.
Canlia | Comuna: Lipniţa | Judeţ: Constanţa | Punct: Gura Canliei | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Constanţa
Localitate:
Canlia
Comuna:
Lipniţa
Punct:
Gura Canliei
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Papasima Tudor responsabil Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN:
Raport:

Necropolă; sec.II-III. Cercetări, 1988; S-au identificat resturile câtorva morminte de incineraţie şi înhumaţie, cu şi fără inventar. Analiza materialului arheologic descoperit (opaiţe, căniţe, urcioare, monede) plasează obiectivul în sec.II-III p.Chr.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO