Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Istria | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2019

Anul   2019
Epoca
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Istria
Comuna   Istria
Punct
Cetate
Sector   Acropolă Centru-Sud
Toponim   Histria
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Apostol Virgil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Awad Riad
Beldiman Corneliu Facultatea de Istorie, Universitatea București
Bottez Valentin Victor Facultatea de Istorie, Universitatea București
Constantin Anca Facultatea de Istorie, Universitatea București
Dinu Georgiana Facultatea de Istorie, Universitatea București
Doțe Gabriela Facultatea de Istorie, Universitatea București
Georgescu Agatha Facultatea de Istorie, Universitatea București
Iliescu Iulia Facultatea de Istorie, Universitatea București
Liţu Alexandra Facultatea de Istorie, Universitatea București
Mănescu Alexandra Facultatea de Istorie, Universitatea București
Penea Radu Facultatea de Istorie, Universitatea București
Sonu Diana Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Ştirbu Franceska Facultatea de Istorie, Universitatea București
Tarbă Claudia Facultatea de Istorie, Universitatea București
Ţârlea Alexandra Clara Facultatea de Istorie, Universitatea București
Cod RAN    62039.01
Raport Unităţile de săpătură continuate sau nou deschise în 2019(fig. 1)În 2019 am adăugat celor 45 de casete (4 × 4 m, cu martor de 1 m între ele), deschise în 2013 - 2018, încă 5, anume (pe direcţie E-V): C046, C047, C048, C049, C050. De asemenea, au fost dezveliţi 6 martori: C009/C036, C026/C029, C029/C040, C035/C039, C036/C041, C039/C041. Totodată, în scopul urmăririi pavajului identificat în acest an în C029/C040, a fost continuată săpătura campaniei precedente din C040.Referitor la amplasarea noilor unităţi de săpătură deschise, acestea se află între C019 şi C037, la sud fiind delimitate parţial de clădirile estice ale Sectorului Basilica Pârvan. StratigrafiaÎn ceea ce priveşte stratigrafia, rezultatele obţinute în campania 2019 confirmă observaţiile făcute în anii precedenţi. În general, în unităţile de săpătură deschise apare un prim strat vegetal/intervenţie modernă (variind ca grosime), urmat de stratul de dărâmătură al ultimului nivel constructiv. Practic, în toate unităţile de săpătură cercetate există cele două straturi de dărâmătură identificate în anii trecuţi, având aceeaşi consistenţă şi conţinut – unul galben-roşiatic şi unul gri. Ambele marchează momentul distrugerii ultimului nivel constructiv, însă, în etape diferite (în momentul ultimei distrugeri a oraşului, apoi în momentul post-abandon). Referitor la nivelele de călcare, ele au fost identificate la diferite adâncimi, constând, în general, din straturi de lut de culoare galbenă, solidificate. Astfel de exemple sunt: 46002, 46004, 46007 (P019), 46008 (T004), 47003, 47004 (P019), 47008, 47009, 48005, 48006, 49005, 49006, 50004, 50005, 9005/36005, 9006/36006 (P007), 26004/29004 (T005), 26005/29005 (ST02), 29002/40002 (P011), 35003/39003, 35004/39004 (P022), 36003/41003, 39002/41002.Structuri constructive (Fig. 1)În 2019 am identificat noi tronsoane din zidurile (Z004, Z020, Z030, Z031, Z050, Z051, Z058 şi Z059), pavajele (P007 – fig. 10 – şi P011 – fig. 11; în cazul P011 am descoperit o fază anterioară a pavajului de piatră, o situaţie similară cu cea din pavajul de pe strada d, în dreptul colţuui NV al Basilicii Pârvan) şi trotuarele (T004 şi T005) identificate în anii trecuţi, precum şi o serie de structuri constructive noi: zidurile Z060 (fig. 2), Z061 (fig. 3), Z062 (fig. 4 şi 5), Z063 (fig. 6), Z064 (fig. 7) şi Z065 (fig. 10), precum şi pavajele P019 (fig. 12), P020 (fig. 13), P021 (fig. 14) şi P022 (fig. 15). De asemenea, în caseta C049 (fig. 9) am identificat o structură din chirpici (49004), un posibil perete ce delimita o vatră (situaţie similară în C007 şi C035).Dezvelirea noilor tronsoane din ziduri a făcut posibilă conturarea unei imagini mai clare în legătură cu cele deja descoperite şi cu traseele urmate de acestea. Mai mult, noile structuri descoperite în acest an au contribuit la identificarea sau delimitarea unor încăperi din nucleul sudic, ce urmează a fi cercetate şi în următorii ani – de exemplu spaţiile identificate în C039 şi C041, precum şi în C009 şi C036.Un rol de clarificare a situaţiei ultimei insule de locuire din perioada romană târzie, notată convenţional α, a fost îndeplinit şi prin desfiinţarea martorilor dintre unităţile de săpătură deja cercetate în nucleul nordic. Pe lângă descoperirile de natură constructivă, am reuşit să identificăm o serie de fragmente ceramice, de artefacte şi de descoperiri mărunte care pot fi corelate cu cele descoperite în campaniile din anii anteriori.Obiective pentru Campania 2020Principalul obiectiv al campaniei din 2020 este reprezentat de deschiderea a 3 noi unităţi de săpătură la sudul unităţilor deja descoperite (C046, C047, C048), în scopul delimitării complete a insulei de locuire romane târzii, de-a lungul posibilului zid de incintă al aceleiaşi epoci. De asemenea, ne propunem să continuăm desfiinţarea martorilor dintre unităţile de săpătură deja cercetate în nucleul nordic, în vederea unei mai bune înţelegeri referitoare la încăperile locuinţei aflate în discuţie şi a străzilor adiacente acesteia.
Rezumat
English Abstract The excavation in the ACS Sector in 2019 lead to the discovery of new segments of previously-identified walls, pavements and sidewalks (Z004, Z020, Z030, Z031, Z050, Z051, Z058, Z059, P007, P011 – which has two functioning phases –, T004 and T005) and the identification of new constructive structures (walls Z060, Z061, Z062, Z063, Z064 and Z065; pavements P019, P020, P021 and P022). The results allow us to better understand the functioning of the internal spaces, such as those identified in C039 and C041, and in C009 and C036.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu