.
Târgşoru Vechi | Judeţ: Prahova | Punct: Biserica Albă, Necropola birituală | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Dacii liberi;Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Biserică
Județ:
Prahova
Localitate:
Târgşoru Vechi
Comuna:
Târgşoru Vechi
Punct:
Biserica Albă, Necropola birituală
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Diaconu Gheorghe responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Hoinărescu Călin Muzeul Naţional de Istorie a României
Lichiardopol Dan Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Neagu Nina Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Niculescu Gheorghe Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Rădulescu Maria Venera Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

A. Biserica Albă

Cercetările arheologice efectuate la Târgşorul Vechi, "Biserica Albă" (sec.XVI) în sectorul AI au continuat în aceeaşi secţiune, trasată perpendicular pe absida nordică a edificiului. Ele completează substanţial cunoştinţele privind evoluţia reşedinţei domneşti de la Târgşor şi extinderea necropolei din jurul bisericii. S-a extins cercetarea până la pământul viu. S-au descoperit 38 d...e morminte de înhumaţie, orientate est-vest, datând din secolele XVI-XVII, cu monedă, cea mai veche din 1580, descifrabilă; ceramică şi un inel din aur (sec. XV-XVI).
În interior, în naos, s-a trasat în prelungirea secţiunii din exterior, o altă secţiune, pentru clarificarea fazelor de construcţie ale bisericii, a stratigrafiei şi pentru a stabili dacă, anterior, a existat un alt edificiu din lemn.
Sub şanţul de fundaţie (din exterior) s-a descoperit un complex roman cu fragmente ceramice romane, piatră romană. Această piatră în cantitate mare provine din zona thermelor ce se află în apropiere.

B. Necropola birituală din sec. III-IV.
Cercetările arheologice întreprinse în sectorul B s-au soldat cu dezvelirea unor complexe medievale din sec. XVI-XVIII (o locuinţă, pavajul din zona porţii de E a celei de a doua incinte medievale, o groapă de var şi cinci băi de mortar utilizate la ridicarea celui de-al doilea zid de incintă; un cuptor de pâine; patru gropi menajere); şase morminte din necropola birituală din sec. III-IV p.Chr.; urme sporadice ale locuirii romane (ceramică, fragmente de olone, tegule etc.)
Rezultatele campaniei arheologice 1994 completează substanţial (alături de datele obţinute în aceeaşi campanie în sectorul AI) cunoştinţele privind evoluţia reşedinţei domneşti de la Târgşor, documentează întinderea necropolei birituale din sec. III-IV p.Chr., spre V, în sectorul B şi atestă prezenţa nivelului roman de la începutul sec. II p.Chr. în această zonă a rezervaţiei, la circa 200 m de castru şi 100 m de therme.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO