.
Crăsanii de Jos | Comuna: Balaciu | Judeţ: Ialomiţa | Punct: Piscul Crăsani | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Hallstatt;Latene
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Crăsanii de Jos
Comuna:
Balaciu
Punct:
Piscul Crăsani
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Conovici Niculae Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Neagu Marian Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi
Rența Elena Muzeul Judeţean Ialomiţa
Cod RAN:
Raport:

Aşezări nefortificate; neolitic, cult.Boian-Bolintineanu; Hallstatt timpuriu; geţi, sec.IV-III a.Chr.; aşezare getică fortificată; sec.II a.Chr-I p.Chr. Cercetări sistematice; 1983-1987; Niculae Conovici, Marian Neagu, Elena Renţa. În campaniile din 1983-1987, săpăturile s-au concentrat pe mamelonul estic al "piscului", unde a fost cercetată integral zona sacră a aşezării getice fortificate, cuprinzând 3 nivele... succesive. Aici se află un "temenos" de formă rectangulară, cu orientarea SSE-NNV, având în mijloc un altar de lut decorat (eschara); de jur împrejur se aflau clădiri cu pereţii ridicaţi pe talpă de lemn, cu mai multe încăperi şi numeroase gropi de provizii şi de cult. Sub aceste construcţii au fost identificate 2 gropi getice din sec.IV-III a.Chr. şi o locuinţă neolitică. De asemenea, a fost cercetat sistemul defensiv al aşezării, format dintr-un val de pământ (azi dispărut) şi 2 şanţuri de apărare de formă rectangulară. În ultima campanie s-au făcut şi unele sondaje de verificare pe mamelonul vestic, unde au fost descoperite, între altele, resturi din alte două altare decorate, depuse în gropi.
Materialele sunt depozitate la Muzeul judeţean Ialomiţa - Slobozia, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" şi la Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi.

Bibliografie:

N. Conovici, Thraco-Dacica, 8, 1987, p.92-99.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO