.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Noviodunum | Anul: 2020
Anul:
2020
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Cetate
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
Noviodunum
Sector:
Curtina 1
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Chirilioaie Bogdan
Marcu Liliana Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Stănică Aurel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

În campania anului 2020, au fost continuate investigaţiile în suprafaţa nou creată, care cuprindea perimetrul cuprins între Turnul de Colţ şi Curtina 1. În anul 2019 a fost realizat un nou caroiaj, fiind deschisă o suprafaţă cu lungimea de 8,50 m, lăţimea de circa 5,00 m. a fost adusă la acelaşi nivel cu zona cercetată anterior – Curtina 1. Avem în vederea o înregistrare detaliată a contextelor şi raportul dint...re refacerea zidului de perioadă medie bizantină şi acestea. În carourile A2-5 şi B2-5, care cuprinde martorul desfiinţat, săpătura s-a desfăşurat într-un strat reprezentând nivelul de dărâmătură aferent zidului de incintă. În acest perimetru au apărut un număr redus de fragmente ceramice şi oase de animale. Carourile C şi D, cuprinde zona punctului de lucru Curtina 1, la sud de zidul de incintă. A fost curăţat perimetrul investigat anterior. Cercetarea noastră s-a concentrat pe carourile C2-3 şi D2-3, fiind epuizat un nivel cu multe materiale datate în perioada modernă. Astfel, în carourile C2 – D2, într-un context cenuşiu granulos, au fost identificate ţinte din fier, o şaibă, fragmente plumb, dar şi o ghiulea fragmentară din fontă. Proiectilul poate fi atribuit confruntărilor de la finalului secolului al XVIII-lea şi începutul secolului următor, dintre Armata Ţaristă şi Imperiul Otoman. În aceste contexte deranjate, au mai fost descoperite şapte monede tăiate (stamena devalorizate modul mic) din secolul XIII şi două monede care pot fi atribuite preliminar secolului al XII-lea. Materialul ceramic este unul fragmentar, fiind reprezentat de vase borcan, boluri smălţuite şi fragmente de amfore bizantine tip IV. Remarcăm şi prezenţa materialelor ceramice specifice perioadei romano-bizantine. Contextele din carourile situate spre zidul de incintă, urmează a fi abordate în campania viitoare.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO