Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Satu Nou | Comuna: Oltina | Judeţ: Constanţa | Punct: Valea lui Voicu | Anul: 1983 - 1992

Anul   1983 - 1992
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Satu Nou
Comuna   Oltina
Punct
Valea lui Voicu
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Conovici Niculae Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Irimia Mihai Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    62510.02
Raport Aşezări; cult.Cernavoda I; cult.Cernavoda III; Bronz final - Hallstatt timpuriu; Hallstatt mijlociu; aşezare getică fortificată, de tip dava. Cercetări sistematice; 1982-1992; Mihai Irimia, Niculae Conovici. Cult.Cernavoda I şi cult.Cernavoda III: materiale arheologice sporadice. Hallstatt: Babadag I-III; în faza mai veche apar şi materiale de tip Coslogeni. Aşezarea getică: prima fază a locuirii - sec.III a.Chr.; a doua fază a locuirii, sec.I a.Chr.-înc.sec.I p.Chr. Obiectivul "Valea lui Voicu" ocupă un promontoriu, astăzi de forma unui triunghi ascuţit, cu vârful înspre nord, cu lungimea de cca.300 m şi lăţimea max. de cca.100 m. Promotoriul este format din 2 platouri în pantă, cu o diferenţă de nivel între ele de cca.6 m. Pe platoul nordic s-au descoperit 9 niveluri getice de locuire; grosimea locuirii getice depăşeşte 5 m. Nivelurile I-III aparţin fazei a doua de locuire; nivelurile IV-IX aparţin primei faze. Sfârşitul primei faze de locuire a avut loc cu prilejul unuia dintre primele raiduri ale bastarnilor, de la sf.sec.III a.Chr. Aşezarea era fortificată în dreptul fiecărui platou cu câte un val de pământ şi şanţul adiacent. Platoul nordic era apărat şi de un zid de piatră, înglobat în val. Complexele hallstattiene sunt grupate, cu precădere, într-un sector al platoului nordic şi cuprind 2 niveluri. În acest spaţiu se află şi o zonă sacră a comunităţii hallstattiene, căreia îi aparţin 4 gropi cu depuneri umane (o groapă conţine 2 schelete, iar o altă groapă are o depunere parţială), precum şi 11 schelete de animale, alături de care apar şi oase umane izolate. M. Irimia, N. Conovici, Thraco-Dacica, 10, 1989, p.115-154; idem, Pontica, 23, 1990, p.81-96; 26, 1993, p.51-114; idem, Dacia, NS, 35, 1991, p.139-175; N. Conovici, SCIVA, 43, 1992, 1, p.3-14.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu