.
Vărădia | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Dealul Chilii | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt;Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Vărădia
Comuna:
Vărădia
Punct:
Dealul Chilii
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bozu Ovidiu Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Iaroslavschi Eugen Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Aşezare; epoca bronzului; aşezare fortificată şi necropolă; Hallstatt (Ha B-C); castru de pământ; epoca romană, sec.II p.Chr. Cercetări sistematice; 1974-1993; Eugen Iaroslavschi, Ovidiu Bozu. Rezultatele cercetărilor arheologice întreprinse până în prezent au pus în evidenţă urme de locuire aparţinând epocii bronzului, o aşezare hallstattiană şi un castru roman de pământ. În cursul campaniilor din anii 1993-19...95, cercetările întreprinse la castrul de pământ de pe platoul dealului au pus în evidenţă elementele sale de fortificaţie (şanţ, val, palisadă), 2 barăci cercetate parţial, una situată pe latura de NE şi cealaltă pe latura de NV a castrului, o locuinţă construită din lemn situată în afara castrului pe latura de NE a platoului. Materialul arheologic rezultat până în prezent constă din ceramică romană în majoritate fragmentară, proiectile din piatră, vârfuri de lance şi suliţe, obiecte şi unelte din fier, piese din bronz, monede a căror serie este deschisă de un denar republican (M. Antoninus), datat 32-31 a.Chr., urmată de emisiile monetare din timpul împăraţilor Augustus, Tiberius Vespasianus şi Domitianus. Materialele arheologice sunt depozitate la Muzeul judeţean Caraş-Severin - Reşiţa.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO