.
Giarmata-Vii | Comuna: Ghiroda | Judeţ: Timiş | Punct: Giarmata Vii 2, Aleea Uberland | Anul: 2020
Anul:
2020
Epoca:
Latene
Perioade:
La Tène
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire civilă
Localizare pe hartă:
Județ:
Timiş
Localitate:
Giarmata-Vii
Comuna:
Ghiroda
Punct:
Giarmata Vii 2, Aleea Uberland
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Diaconu Alin Universitatea de Vest, Timişoara
Ene Silviu responsabil Universitatea de Vest, Timişoara
Iliuță Silviu Universitatea de Vest, Timişoara
Micle Dorel Universitatea de Vest, Timişoara
Cod RAN:
Raport:

Hotarul cadastral de nord al localităţii Timişoara este unul dintre cele mai bine cunoscute areale din judeţul Timiş din punct de vedere arheologic. În zonă sunt cunoscute mai multe situri arheologice ca urmare a efectuării Planului Urbanistic General al Timişoarei, locaţia exactă a siturilor fiind cunoscută atât de Direcţia Judeţeană de Cultură Timiş cât şi de Primăria Municipiului Timişoara.
De-a lungul... pârâului Beregsău, au fost descoperite recent o salbă de situri arheologice datând din neoliticul timpuriu până în evul mediu târziu. Locuirea umană s-a concentrat pe malurile apei, sub formă de cătune, unele de întindere mai mare, iar altele cuprizând doar câteva bordeie. Datele sunt în curs de prelucrare şi publicare. Zona de interes pentru acest proiect suprapune aria sitului arheologic Giarmata Vii 2.
În luna decembrie 2020 au avut loc săpături arheologice preventive pe terenul aflat în proprietatea SC SEDAKO GROUP SRL. Terenul fiind situat în zona sitului arheologic Giarmata Vii 2, DJC Timiş a dispus efecturea unor săpături arheologice în zona afectată înaintea lucrărilor de construcţie. Astfel a fost încheiat un contract de prestări servicii în vederea efectuării cercetărilor arheologice preventive în zona afectată, între proprietar SC SEDAKO GROUP SRL şi Universitatea de Vest din Timişoara.
Cercetarea arheologică în cauză a fost efectuată în perioada 9-21 decembrie 2020. Scopul săpăturilor arheologice a fost investigarea unei proprietăţi unde se doreşte construirea unei hale de depozitare. Pentru a fi acoperită toată zona cu potenţial arheologic afectată de proiect a fost săpată o suprafaţă S1 (35x25 m). În urma decapării zonei, (suprafaţa decapată 875 m2) au fost identificate şi cercetate nouă complexe arheologice, datate în în a doua epocă a fierului (La Tene).
Dintre cele nouă complexe, şase sunt gropi (Cx 2, 5, 6, 7, 8, 9) şi trei locuinţe (Cx 1, 3, 4). Gropile au o formă rotund-ovală în plan, iar în profil sunt alveolate. Locuinţele sunt de tip bordei, cu o formă rectangulară cu colţurile rotunjite în plan, fără instalaţie de foc. Materialul arheologic încadrabil în această epocă este specific mediului celtic şi este reprezentat prin fragmente ceramice decorate cu brâu cu împunsături succesive, ceramică grafitată şi ceramică de import semifină de culoare cenuşie, o fusaiolă ş, un cuţit şi o piatră de râşniţă.

Stratigrafia zonei:
1. Arătura de culoare cafenie, afânată, amestecată cu rădăcini şi pigmenţi de chirpici, situată de la nivelul actual de călcare (0) până la cota de –0,30;
2. Strat de cultură de culoare negricioasă, compact, de consistenţă lutoasă, pigmentat cu fragmente de cărbune şi chirpici, amestecat cu material arheologic divers, de la cota de -0,30 m până la cota de – 0,70 m.
3. Strat de depunere de culoare brun-lutos, compact, de consistenţă lutoasă, pigmentat cu fragmente de cărbune şi chirpici, amestecat cu material arheologic rarisim, de la cota de -0,70 m până la cota de – 0,90 m.
4. Strat de lut steril de culoare galben pai, de consistenţă siltoasă, fărâmicios, ce are în compoziţie aglomerări calcaroase. Acesta este situat între – 0,90 m şi – 1,50 m (adâncimea maximă în cadrul săpăturilor efectuate).

English Abstract:

The rescue excavation on Sedako property at Giarmata Vii 2 archaeological site identified a settlement belonging to La Tene period. În which we excavated three pit houses and six refuse pits.

Bibliografie:

Bertea, Sofia, 2020 [Fişă de sit]

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO