.
Veţel | Judeţ: Hunedoara | Punct: Grădişte | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Castru
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Veţel
Comuna:
Veţel
Punct:
Grădişte
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Marinescu Lucia Muzeul Naţional de Istorie a României
Muşeţeanu Crişan Muzeul Naţional de Istorie a României
Petculescu Liviu Muzeul Naţional de Istorie a României
Sion Anişoara Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Castru şi habitat; epoca romană, sec.II-III; aşezare; epoca postromană, sec.IV-V. Cercetări sistematice; 1983-1995;
Cercetările s-au desfăşurat astfel: castru - Liviu Petculescu, therme - - Lucia Marinescu, zona de edificii civile de la sud de castru - - Bogdan Filipescu, est de castru - Crişan Muşeţeanu, nord de castru - Cristina Crăciun, necropola de la est de castru - A. Andriţoiu.
Descrierea suc...cintă a rezultatelor cercetării: a) castrul - evidenţierea particularităţilor sistemului de construcţie al castrului în faza valului de pământ şi a zidului de incintă din piatră, elemente defensive ale zidului de incintă pe latura de vest, cele două horrea din castru; b) therme - verificare a etapelor de construcţie ale thermelor II, I şi III şi a relaţiilor stratigrafice dintre therme şi zona palestrelor; lucrări de conservare şi restaurare; c) zona de la sud de castru - săpătura executată într-o zonă parţial distrusă de lucrările conexe ale termocentralei de la Mintia care a pus în evidenţă substrucţiile unor edificii (fără funcţiune precizată) şi o via; d) zona de la nord de castru - ansamblu de edificii din trei faze distincte (toate de epocă romană, sec.II-III); e) evidenţierea a două programe arhitecturale de organizare a spaţiului construit; f) organizarea în sistem de terasă a locuirii de pe malul înalt al Mureşului; g) în 1992-95 a fost dezvelit parţial un edificiu mare cu subsol şi parter, cu sistem de încălzire cu hypocaust; la construirea edificiului au fost utilizate tegulae din figline militare şi civile (atelier miciens); au fost surprinse 2 arcuri de boltă ale unei încăperi de mari dimensiuni prăbuşită în subsolul edificiului şi un fragment al unui canal colector al apelor; lucrări de conservare a edificiilor descoperite. L. Ţeposu-Marinescu, Sargetia, 18-19, 1984-1985, p.125-129; L. Petculescu, Muzeul Naţional, 5, 1981, p.109-114. Locul depozitării materialelor: M.N.I.R. - inventar mobil din cercetări sistematice; Muzeul judeţean Hunedoara - Deva - inventar mobil - obiecte provenite din descoperiri fortuite din zona sitului arheologic (lei funerari, fragmente de statue).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO