Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Căscioarele | Judeţ: Călăraşi | Punct: La Borovină; Şuviţa Hotarului | Anul: 1983 - 1992

Anul   1983 - 1992
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Călăraşi
Localitate   Căscioarele
Comuna   Căscioarele
Punct
La Borovină; Şuviţa Hotarului
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Munteanu Mircea
Sîrbu Valeriu Muzeul Brăilei „Carol I”
Cod RAN    101733.04 101733.11 101733.01 101733.16 101733.17 101733.18
Raport A. "La Borovină; aşezări nefortificate; sec.IV-III a.Chr., geto-daci; sec.IV p.Chr., cult.Sântana de Mureş. Săpătură de salvare; 1988; Mircea Munteanu, Valeriu Sîrbu. Geto-daci: o locuinţă de suprafaţă; 2 gropi; cult.Sântana de Mureş: o locuinţă de suprafaţă. V. Sîrbu, Revista Bistriţei, 8, 1994, p.26. Materialele se află la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi.

B."Coinea"; morminte izolate; Hallstatt, cult.Basarabi; aşezare nefortificată; sec.IV-II a.Chr., geto-daci. Săpătură de salvare; 1988; Valeriu Sîrbu, Paul Damian, Elvira Safta. Cult. Basarabi: 2 morminte izolate, o groapă; geto-daci: 3 locuinţe de suprafaţă, 3 bordeie, o vatră exterioară, 15 gropi, o aglomeraţie de cioburi. V. Sîrbu, P. Damian, E. Safta, Istros, 6, 1992, p.25-30, 363-369. Materialele se află la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi. C1."D'aia parte"; aşezare nefortificată (?), epoca neo-eneolitică; aşezare fortificată; geto-daci; morminte; cult.Tei. Cercetări sistematice; 1992-1995; Done Şerbănescu, Valeriu Sîrbu, Paul Damian. Cult.Gumelniţa: 2 locuinţe de suprafaţă; geto-daci: 15 locuinţe de suprafaţă, 19 gropi, 2 sanctuare. Fortificaţia: şanţ, val, zid din piatră fasonată. V. Sîrbu, Revista Bistriţei, 8, 1994, p.24-25. Materialul se află la Muzeul Arheologic Olteniţa.

C2. "D'aia parte"; necropolă, neo-eneolitic. Săpătură de salvare;1988-1989, 1992; Done Şerbănescu. Au fost cercetate 23 de morminte de înhumaţie, neolitice. Prin studiul inventarului arheologic descoperit, unele morminte au fost atribuite fazei de tranziţie de la civilizaţia Boian la civilizaţia Gumelniţa, iar altele fazei Gumelniţa A2. P. Cantemir, C. Bălteanu, Annuaire Roumain d'Anthropologie, 30, 1993, p.3-7.

D. "Suharna"; aşezări nefortificate; sec.II-I a.Chr., geto-daci; sec.IX-X p.Chr. Săpătură de salvare; 1988; Paul Damian, Valeriu Sîrbu. Geto-daci: 3 locuinţe de suprafaţă, un bordei, 2 vetre exterioare, 3 gropi; evul mediu timpuriu: 2 locuinţe de suprafaţă, 3 bordeie, 5 cuptoare. V. Sîrbu, Revista Bistriţei, 8, 1994, p.26. Materialele se află la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi.

E. "Şuviţa Hotarului"; aşezări nefortificate; sec.IV-I a.Chr., geto-daci; sec.VI-VII; sec.IX-XI. Cercetări sistematice; 1988-1991; Valeriu Sîrbu, Paul Damian, Stănică Pandrea, Elvira Safta. Geto-daci: 24 locuinţe de suprafaţă, 2 bordeie, 7 vetre exterioare, 21 gropi, 2 aglomerări de fragmente ceramice; sec.VI-VII p.Chr.: 2 bordeie; evul mediu timpuriu: 9 bordeie, un cuptor, 2 gropi. V. Sîrbu, Revista Bistriţei, 8, 1994, p.26. Materialele se află la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi. F. "Valea Coşarului"; aşezări nefortificate; Bronzul mijlociu, cult.Tei; sec.IV-I a.Chr., geto-daci; sec.IX-X p.Chr. Cult. Tei: o locuinţă de suprafaţă, o groapă; geto-daci: 7 locuinţe de suprafaţă, 2 gropi; evul mediu timpuriu: o locuinţă de suprafaţă, 3 bordeie, un cuptor. V. Sîrbu, P. Damian, Istros, 6, 1992, p.11-16, 333-342. Materialele se află la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu