.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Noviodunum | Anul: 2020
Anul:
2020
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
Noviodunum
Sector:
Aşezarea Civilă Est
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Vasile Gabriel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Material şi metode de lucru Cercetările arheologice din cadrul necropolei medio-bizantine de la Noviodunum-Isaccea Aşezare Civilă Est au continuat şi în anul 2020, fiind identificate şase morminte, dintre care au putut fi cercetate numai patru (M.6, M.11, M.13 şi M.15). Acestea se adaugă celor descoperite şi analizate antropologic în campaniile arheologice din anii 2018-nota 2, şi 2019-nota 3 . Studiul antr...opologic a urmărit evaluarea stării generale de conservare-nota 4 şi de reprezentare-nota 5, a indivizilor, determinarea sexului biologic-nota 6 , estimarea vârstei la deces-nota 7 (atât pentru subadulţi, cât şi pentru indivizii adulţi), calculul staturii scheletice-nota 8 , precum şi evidenţiere patologiilor dentare şi osoase-nota 9 . De asemenea, s-au făcut observaţii (cranian şi postcranian) cu privire la unele aspecte (morfo)metrice-nota 10 şi a fost înregistrat un set de trăsături non-metrice-nota 11 . Rezultate M.6. Reprezentare (aproximativ complet); conservare (foarte bună, grad 1); sex (feminin); vârstă la deces (16-17 ani, adolescent); statură scheletică (148,9 cm, mică). Morfometrie: craniu (criptozig, mezocran, ortocran, tapeino–/metriocran); frunte (margini ovale, eurimetopă, ortometopă); parietale (moderat bombate); occipital (larg, foramen megosemic); etaj facial total (euriprosop); etaj facial superior (eurien); etaj facial mijlociu (chemoprosop); orbite (mezoconche); nas (camerin); arcadă alveolară superioară (brahiurană); palat (brahistafilin, ortostafilin); profil facial (ortognat); mandibulă (gonioane uşor răsfrânte, dolicostenomandibulară); dentiţie (hipermegadontă); omoplat dr. (brahimorf); humeruşi (euribrahi); radiusuri (lungimi moderate); ulne (hipereurolenice); femur st. (platimer, pilastru slab); femur dr. (eurimer, pilastru slab); rotule (lăţimi moderate); tibii (euricnemice, brahicnemice). Caractere epigenetice: a) cranian – şanţ supraorbital (st.), foramen supraorbital (dr.), foramen zigomatico-facial (unul larg şi unul îngust, bilat.), foramen parietal (bilat.), canal condilar (deschis, bilat.), curbură sulcus sagital superior (la dr.), foramen spinos incomplet (st.), foramen mastoidal (unul, pe temporal, bilat.), foramen mental (unul, bilat.); b) dentare – număr rădăcini premolari superiori (două, P1, st.), fovee anterioară (şanţ mediu, M2, bilat.), hipoconulid (mic, M3, dr.); c) postcranian – fosă Allen (bilat.), fosă hipotrohanterică (bilat.), al treilea trohanter (bilat.), sulcus preauricular (bilat.), suprafaţă articulară talară inferioară (singulară, bilat.), faţetă superioară articulară atlas (singulară, bilat.). M.11. Reprezentare (parţial reprezentat); conservare (precară, grad 4); vârstă la deces (12,0-14,0 ani, adolescent); patologie (cribra orbitalia: leziuni active pe plafonul orbitelor). Morfometrie: frunte (margini ovale); etaj facial mijlociu (hiperchemoprosop); orbite (hipsiconche); nas (mezorin); femure (eurimere); tibii (euricnemice). Caractere epigenetice. a) cranian – şanţ supraorbital (dr.), foramen mental (unul, bilat.); b) dentare – incisivi lopăţică (I1-I2, bilat.), cuspid mezial (I1, st.), număr rădăcini premolari superiori (două, P1, dr.), variaţie cuspizi linguali premolari inferiori (doi, P2, bilat.); fovee anterioară (şanţ mediu, M2, bilat.), hipoconulid (mic, M1, bilat.); c) postcranian – fosă hipotrohanterică (bilat.), suprafaţă articulară talară inferioară (dublă, bilat.). M.13: Reprezentare (aproximativ complet); conservare (foarte bună, grad 0); sex (feminin); vârstă la deces (31,8 ani, adult tânăr); statură scheletică (157,3 cm, supramijlocie); patologie (carii dentare: P2 st., mezial; M1 st., distal; M2 st., mezial şi distal; M3 st., mezial; M1 dr., distal; resturi radiculare: M3 dr., M1 st.; pierderi dentare antemortem: M2 dr.; abces dentar: în dreptul M1 st.; osteoartroză: osteofite pe corpul vertebral al unei toracale; hernie intervertebrală (noduli Schmorl pe corpurile vertebrale a şapte toracale şi două lombare). Morfometrie: Craniu (criptozig, foarte lung, îngust, dolicocran, scund/moderat, camecran, tapeino–/metriocran); frunte (diametru minim lat, lăţime coronară îngustă, margini ovale, eurimetopă, ortometopă); parietale (moderat bombate); occipital (lărgime moderată, foramen lat); faţă (lată); etaj facial superior (înalt, mezen); orbită stângă (lăţime moderată, foarte joasă, mezonchă); nas (lat, înălţime moderată, camerin); palat (brahistafilin, ortostafilin); profil facial (ortognat); mandibulă (moderată intercondilar, gonioane uşor răsfrânte, îngustă intergonional, dolicostenomandibulară); dentiţie (mezodontă); clavicule (gracile, lungimi moderate); omoplaţi (înalţi, dolicomorfi); humeruşi (platibrahi); radius st. (lungime moderată); radius dr. (relativ scurt); ulnă st. (platolenică); ulnă dr. (eurolenică); sacrum (platihieric); femure (platimere, pilaştrii slabi); rotulă dr. (largă); tibii (euricnemice, brahicnemice). Caractere epigenetice. a) cranian – şanţ supraorbital (bilat.), foramen zigomatico-facial (unul larg, st.; unul larg şi unul îngust, dr.), foramen parietal (dr.), os apical, osicule lambdoide (bilat.), sutură petrosqvamoasă (bilat.), canal condilar (deschis, bilat.), foramen mastoidal (unul, pe temporal, bilat.), foramen mental (unul, bilat.); b) dentare – număr rădăcini premolari superiori (două, P1, dr.); c) postcranian – placă femurală (bilat.), al treilea trohanter (dr.), faţete articulare laterale tibiale (bilat.), sulcus preauricular (bilat.), faţetă articulară acromială (dr.), suprafaţă articulară talară inferioară (dublă, bilat.), faţetă dublă calcaneală anterioară (bilat.), faţetă superioară articulară atlas (singulară, bilat.), foramen transvers bipartit C3-C7 (bilat.). M.15: Reprezentare (aproximativ complet); conservare (bună, grad 2); sex (masculin); vârstă la deces (43,9 ani, adult matur); statură scheletică (162,8 cm, submijlocie); patologie (sacralizarea Ccg1: completă, simetrică, bilat.; carii dentare: M2 st., distal; P1 dr., mezial; M2 dr., mezial şi distal; resturi radiculare: P1 st., C# dr.; pierderi dentare antemortem: M1-M2 st., M1 dr.; osteoartroză: osteofite pe corpul vertebral a trei lombare şi pe faţa palmară a şase falange proximale şi a uneia intermediare de la mâini; suprafeţe articulare poroase la nivelul faţetei articulare acromiale şi extremităţii laterale claviculare st.); hernie intervertebrală: noduli Schmorl pe corpurile vertebrale a două toracale şi patru lombare). Morfometrie: mandibulă (foarte largă intercondilar, gonioane puternic răsfrânte, moderată intergonional, dolicostenomandibulară); clavicule (robuste, lungimi moderate); humeruşi (platibrahi); radiusuri (lungimi moderate); ulnă dr. (eurolenică), sacrum (dolicohieric); femure (platimere, pilaştrii slabi); rotule (lăţimi moderate); tibie st. (euricnemică, brahicnemică); tibie dr. (mezonemică, brahicnemică). Caractere epigenetice. a) cranian – proces stiloid (dr.), foramen mastoidal (unul, pe temporal, st.), foramen mental (unul, bilat.); b) dentare – număr rădăcini premolari superiori (două, P1, dr.), absenţă congenitală (M3 dr., M3, bilat.); c) postcranian – fosă Allen (bilat.), placă femurală (bilat.), fosă hipotrohanterică (bilat.), exostoze la fosa trohanterică (bilat.), faţete articulare laterale tibiale (bilat.), pliu acetabular (dr.), faţetă articulară acromială (st.), suprafaţă articulară talară inferioară (dublă, bilat.), faţetă superioară articulară atlas (singulară, bilat).

Bibliografie:

Bräuer, G., 1988, Osteometrie, Anthropologie, Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen (Knußmann, R., Schwidetzky, I., Jürgens, H.W., Ziegelmayer, G., eds.), zugleich 4, Auflage der Lehrbuchs der Anthropologie, begründet von Rudolf Martin, Sonderdruck, Bd. I/1: Wesen und Methoden der Anthropologie, Verlag Gustav Fischer, Stuttgart, p. 160-232.


Brickley, M., McKinley, J.I. (eds.), 2004, Guidelines to the standards for recording human remains, IFA Paper, No. 7, British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, Southampton, Hampshire, UK.
Brooks, S., Suchey, J.M., 1990, Skeletal age determination based on the os pubis: a comparison of the Acsádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods, Human Evolution, 5 (3), p. 227-238.
Buikstra, J.E., Ubelaker, D.H. (eds.), 1994, Standards for data collection from human skeletal remains, Arkansas Archaeological Survey Research, Series No. 44, Fayetteville, Arkansas, SUA.
Finnegan, M., 1978, Non-metric variation of the infracranial skeleton, Journal of Anatomy, 125 (1), p. 23-37.
Hauser, G., De Stefano, G.F., 1989, Epigenetic variants of the human skull, E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
Lovejoy, C.O., Meindl, R.S., Pryzbeck, T.R., Mensforth, R.P., 1985, Chronological metamorphosis of the auricular surface of the ilium: a new method for the determination of adult skeletal age at death, American Journal of Physical Anthropology, 68 (1), p. 15-28.
Mann, R.W., Hunt, D.R., Lozanoff, S., 2016, Photographic regional atlas of non-metric traits and anatomical variants in the human skeleton, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illionois, SUA.
Martin, R., 1928, Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden; für Studierende, Ärzte und Forschungsreisende, Zweite vermehrte auflage, Bd. 2: Kraniologie, Osteologie, Verlag Gustav Fischer, Jena, p. 580-1182.
Meindl, R.S., Lovejoy, C.O., 1985, Ectocranial suture closure: a revised method for the determination of skeletal age at death based on the lateral-anterior sutures, American Journal of Physical Anthropology, 68 (1), p. 57-66.
Ortner, D.J., 2003, Identification of pathological conditions in human skeletal remains, 2nd edition, Academic Press, San Diego, SUA.
Rösing, F.W., 1988, Körperhöhenrekonstruktion aus skelettmaβen, in: Knußmann, R., Schwidetzky, I., Jürgens, H.W., Ziegelmayer, G. (eds.), Anthropologie, Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen, zugleich 4, Auflage der Lehrbuchs der Anthropologie, begründet von Rudolf Martin, Sonderdruck, B and I /1: Wesen und Methoden der Anthropologie, Verlag Gustav Fischer, Stuttgart, p. 586-599.
Ubelaker, D.H., 1980, Human skeletal remains – excavation, analysis, interpretation, Manuals on archaeology, 2nd edition, Washington, D.C., SUA.
Vasile, G., 2020, Resturi scheletice umane medio-bizantine din campania 2019 de la Noviodunum-Isaccea, Aşezare Civilă Est (jud. Tulcea). Raport preliminar, Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum], Punct: Cetate [36], Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2019, a LIV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Buzău, cIMeC, p. 176-179
Vasile, G., 2019, Raport preliminar asupra materialului scheletic medio-bizantin descoperit în 2018 la Isaccea – Noviodunum în punctele Turnul de Colţ şi Aşezare Civilă Est, Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum], Punct: Cetate [29], Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2018, a LIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Sibiu, cIMeC, p. 79-81.

Note Bibliografice:

2.Vasile 2019.


3.Vasile 2020.
4.Brickley, McKinley 2004: 15-17.
5.Buikstra, Ubelaker 1994: 7.
6.Buikstra, Ubelaker 1994: 16-21.
7.Ubelaker 1978: 46-53; Brooks, Suchey 1990; Lovejoy et al. 1985; Meindl, Lovejoy 1985: 63.
8.Rösing 1988: 597.
9.Ortner 2003.
10.Martin 1928; Bräuer 1988.
11.Hauser, De Stefano 1989; Finnegan 1978; Mann, Hunt, Lozanoff 2016.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO