.
Răchitova | Comuna: Oraviţa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Biserică de piatră | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Monumente - Restaurare
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Biserică
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Răchitova
Comuna:
Oraviţa
Punct:
Biserică de piatră
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Rusu Adrian Andrei responsabil Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Biserică de piatră dispărută; sec. XV.
Cercetări; 1987-1988;
Au fost descoperite importante fragmente de frescă din sec. XV.

Bibliografie:

A. A. Rusu, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj - Napoca, 29, 1989, p.83-101; M. Porumb, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj - Napoca.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO