.
Zalău | Judeţ: Sălaj | Punct: Dealul Lupului/Michelin | Anul: 2020
Anul:
2020
Epoca:
Epoca bronzului
Perioade:
Epoca bronzului
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Sălaj
Localitate:
Zalău
Punct:
Dealul Lupului/Michelin
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Băcueţ-Crişan Dan Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Băcueţ-Crişan Sanda Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Bejinariu Ioan Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Cociș Horațiu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Deac Dan Augustin Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Pop Horea Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Cod RAN:
Raport:

Cadrul geografic şi istoricul cercetării
Suprafaţa supusă diagnosticului arheologic este amplasată pe o terasă înaltă aflată în partea stângă a văii Zalăului. În urma săpăturilor arheologice preventive efectuate în ultimii ani, în zona denumită Zalău Dealul Lupului/Michelin au fost identificate diverse tipuri de obiective arheologice (cimitire, castre de marş, aşezări) aparţinând mai multor etape istorice:... preistorie, antichitate, epoca migraţiilor şi evul mediu timpuriu.
Modul de derulare a săpăturii arheologice
Zona supusă diagnosticului arheologic avea suprafaţa de 6, 45 hectare. Având în vedere dimensiunile mari ale suprafeţei care trebuia supusă diagnosticului arheologic, pentru o organizare eficientă a cercetării am împărţit suprafaţa totală în 6 carouri/griduri denumite A, B, C, D, E şi F. Fiecare dintre aceste carouri/griduri a fost investigat arheologic prin trasarea unor unităţi de diagnostic arheologic (secţiuni arheologice). Toate secţiunile arheologice au fost realizate mecanizat, în total fiint trasate 44 de secţiuni (S. 1/2020 – S. 44/2020). Acestea au fost dispuse în aşa fel încât să poată fi verificată toată suprafaţa aflată în discuţie.
Rezultatele cercetărilor, concluzii
Vestigii arheologice au fost identificate doar în caroul/gridul E (fragmente ceramice din epoca bronzului în secţiunea S. 32/2020 şi 2 complexe arheologice (morminte de incineraţie în urnă databile în epoca târzie a bronzului) în secţiunea S. 34/2020). Complexele arheologice sunt dispuse grupat în partea de S-E a suprafeţei investigate arheologic (caroul/gridul E). Caracteristicile contextelor, complexelor şi artefactelor arheologice identificate prin acest diagnostic arheologic indică existenţa (în zona respectivă) unei necropole de incineraţie din epoca târzie a bronzului.

English Abstract:

The archaeological diagnosis made in 2020 in the site from Zalău Dealul Lupului/Michelin (Sălaj county) led to the discovery of 2 archaeological features (cremation graves). The features can be dated in the Late Bronze Age.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO