.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Noviodunum | Anul: 2020
Anul:
2020
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Locuire civilă;
Cetate;
Necropolă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
Noviodunum
Sector:
Aşezarea Civilă Est
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Șandric Bogdan Institutul Naţional al Patrimoniului
Dinu Georgiana Institutul Naţional al Patrimoniului
Ghemuţ Florentina Institutul Naţional al Patrimoniului
Grigoraș Bianca Institutul Naţional al Patrimoniului
Iancu Alina Institutul Naţional al Patrimoniului
Manolache Vlad Institutul Naţional al Patrimoniului
Stănică Aurel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Streinu Marius Institutul Naţional al Patrimoniului
Tufaru Ilie Marian Institutul Naţional al Patrimoniului
Cod RAN:
Raport:

În campania din anul 2020 am continuat cercetarea pe întreaga suprafaţă a S. 01 (având dimensiunile iniţiale de 10 x 10 m, la care se adaugă extinderile variabile determinate de cercetarea mormintelor) propunându-ne să finalizăm toate mormintele identificate şi necercetate în campania precedentă, clarificarea situaţiei US-urilor 10 şi 10.1, precum şi adâncirea în suprafaţă. Unităţile stratigrafice pe care le-a...m cercetat în campania de anul acesta sunt în număr de 16, din care 12 nou identificate: US. 07 se găseşte în colţul de NV a S. 01. Culoarea solului este brun închis, consistenţă friabilă. În acest nivel au fost găsite monede, obiecte de metal, brăţări din sticlă, ceramică, oase umane şi obiecte moderne care ne indică o intervenţie modernă care a afectat această unitate stratigrafică. US. 10 are o componenţă granulară fină şi consistenţă făinoasă de nuanţă gri-gălbuie. În acest nivel au fost găsite monede, o mărgică din sticlă, obiecte din metal, brăţări de sticlă, material ceramic de construcţie, ceramică, oase de animale şi obiecte din piatră. Unitatea stratigrafică a fost afectată de înmormântări. Nu a fost epuizată. US. 10.1 reprezintă o aglomerare de pietre la suprafaţă. Solul are culoarea gri-cenuşiu, de granulaţie mai mare decât cea din US. 10. În campania din acest an am extins suprafaţa acestei unităţi stratigrafice ca urmare a reconsiderării limitei de est a acesteia. În acest nivel au fost găsite monede, fragmente obiecte din metal, fragmente de sticlă, fragmente ceramice şi oase de animale. Unitatea stratigrafică a fost afectată de înmormântări. Nu a fost epuizată. US. 23 reprezintă umplutura gropii M. 08. Are culoare cenuşiu închis şi conţine pietre de dimensiuni mici, fragmente ceramice, monede şi oase de animale. US. 24 se află în jumătatea de est a S. 01. Constă într-un nivel de culoare cenuşiu gălbui, relativ afânat. Conţine fragmente ceramice, pietre de dimensiuni mici şi medii, fragmente de materiale de construcţii, oase umane şi animale, monede, fragmente de obiecte din metal şi fragmente de brăţări de sticlă. US. 30 se află în colţul de nord-est a S. 01. Stratul are compoziţia nisipoasă, cu pietre de dimensiuni mici şi mari, fragmente ceramice, oase de animale, fragmente de oase umane, mici fragmente de mortar, fiind un amestec de lut galben şi pământ de culoare gri cenuşiu. US. 31 se află în colţul de nord-est a S. 01. Are culoare gri măsliniu, relativ afânat, conţine pietre de diferite mărimi şi fragmente ceramice. US. 32 se află în partea de sud-est a S. 01 şi conţine pietricele albe, cu fragmente mărunte de ceramică, oase de animale şi umane, având o consistenţă dură. US. 33 se află în zona centrală a S. 01, acoperind o suprafaţă considerabilă. Constă într-un nivel de culoare gri închis, negricios. Conţine fragmente ceramice, pietre de dimensiuni mici şi medii, fragmente de materiale de construcţii, oase umane şi animale, monede, fragmente de obiecte din metal, numeroase fragmente de brăţări de sticlă şi deşi pigmenţi de cărbune. US. 34 reprezintă umplutura gropii M. 11. Are culoare cenuşiu închis şi conţine pietre de dimensiuni mici, fragmente ceramice şi mici fragmente de oase de animale. US. 35 se află în colţul de sud-vest a S. 01. Identificarea unor fragmente de şrapnel ne indică ideea că acest strat a fost bulversat de o explozie în timpul unuia din cele două Războaie Mondiale. Are culoare gri cenuşiu şi conţine monede, mărgele, fragmente de obiecte din metal, fragmente de brăţări din sticlă, fragmente ceramice, oase umane şi de animal. US. 36 este umplutura gropii M. 14. Este necercetată. US. 37 reprezintă umplutura gropii M. 13. Are culoarea gri închis, afânat, conţine pigmenţi de cărbune, fragmente ceramice, monede, fragmente de obiecte din fier şi oase de animale. US. 38 este situată în partea de nord-est a S. 01, reprezentând un nivel de culoare galben, bătătorit, afectat de alte unităţi stratigrafice. Este săracă din punct de vedere al materialului, conţinând fragmente ceramice şi oase de animale. US. 39 reprezintă umplutura gropii M. 15. Culoarea este gri-maroniu, consistenţă nisipoasă, conţine fragmente ceramice, pietre de dimensiuni mici şi fragmente de oase de animale. US. 40 reprezintă umplutura gropii M. 06. Culoarea este gri cenuşiu, conţine monede, obiecte din fier, pietre de dimensiuni mici, fragmente ceramice, oase de animale şi pigmenţi de cărbune. US. 41 se află în sudul S. 01. Are culoare negru cenuşiu, conţine fragmente ceramice, fragmente de materiale de construcţie din ceramică, pigmenţi de cărbune, fragmente de mortar şi pietricele. Au fost cercetate două morminte de inhumaţie identificate în campania din anul 2019, în timp ce anul acesta am identificat alte şase morminte, din care au putut fi cercetate numai patru. Aşadar, în total au fost cercetate şase morminte-nota 1 : Individul din M. 06 se afla în poziţia decubit dorsal, orientat către V-E, mâinile depuse pe abdomen, craniul în tors spre dreapta. În zona craniului avea două pietre de dimensiuni mari, aparţinând altui context, iar în zona abdomenului avea un fragment de cărămidă. Individul din M. 08 se afla în poziţia decubit dorsal, orientat către V-E. Scheletul se păstrează parţial, lipsindu-i craniul, vertebrele cervicale, toracele superior şi parte din braţul stâng. În zona membrelor inferioare am identificat un fragment de calotă craniană, în timp ce la baza osului coxal şi deasupra părţii inferioare a tibiilor am identificat câte o piatră de dimensiuni mici. Scheletul din M. 11 se afla în poziţia decubit dorsal, orientat către V-E. Scheletul este fragmentar, lipsindu-i cutia toracică, coloana vertebrală şi oasele antebraţelor. Groapa mormântului este mărginită cu trei pietre de dimensiuni mari. Acestea se regăsesc în zona capului şi a picioarelor. Individul din M. 12 este un copil, probabil de până la 6 luni, orientat către V-E. Individul din M. 13 se afla în poziţia decubit dorsal, orientat către V-E. Scheletul se păstrează integral. Braţul drept este poziţionat pe partea inferioară a toracelui, în timp ce braţul stâng este poziţionat pe bazin, craniul orientat spre stânga. Individul din M. 14 se află în profilul de est a S. 01, la sud de M. 15. Este încă necercetat. Individul din M. 15 se afla în poziţia decubit dorsal, orientat V-E. Scheletul este afectat parţial, craniul este spart, iar o parte din coastele de pe partea stângă lipsesc. Mâna stângă pe bazin, iar oasele antebraţului drept sunt deranjate şi au fost găsite în zona bazinului. Această situaţie ne indică, cel mai probabil, că ambele mâini ar fi fost aşezate pe bazin. M. 16 se află în profilul de est, la sud de M. 14. Este încă necercetat. Ceramica descoperită în campania din 2020 a fost prelucrată primar (spălat, fotografiat, statistică, tipologizare, desen), materialele tipice fiind selectate pentru analiză şi includerea în catalogul descoperirilor. Amforele romane descoperite pe parcursul campaniei din acest an, provin din zona Pontică (Heraclea, Sinope şi alte centre necunoscute), Peloponez şi Cilicia. Acestea oferă o datare largă cuprinsă între secolele II şi V p.Chr. Pe lângă amfore, din epoca romană au mai fost descoperite fragmente provenite de la vase de servit din pastă fină, din perioada secolelor II-III p.Chr., fără a recupera însă fragmente din buze sau baze. Ceramica recuperată a fost descoperită în stare fragmentară, fără posibilitatea de a întregi vase. Cea mai mare parte dintre materialele descoperite este reprezentată de ceramica de bucătărie, expusă la ardere secundară. Se păstrează profile şi baze provenind preponderent de la oale borcan, cu o varietate de tipuri şi subtipuri, toate realizate din pastă nisipoasă, grosieră. Următoarea categorie ceramică prezentă este cea a vaselor de servit/transport lichide (ulcioare) şi încălzit/gătit (oale borcan). Se remarcă numărul redus al vaselor de consum, fiind descoperite puţine fragmente identificabile ca provenind de la castroane, conducând la ipoteza că alimentele şi lichidele se consumau din vase realizate din alte materiale. Din categoria recipientelor de iluminat, au fost descoperite fragmente provenite de la lămpi deschise (opaiţe tăviţă), cu urme de utilizate. Unităţile stratigrafice din care au rezultat cele mai multe fragmente ceramice sunt US. 10, US. 24 şi US. 33. Fragmente de la vase de bucătărie au fost descoperite inclusiv în perimetrele mormintelor, fără a fi considerate ca parte a inventarelor funerare, ci mai degrabă ca intruziuni în contexte. Alături de ceramica locală, apare o cantitate apreciabilă de ceramică de import. Aceasta se împarte în două mari categorii: ceramica smălţuită şi ceramica nesmălţuită, care provine, din punct de vedere al producţiei meşteşugăreşti, din marile centre bizantine şi crimeene. Ceramica smălţuită ocupă un procent mic din totalul descoperirilor. Aceasta se deosebeşte de celelalte categorii prin calitatea foarte bună a pastei, tehnica superioară de execuţie, formele şi decorul vaselor. Au fost identificate boluri şi castroane. În funcţie de decor, culoarea smalţului care o acoperă şi tehnicile de ornamentare distingem două mari categorii: ceramica smălţuită monocrom şi ceramica smălţuită policrom. Am remarcat că predomină ceramica smălţuită care se poate data în secolul al XIII-lea. La finalul campaniei a fost efectuată documentarea profilelor S. 01 utilizând tehnica fotogrammetrică cu aparate foto de tip DSLR şi scale bars care permit măsurarea precisă a resursei electronice care reiese în urma acestei activităţi. Pe întreaga durată a cercetării a fost utilizată o dronă pentru documentare. Totodată, la finalul campaniei drona a fost utilizată pentru a culege date fotografice şi spaţiale ale S. 01. În urma prelucrării datelor au rezultat un ortomozaic, un model digital de elevaţie, un model digital al terenului şi un model 3D.

Note Bibliografice:

1. Mulţumim Dr. Gabriel Vasile de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” pentru sugestiile acordate în definitivarea redactării descrierii mormintelor.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO