.
Mironeşti | Comuna: Goştinari | Judeţ: Giurgiu | Punct: Coastă, La Panait, În vale, Malul Roşu | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca bronzului;Latene;Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Monumente - Restaurare
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Mironeşti
Comuna:
Goştinari
Punct:
Coastă, La Panait, În vale, Malul Roşu
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cantacuzino Gheorghe I. responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Raport:

A. "Coastă"; aşezări; cult.Glina; cult.Tei; civilizaţia getică, sec.II-I. Săpătură de salvare; 1988;
S-au descoperit complexe Tei III şi getice. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu.

B. "La Panait"; aşezare; cult.Tei. Săpătură de salvare; 1988;
S-au identificat locuinţe (una atelier).
Materialul este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu.

C. "Î...n vale"; aşezări; cult.Sântana de Mureş, cult. Dridu. Săpătură de salvare; 1988; Vasile Barbu. S-au descoperit: un cuptor de ars ceramică (cult.Sântana de Mureş) şi o locuinţă Dridu.
Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu.

D. "Malul Roşu"; aşezări; Bronz târziu (TeiV + Coslogeni ?); geţi, sec.II-I a.Chr. Săpătură de salvare; 1988;
S-a identificat un strat getic, sec.II-I şi câteva fragmente ceramice din Bronzul târziu. În zona ruinelor fostei curţi boiereşti a lui Şerban din Coiani, devenit domnul Ţării Româneşti Radu Şerban (1602-1611), au fost descoperite sporadice urme dacice din sec.II a.Chr. şi o groapă cu fragmente ceramice din sec.XV. Au fost obţinute date privind edificiul ridicat în ultimele decenii ale sec.XVI şi transformat în 1/2sec.XVII. Pivniţele aveau două travee longitudinale separate de pile de zidărie, bolţi semicilindrice susţinute de arcuri, un gârlici cu foişor deasupra sa, spre sud. Casa depăşea în dimensiuni pivniţa. La nord, spre marginea terasei înalte a Argeşului, avea un portic cu arcuri sprijinite de pile de zidărie. Spre vest se aflau alte încăperi deasupra nivelului solului, probabil etajate.

Bibliografie:

C. Schuster, Tr. Popa, Buletinul Muzeului judeţean "Teoharie Antonescu" - Giurgiu, I/1, 1995, p.37-38.


C. Schuster, Tr. Popa, Buletinul Muzeului judeţean "Teoharie Antonescu" - Giurgiu, I/1, 1995, p.38-40.
V. Barbu, SympThrac, 8, Tulcea, 1989, p.379-380.
C. Schuster, Tr. Popa, Buletinul Muzeului judeţean "Teoharie Antonescu" - Giurgiu, I/1, 1995, p.40. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul judeţean Giurgiu. E. Ruine curte feudală; geto-daci; sec.XVI-XVII. Cercetări de salvare; 1988.
Gh. I. Cantacuzino, Gh Sion, BCMI, an I, 1-2, 1990, p.62-69.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO