.
Slava Rusă | Comuna: Slava Chercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: (L)Ibida | Anul: 2020
Anul:
2020
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Cetate
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Chercheză
Punct:
(L)Ibida
Sector:
Sector T10
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cioclu Mădălina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cornea Alexandru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Iamandi Vlad Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Libiț Mălina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mânzăteanu Natalia Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Moga Iulian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Sălăjan Sofia Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Talabă Paul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tofan Alexandru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cod RAN:
Raport:

Campania din 2020 a vizat continuarea dezvelirii zidului de incintă al cetăţii romane de epocă târzie în proximitatea Turnului 10. Totodată, s-a urmărit punerea în valoare a laturii de vest a Turnului 10, descoperită anul precedent. S-a realizat astfel dezvelirea paramentului interior şi exterior al zidului de incintă şi intersecţia acestuia cu turnul T10. Strada de secol VI, situată de-a lungul zidului de inci...ntă, a fost surprinsă în secţiunea S8 (deschisă şi săpată în anii precedenţi) doar parţial, prin dale care nu au fost mutate de intervenţiile ulterioare, în special din perioada medievală. Un bordei fusese descoperit în mijlocul secţiunii, cu un nivel de arsură puternic, datorat focului amenajat în această locuinţă datând din perioada medievală.
În exteriorul zidului de incintă am surprins un nivel de arsură sub care apare un nivel de pământ tare, tasat, galben-portocaliu, cu mult mortar mărunţit. La mijlocul tronsonului exterior al incintei apare un grup de pietre şi mortar. Pe paramentul exterior se observă foarte bine nivelul de reparaţie de secol VI (Iustinian); acesta constă într-un pat de pietre cu mortar. Sub acesta urmează un strat de pământ galben de umplutură, apoi o podea puternic incendiată (nivel datat în sec. V). Urmează un alt strat de pământ galben, în care am surprins partea superioară a plintei. Nu am ajuns până la nivelul constructiv al incintei (şi al turnului).
În profilul de nord, spre marginea de vest a secţiunii, am surprins, pe o adâncime de 3,60 m, o groapă menajeră cu două faze de umplere. Aceasta pornea de la ultimul nivel de funcţionare a incintei.
Între descoperirile mai importante, pe lângă o mare cantitate de ceramică, sticlărie şi monede de perioadă romană târzie şi bizantină timpurie, menţionăm un tipar de opaiţe (pentru partea inferioară) într-un context datat în sec. V.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO