.
Zalău | Judeţ: Sălaj | Punct: Dealul Lupului / Farkás-domb, MICHELIN | Anul: 2020
Anul:
2020
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;La Tène târziu;Latene
Perioade:
La Tène târziu;
Neolitic;
Epoca bronzului;
La Tène
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Sălaj
Localitate:
Zalău
Punct:
Dealul Lupului / Farkás-domb, MICHELIN
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Constantinescu Mihai Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Date antropologice. Au fost analizate resturile cinerare provenite din şapte morminte. Deşi lotul de oase umane este redus numeric, remarcăm faptul că în marea lor majoritate osemintele au fost supuse unei temperaturi de ardere asemănătoare (peste 800º C), doar în Cx 6, complex care păstra şi oase incinerate de animal, apărând şi oseminte arse la temperaturi mai scăzute (650-700º C).
În lotul analizat au f...ost identificaţi defuncţi de vârstă adultă, ambele sexe fiind reprezentate în mod egal, iar jumătate dintre complexele analizate au oseminte aparţinând unor sub-adulţi. Interesantă (în contextul practicii incineraţiei în Bronzul târziu), este situaţia din Cx 17. În primele trei vase ale complexului au fost identificate oseminte provenind de la un/nişte indivizi adolescent/adolescenţi. Având în vedere că în Cx 17 vasul C sunt prezente cu precădere oase provenind din scheletul cranian, în Cx 17 vasul B mai ales oase din membrele inferioare, iar în Cx 17 vasul A sunt foarte puţine oseminte, este posibil ca osemintele din cele trei vase menţionate mai sus să provină de la un singur individ. Oasele acestui individ au fost, probabil, adunate de pe rug şi depuse în trei recipiente diferite, în funcţie de ordinea recuperării de pe rug. Atribuirea acestor oseminte din Cx 17 vasele A-C unui singur individ, este coroborată şi de observaţia că, printre aceste oseminte, nu au apărut “dubluri” de fragmente osteologice. În Cx 17 vasul D au apărut resturi osteologice de la un sub-adult, cu vârsta de 0,6-2 ani, printre resturile sale osteologice fiind identificate şi două oase umane de dimensiuni mai mari, posibil provenite de la defunctul/defuncţii din celelalte trei vase. Aceasta poate indica arderea concomitentă a defuncţilor depuşi în acest complex.
Singurele urme de patologie identificate sunt deformări ale epifizelor şi corpurilor vertebrale, datorate osteoartrozei (Cx 8, 18, 19 vas B-C).

English Abstract:

In the summer of 2020 in Zalău, in the place called “Dealul lupului / MICHELIN” a part of a cremation cemetery from the Bronze Age was researched. There are at least 16 urn cremation graves belonging to the Cehăluţ - Hajdubagos cultural group from the Late Bronze Age. A series of graves are composed of an urn and a vessel that covered the mouth of the urn, but there are also tombs in which 3-4 vessels appear. In a few cases, small fragments of fire-deformed bronze pieces were discovered. Based on the types of vessels, respectively the decoration, the graves can be attributed to the first phase of the evolution of the Cehăluţ-Hajdúbagos cultural group, but the analysis of the ceramic material is not completed.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO