Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Galaţi | Punct: Tirighina (cartier Barboşi) | Anul: 1983 - 1992

Anul   1983 - 1992
Epoca
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Galaţi
Localitate   Galaţi
Comuna   mun. Galaţi
Punct
Tirighina (cartier Barboşi)
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    75105.04
Raport Bărboşi (sau Barboşi) fostă localitate de sine stătătoare, situată la sud-vest de vatra oraşului Galaţi, este inclusă în prezent în perimetrul municipiului dunărean. Pe înălţimea Tirighina au fost descoperite: vestigii din epoca bronzului, cult. Monteoru, fazele Ic2, Ic3; vestigii din Hallstatt-ul târziu sec.VI-V a.Chr; o cetăţuie geto-dacică cu 3 niveluri de locuire, sec.II a.Chr.- sec.I p.Chr.; un castellum roman, sec.II-III p.Chr. cu trei niveluri; un castrum. La sud şi sud-est de castellum se afla aşezarea civilă şi la vest şi nord necropole. Un alt castellum de pământ a fost descoperit la est de înălţimea Tirighina. Trupele care au staţionat la Bărboşi sunt: vexillationes din Legio I Italica şi Legio V Macedonica; Cohors II Mattiacorum; Classis Flavia Moesica; Numerus Exploratorum Pannoniorum (?). Deşi distrusă de construcţii moderne, au putut fi reconstituite parţial terasele incintelor principalelor complexe. Au fost descoperite complexe de cult, funerare, materiale arheologice deosebite. Este atestată, de asemenea, prezenţa unor divinităţi greco-elenistice, romane, orientale, ca şi prezenţa primilor creştini. Punct strategic al limesului transdanubian al Moesiei Inferior, antrepozit de mărfuri în preajma vărsării Siretului în Dunăre, aflat şi pe drumul de legătură între Moesia Inferior şi Dacia, Bărboşi a fost un însemnat focar de romanitate.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie N. Gostar, Cetaţi dacice din Moldova, Bucureoti, 1969, p.29-35. S. Sanie, Civilizaţia romana la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei, Iaşi, 1981; idem, ArhMold, 11, 1987, p.103-110; 12, 1988, p. 53-103; 14, 1991, p.45-55; 15, 1992, p.71-96.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu