.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: (L)Ibida | Anul: 2019
Anul:
2019
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană târzie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Cetate
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
(L)Ibida
Sector:
Turnul 10
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Andrei Laurențiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Lungi Ștefan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mărgineanu Narcis Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu responsabil Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Moga Iulian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Năsuescu Răzvan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Talabă Paul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tofan Alexandru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din campania 2019 s-au desfăşurat, pe mai multe sectoare, în perioada iulie-septembrie şi au fost finanţate de Ministerul Culturii, ICEM Tulcea, Università degli Studi di Sassari, Asociaţia Ibida Tulcea şi de Gianni Alexandrescu din Iaşi. În paralel, s-a prelucrat şi depozitat materialul descoperit.

Campania din 2019 a vizat continuarea dezvelirii zidului de incintă al cetăţii romane de e...pocă târzie în proximitatea Turnului 10. În acest scop a fost continuată săpătura pe direcţia nord- sud în secţiunea S8, deschisă anul trecut. Totodată, s-a urmărit punerea în valoare a laturii de vest a Turnului 10, descoperită anul precedent. Este remarcat un strat puternic de arsură, corespunzător probabil invaziei cutrigurilor de l mijlocul secolului al VI-lea p. Chr. În paramentul exterior se observă şi urmele reparaţiei de epocă iustiniană. Rezultatul cel mai important a fost însă descoperirea (foarte probabil încorportat în fundaţie, dar săpătura ulterioară va confirma) a unui zid cu mortar, perpendicular pe paramentul exterior a l zidului de incintă, care are o structură asemănătoare cu cea azidurilor de epocă romană târzie găsite în fundaţia curtinei G. După toate probabilităţile, având în vedere şi adâncinea la care a fost descoperit acest zid (-2,40 m faţă de nivelul actual de călcare), ne aflăm în faţa unui fragment de constructţie datând din epoca Principatului.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO