Hij | Anul: 2019

Anul   2019
Epoca
Epoca bronzului;
Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII)
Perioade
Epoca medievală timpurie;
Epoca bronzului târziu
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sălaj
Localitate   Cheud
Comuna   Năpradea
Punct
Sub Hij
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Băcueţ-Crişan Dan responsabil Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Cod RAN    142195.03
Raport Cadrul geografic. Istoricul cercetărilor
Localitatea Cheud (com. Năpradea, jud. Sălaj) este amplasată pe cursul văii Someşului, pe partea dreaptă a acestuia. Situl de la Cheud „Sub Hij” este dispus pe o terasă înaltă (terasa a II a) aflată la N de localitatea Cheud, în partea dreaptă a văii Someşului fiind tăiat în două de drumul DJ 108 E.
Primele cercetări de suprafaţă au fost derulate în zonă în anul 2006, moment în care a fost identificat şi situl din punctul Cheud „Sub Hij” (ocazie cu care au fost descoperite câteva fragmente ceramice din perioada medievală timpurie). În anul 2009 a fost efectuat un sondaj arheologic care s-a soldat cu identificarea şi cercetarea unei locuinţe (adâncită cu plan rectangular) databilă în la începutul evului mediu timpuriu (sec. VII-VIII).

Modul de derulare a săpăturii arheologice
Cercetarea a avut drept obiectiv principal salvarea eventualelor vestigii arheologice şi eliberarea terenului de sarcină arheologică pe suprafaţa delimitată de viitoarea investiţie Reabilitare drum judeţean DJ108E, km: 13+000 – 17+580 în localitatea Cheud (com. Năpradea), toponim „Sub Hij”.
Săpăturile arheologice au fost îngreunate de caracteristicile geografice şi morfologice ale terenului dar şi de natura investiţiei deoarece acestea trebuiau derulate pe traiectul drumului actual, utilizat în mod curent de către localnici.
În momentul în care, în vechime, drumul a fost amenajat (şi reamenajat după anul 1989), panta terasei de la baza dealului a fost tăiată în totalitate. Tot stratul de cultură a fost deja eliminat din vechime astfel că mare parte din terenul respectiv se află în prezent la nivelul sterilului arheologic (pietriş şi nisip), noul drum întinzându-se pe aproape toată suprafaţa sa pe un teren steril arheologic.
Pentru depistarea, cercetarea şi salvarea eventualelor urme arheologice au fost excavate mecanizat 6 unităţi de cercetare arheologică preventivă notate S. 1/2019, S. 2/2019, S. 3/2019, S. 4/2019, S. 5/2019 şi S. 6/2019.

Rezultatele cercetărilor. Concluzii
Cele 6 unităţi de cercetare arheologică preventivă notate S. 1/2019, S. 2/2019, S. 3/2019, S. 4/2019, S. 5/2019, S. 6/2019 aveau următoarele dimensiuni:
· S. 1/2019. Dimensiuni: 25, 22 x 1, 60 m (ulterior a fost lărgită după identificarea complexelor C. 2/2019 şi C. 3/2019).
· S. 2/2019. Dimensiuni: 46 x 3, 00 m.
· S. 3/2019. Dimensiuni: 48 x 1, 60 m.
· S. 4/2019. Dimensiuni: 11, 40 x 1, 60 m.
· S. 5/2019. Dimensiuni: 16, 0 x 1, 60 m.
· S. 6/2019. Dimensiuni: 46, 70 x 1, 60 m.
Din punct de vedere stratigrafic a fost constatată următoarea succesiune:
Secţiunile S. 1/2019, S. 2/2019 şi S. 6/2019):
· strat modern (nivelările vechiului drum) (0,00 – 0, 30/0, 40 m).
· strat nisipos (depunere aluvionară de pe pantele dealului) (0, 30/0, 40 -0, 80/0, 90).
· steril d. p. d. v. arheologic (roca nativă sfărâmată amestecată cu nisip).
Secţiunile S. 3/2019, S. 4/2019, S. 5/2019:
· strat modern (nivelările vechiului drum) (0,00 – 0, 50/0, 60 m).
· steril d. p. d. v. arheologic (roca nativă sfărâmată amestecată cu nisip).

Dintre cele 6 unităţi de cercetare arheologică preventivă, doar în secţiunea S. 1/2019 au fost identificate complexe arheologice (2 complexe arheologice). După ce au fost conturate cele 2 complexe arheologice (locuinţe/anexe gospodăreşti) s-a trecut la decopertarea suprafeţei în aşa fel încât să avem conturul planimetric al acestora. Complexele arheologice au fost conturate în sterilul arheologic (roca nativă sfărâmată amestecată cu nisip). Pe baza inventarului arheologic descoperit, cele 2 complexe arheologice pot fi plasate cronologic în etapa târzie a epocii bronzului (Bronz Târziu I – începutul etapei Bronz Târziu II (Suciu de Sus IIB/Lăpuş I)
Rezumat
English Abstract The rescue excavations made in 2018 in the site from Cheud “Sub Hij” (Năpradea commune, Sălaj county) led to the discovery of 2 archaeological features. The features can be dated in the Late Bronze Age (Late Bronze Age I – beginning of the Late Bronz Age II, Suciu de Sus IIB/Lăpuş I).
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu