.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: La Pontonul Vechi (Noviodunum) | Anul: 2019
Anul:
2019
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
La Pontonul Vechi (Noviodunum)
Sector:
Aşezare civilă Est
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Vasile Gabriel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din campania 2019 s-au desfăşurat în perioada iunie-octombrie şi au fost finanţate de Ministerul Culturii - Programul naţional de finanţare a cercetării arheologice – sistematice, Aix-Marseille Université (Marseille, France), Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Institutul Naţional al Patrimoniului. Tot în anul 2019, Asociaţia Pro Noviodunum a implementat proiectul Noviodunum... ArchaeoPark, finanţat de Primăria oraş Isaccea. Campania de săpături arheologice sistematice din anul 2019 la cetatea Noviodunum a demarat în data de 3 iunie în cadrul unui protocol de colaborare încheiat între ICEM Tulcea şi Universitatea Aix-Marseille (AMU), prin realizarea într-o primă etapă a unui număr de 10 foraje geotehnice şi au continuat cu două sondaje pe latura de est a sitului.. În sectorul de SE al fortificaţiei săpăturile s-au desfăşurat în zona Turnului de Colţ (Intramuros) şi Curtina 1. Cercetări au fost realizate şi în sectorul Aşezare Civilă Est, unde au fost continuate investigaţiile în jumătatea de Est a casetei S1. Cercetarea arheologică de teren din anul 2017, ne-a prilejuit identificarea unor posibile edificii, la aproximativ 100 m de incinta de est, pe drumul de acces spre Pontonul Vechi. Aici fost realizat un sondaj cu scopul de a investiga prezenţa acestor ruine. În campania anului 2019 un alt obiectiv urmărit a fost obţinerea de date batimetrice, cu scopul de a evidenţia aspectul, direcţia de dispunere a structurilor submerse, suprafaţa afectată şi identificarea eventualelor instalaţii portuare. Cercetările s-au finalizat la 24 octombrie, odată cu acţiunea de conservare primară a monumentelor descoperite şi finalizarea investigaţiilor geofizice pentru Aşezare Civilă Est şi Incintă Est. Resturi scheletice umane medio-bizantine din campania 2019 de la Noviodunum-Isaccea, Aşezare Civilă Est (jud. Tulcea). Raport preliminar. Material şi metode de lucru Au fost analizate resturile scheletice ce provin din şapte complexe funerare, exclusiv de inhumaţie, cercetate în anul 2019 la Noviodunum-Isaccea Aşezare Civilă Est. Materialul scheletic a fost restaurat doar acolo unde necesităţile au impus acest lucru (pentru evidenţierea unor aspecte patologice sau pentru efectuarea de măsurători). În vederea identificării şi stabilirii simetriei/lateralităţii elementelor scheletice, am utilizat caracterele descriptive craniene şi postcraniene din atlase de osteologie umană-nota 1 . În cadrul descrierii antropologice s-au făcut precizări în legătură cu numărul minim de indivizi (NMI), starea de conservare (nota 2) şi cea de reprezentare a materialului scheletic (nota 3) , sexul biologic (nota 4) , vârsta la deces (nota 5) , statura (nota 6) şi greutatea scheletică (nota 7) a indivizilor. De asemenea, s-a menţionat succint şi inventarul osteologic, dublat de principalele caracteristici antropologice biomorfometrice craniene şi postcraniene, cu categoriile aferente (nota 8) . Nu în ultimul rând, am urmărit modificările patologice osoase şi dentare (nota 9) , precum şi înregistrarea unor caractere epigenetice craniene şi postcraniene (nota 10) . 1. Noviodunum, 2019, Aşezare Civilă Est, S01, M02 NMI= 1; individ foarte bine conservat (grad 1); parţial reprezentat; vârstă: 109,8-111,9 luni (copil, infans II); statură: 1228,2-1232,3 mm. Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice: postcranian – vertebre; sacrum; coxale; femur stâng (pilastru nul, eurimer); femur drept (hiperplatimer); tibii (euricnemice); peronee; tarsiene; metatarsiene. Patologie: osteoartroză (eburnaţie la nivelul unei epifize distale peroneale); periostită (la nivelul diafizelor tibiale). Caractere epigenetice prezente: postcranian – fosă Allen (stânga); fosă hipotrohanterică (stânga); suprafaţă talară articulară inferioară (simplă, bilateral). 2. Noviodunum, 2019, Aşezare Civilă Est, S01, M03 NMI= 1; individ foarte bine conservat (grad 1); parţial reprezentat; sex: masculin; vârstă: 36,1 ani (adult matur); statură: 161,6 cm (submijlocie). Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice: postcranian – vertebre; stern; coaste; sacrum (dolicohieric); coxale; radiusuri; ulnă stângă (eurolenică); ulnă dreaptă; carpiene; metacarpiene; falange mâini; femur stâng (pilastru slab); femur drept (eurimer); tibie stângă (mezocnemică); tibie dreaptă (mezocnemică, brahicnemică); peronee; tarsiene; metatarsiene; falange mâini. Patologie: sacralizarea L5 (bilaterală, completă, simetrică); hernie discală (nodul Schmorl pe o vertebră toracală); leziuni traumatice (la nivelul femurului drept, distal, deasupra condilului medial – vindecate); periostită (la nivelul diafizelor tibiale şi diafizei peroneale stângi). Caractere epigenetice prezente: postcranian – placă femurală (bilateral); fosă hipotrohanterică (bilateral); al treilea trohanter (dreapta); faţetă articulară laterală tibială (bilateral); apertură septală (dreapta); sulcus preauricular (stânga); faţetă articulară talară inferioară (simplă, stânga); faţetă superioară articulară atlas (simplă, bilateral). 3. Noviodunum, 2019, Aşezare Civilă Est, S01, M04 NMI= 1; individ foarte bine conservat (grad 1); parţial reprezentat; vârstă: 12,2-18,4 luni (infant); statură: 692,9-695,9 mm; greutate: 5,6-7,0 kg. Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice: a. cranian – craniu neural; craniu visceral; mandibulă; dentiţie (doi dinţi temporari prezenţi şi 11 dinţi pierduţi postmortem). b. postcranian – vertebre; coaste; coxal drept; claviculă dreaptă; omoplat drept (brahimorf); humerus drept (euribrah); radius drept; ulnă dreaptă (hipereurolenică); metacarpiene; falange mâini; femur drept (pilastru nul, platimer); tibii (euricnemice); peroneu drept; metatarsiene. Caractere epigenetice prezente: I. cranian – sutură metopică (completă); foramen supraorbital (multiplu, dreapta); foramen zigomatico-facial (unul, dreapta); foramen mental (unul, dreapta). II. postcranian – fosă hipotrohanterică (dreapta). 4. Noviodunum, 2019, Aşezare Civilă Est, S01, M05 NMI= 1; individ foarte bine conservat (grad 0); aproximativ complet; sex: masculin; vârstă: 30,2 ani (adult tânăr); statură: 165,3 cm (mijlocie). Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice: a. cranian – craniu neural (foarte lung, îngust, mezocran, înalt, ortocran, metriocran); frunte (lăţime minimă mijlocie, lăţime maximă îngustă, margini ovale, metriometopă, ortometopă); parietale (bombate); occipital (larg, foramen occipital lat); craniu visceral (lat); orbită stângă (îngustă, mijlocie în înălţime); palat (ortostafilin); hioid; mandibulă (mijlocie intercondilar, foarte largă intergonional, dolicostenomandibulară); dentiţie (microdontă: 28 de dinţi definitivi erupţi, prezenţi şi patru dinţi pierduţi postmortem). b. postcranian – vertebre; stern; coaste; clavicule (robusticităţi mijlocii, scurte); omoplat stâng (înalt, brahimorf); omoplat drept; sacrum (platihieric); coxale; humerus stâng (euribrah); humerus drept (platibrah); radiusuri (relativ scurte); ulne (eurolenice); carpiene; metacarpiene; falange mâini; femur stâng (pilastru slab, platimer); femur drept (pilastru mediu, platimer); rotulă stângă; tibie stângă; tibie dreaptă (mezocnemică); peronee; tarsiene; metatarsiene. Patologie: tartru dentar (C# stâng – labial; I1, C# stângi – lingual; I1, C# drepţi – labial; I1-C# stângi – labial; I1-M1 stângi – lingual; I1-M1 drepţi – lingual); osteoartroză (osteofite pe corpul vertebral al unei lombare); periostită (la nivelul unei diafize peroneale). Caractere epigenetice prezente: I. cranian – şanţ supraorbital (stânga); os epipteric (stânga); foramen mastoidal (două, pe temporal şi sutural, bilateral); foramen mental (unul, bilateral). II. postcranian – placă femurală (bilateral); fosă hipotrohanterică (dreapta); al treilea trohanter (bilateral); sulcus preauricular (dreapta); faţetă articulară acromială (bilateral); faţetă superioară articulară atlas (simplă, bilateral); fosă romboidă (bilateral). 5. Noviodunum, 2019, Aşezare Civilă Est, S01, M07 NMI= 1; individ foarte bine conservat (grad 1); parţial reprezentat; vârstă: 43,3 - 44,1 luni (copil, infans I); statură: 860,4 mm. Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice: b. postcranian – vertebre; coxale; ulnă dreaptă; metacarpiene; falange mâini; femur stâng (eurimer); femur drept (pilastru slab, stenomer); tibie stângă; tibie dreaptă (euricnemică); peronee. Caractere epigenetice prezente: postcranian – fosă Allen (bilateral); fosă hipotrohanterică (bilateral). 6. Noviodunum, 2019, Aşezare Civilă Est, S01, M9 NMI = 1; individ foarte bine conservat (grad 0); parţial reprezentat; sex: feminin; vârstă: 37,0 ani (adult matur); statură: 150,8 cm (submijlocie). Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice: postcranian – vertebre; stern; coaste; omoplaţi; sacrum (dolico-hieric); coxale; humeruşi; radiusuri; ulnă stângă (hipereurolenică); ulnă dreaptă (eurolenică); carpiene; metacarpiene; falange mâini; femure (pilaştrii nuli, hiperplatimere); tibie stângă (mezocnemică, brahicnemică); tibie dreaptă (platicnemică, brahicnemică); peronee; tarsiene. Patologie: sacralizarea L5 (bilaterală, completă, simetrică). Caractere epigenetice prezente: postcranian – fosă hipăotrohanterică (bilateral); al treilea trohanter (bilateral); faţetă articulară laterală tibială (bilateral); sulcus preauricular (bilateral); faţete sacrale accesorii (bilateral); suprafaţă talară articulară inferioară (dublă, bilateral); faţetă dublă calcaneală anterioară (bilateral). 7. Noviodunum, 2019, Aşezare Civilă Est, S01, M10 NMI = 1; individ foarte bine conservat (grad 1); parţial reprezentat; sex: masculin; vârstă: 32,3 ani (adult tânăr). Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice: a. cranian – craniu neural (lung, mijlociu în înălţime, ortocran); frunte (ortometopă); parietale (bombate); occipital (foramen occipital lat); etaj facial total (mijlociu); etaj facial superior (mijlociu); orbită stângă (foarte îngustă, mijlocie în înălţime, hipsiconchă); orbită dreaptă; nas (lat, înalt, camerin); mandibulă (mijlocie intercondilar, largă intergonional, dolicostenomandibulară); dentiţie pe stânga (megadontă: 19 dinţi definitivi erupţi, prezenţi şi cinci dinţi pierduţi postmortem). b. postcranian – vertebre; stern; coaste; claviculă stângă (robustă); claviculă dreaptă; omoplaţi; humeruşi; carpiene; metacarpiene; falange mâini. Patologie: tartru dentar (C#-M1 stângi – labial, respectiv bucal; I2-M3 stângi – lingual; C#-M2 drepţi – lingual); hernie discală (noduli Schmorl pe corpurile vertebrale a două toracale); periostită (leziuni pe suprafeţele viscerale a 10 fragmente costale – şase drepte şi patru fără simetrie precisă – tuberculoza pulmonară?). Caractere epigenetice prezente: I. cranian – foramen supraorbital (unul, stânga); foramen zigomatico-facial (unul, larg, stânga); foramen parietal (bilateral); os apical; osicule lambdoide (bilateral); os asterionic (stânga); canal condilar (nedeschis, bilateral); foramen spinos (incomplet, stânga); foramen mental (unul, bilateral); torus mandibular (urmă, bilateral). II. postcranian – apertură septală (dreapta); faţetă articulară acromială (bilateral); faţetă superioară articulară atlas (simplă, bilateral); fosă romboidă (stânga). * * * Până în prezent, La Noviodunum-Isaccea, în punctul Aşezare Civilă Est, au fost descoperite 10 morminte de inhumaţie. Osemintelor din cele şapte complexe funerare analizate aici, li se adaugă cele din M01 (descoperit în 2018) (nota 11) şi încă două schelete (M06 şi M08), încă necercetate (nota 12). În acest stadiu al cercetării ne limităm doar la a considera necesară continuarea cercetării arheologice în acest punct, în vederea combinării informaţiilor antropologice obţinute în urma analizei scheletelor din punctele Turnul de Colţ (nota 13) şi, mai ales, cu cele din punctul Teren Poliţia de Frontieră (nota 14). În acest fel, vom obţine rezultate concludente sub aspect statistic, marea necropolă de la Noviodunum-Isaccea (alături de alte necropole sincrone ce aparţin orizontului funerar medio-bizantin din Dobrogea) fiind garantul obţinerii unei perspective generale asupra acestor populaţii.

Bibliografie:

Acsádi, G., Nemeskéri, J., 1970, History of human life span and mortality, Académiai Kiadó, Budapest.


Aufderheide, A.C., Rodriguez-Martin, C., 1998, The Cambridge encyclopedia of human paleopathology, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridgeshire, UK.
Barnes, E., 2008, Congenital anomalies, Advances in human palaeopathology (Pinhasi, R., Mays, S., eds.), John Wiley & Sons Ltd, Chichester, West Sussex, UK, p. 329-362.
Bräuer, G., 1988, Osteometrie, Anthropologie, Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen (Knußmann, R., Schwidetzky, I., Jürgens, H.W., Ziegelmayer, G., eds.), zugleich 4, Auflage der Lehrbuchs der Anthropologie, begründet von Rudolf Martin, Sonderdruck, Bd. I/1: Wesen und Methoden der Anthropologie, Verlag Gustav Fischer, Stuttgart, p. 160-232.
Brickley, M., McKinley, J.I. (eds.), 2004, Guidelines to the standards for recording human remains, IFA Paper, No. 7, British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, Southampton, Hampshire, UK.
Brooks, S., Suchey, J.M., 1990, Skeletal age determination based on the os pubis: a comparison of the Acsádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods, Human Evolution, 5 (3), p. 227-238.
Buikstra, J.E., Ubelaker, D.H. (eds.), 1994, Standards for data collection from human skeletal remains, Arkansas Archaeological Survey Research, Series No. 44, Fayetteville, Arkansas, SUA.
DiGangi, E.A., Bethard, J.D., Kimmerle, E.H., Konigsberg, L.W, 2009, A new method for estimating age-at-death from the first rib, American Journal of Physical Anthropology, 138 (2), p. 164-176.
Facchini, F., Veschi, S., 2004, Age determination on long bones in a skeletal subadults sample (b-12 years), Collegium Antropologicum, 28 (1), p. 89-98.
Falys, C.G., Schutkowski, H., Weston, D.A., 2005, The distal humerus-a blind test of Rogers’ sexing technique using a documented skeletal collection, Journal of Forensic Sciences, 50 (6), p. 1-5.
Ferembach, D., Schwidetsky, I., Stloukal, M., 1980, Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons, Workshop of European Anthropologists, Journal of Human Evolution, 9 (7), p. 517-549.
Finnegan, M., 1978, Non-metric variation of the infracranial skeleton, Journal of Anatomy, 125 (1), p. 23-37.
Hauser, G., De Stefano, G.F., 1989, Epigenetic variants of the human skull, E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
Lovejoy, C.O., Meindl, R.S., Pryzbeck, T.R., Mensforth, R.P., 1985, Chronological metamorphosis of the auricular surface of the ilium: a new method for the determination of adult skeletal age at death, American Journal of Physical Anthropology, 68 (1), p. 15-28.
Mann, R.W., Hunt, D.R., 2005, Photographic regional atlas of bone disease. A guide to pathologic and normal variation in the human skeleton, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illionois, SUA.
Mann, R.W., Hunt, D.R., Lozanoff, S., 2016, Photographic regional atlas of non-metric traits and anatomical variants in the human skeleton, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illionois, SUA.
Martin, R., 1928a, Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden; für Studierende, Ärzte und Forschungsreisende, Zweite vermehrte auflage, Bd. 1: Somatologie, Verlag Gustav Fischer, Jena, p. 1-578.
Martin, R., 1928b, Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden; für Studierende, Ärzte und Forschungsreisende, Zweite vermehrte auflage, Bd. 2: Kraniologie, Osteologie, Verlag Gustav Fischer, Jena, p. 580-1182.
Meindl, R.S., Lovejoy, C.O., 1985, Ectocranial suture closure: a revised method for the determination of skeletal age at death based on the lateral-anterior sutures, American Journal of Physical Anthropology, 68 (1), p. 57-66.
Ortner, D.J., 2003, Identification of pathological conditions in human skeletal remains, 2nd edition, Academic Press, San Diego, SUA.
Papilian, V., 2003, Anatomia omului, vol. I: Aparatul locomotor, ediţia a XI-a, All, Cluj-Napoca.
Pearson, K., 1899, Mathematic contributions to the theory of evolution. V. On the reconstruction of stature of prehistoric races, Philosophical Transactions of the Royal Society, ser. A, 192, London, p. 169-244.
Roberts, C., Manchester, K., 2005, The archaeology of disease, 3rd edition, Sutton Publishing, Sparkford, Somerset, UK.
Rösing, F.W., 1988, Körperhöhenrekonstruktion aus skelettmaβen, in: Knußmann, R., Schwidetzky, I., Jürgens, H.W., Ziegelmayer, G. (eds.), Anthropologie, Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen, zugleich 4, Auflage der Lehrbuchs der Anthropologie, begründet von Rudolf Martin, Sonderdruck, B and I /1: Wesen und Methoden der Anthropologie, Verlag Gustav Fischer, Stuttgart, p. 586-599.
Schaefer, M., Black, S., Scheuer, L., Christie, A., 2009, Juvenile osteology. A laboratory and field manual, Elsevier Academic Press, Burlington, Massachusetts, SUA.
Stănică, A-D., Vasile, G., 2018, Date arheologice şi antropologice despre o necropolă medio-bizantină de la Isaccea - Noviodunum (jud. Tulcea), sectorul Terenul Poliţiei de Frontieră, Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 69 (1-4), p. 49-119.
Ubelaker, D.H., 1980, Human skeletal remains – excavation, analysis, interpretation, Manuals on archaeology, 2nd edition, Washington, D.C., SUA.
Vasile, G., 2019, Raport preliminar asupra materialului scheletic medio-bizantin descoperit în 2018 la Isaccea – Noviodunum în punctele Turnul de Colţ şi Aşezare Civilă Est, Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum], Punct: Cetate [29], Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2018, a LIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Sibiu, cIMeC, p. 79-81.
Visser, E.P., 1998, Little waifs: estimating child body size from historic skeletal material, International Journal of Osteoarchaeology, 8 (6), p. 413-423.
Waldron, T., 2009, Palaeopathology, Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge University Press, NY, SUA.
White, T.D., Folkens, P.A., 2005, The human bone manual, Elsevier Academic Press, Burlington, Massachusetts, SUA.

Note Bibliografice:

1.White, Folkens 2005; Papilian 2003; Schaefer et al. 2009.


2.Brickley, McKinley 2004: 15-17.
3.Buikstra, Ubelaker 1994: 7.
4.Buikstra, Ubelaker 1994: 16-21; Acsádi, Nemeskéri 1970: 75-87; Ferembach, Schwidetsky, Stloukal 1980: 517-527; Falys, Schutkowski, Weston, 2005.
5.Facchini, Veschi 2004: 93; Ubelaker 1978: 47; Brooks, Suchey 1990; Lovejoy et al. 1985; Meindl, Lovejoy 1985: 63; DiGangi et al. 2009.
6.Rösing 1988: 597 apud. Pearson 1899; Visser 1998: 415.
7.Visser 1998: 415-416.
8.Martin 1928: 625-678; Bräuer 1988: 160-192; Martin 1928: 1005-1052; Bräuer 1988: 193-232.
9.Waldron 2009; Barnes 2008; Mann, Hunt 2005; Roberts, Manchester 2005; Ortner 2003; Aufderheide, Rodriguez-Martin 1998.
10.Hauser, De Stefano 1989; Finnegan 1978; Mann, Hunt, Lozanoff 2016.
11.Vasile 2019: 79-81.
12.Informaţii inedite, Aurel-Daniel Stănică.
13.Idem 11.
14.Stănică, Vasile 2018.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO