.
Pocreaca | Comuna: Schitu Duca | Judeţ: Iaşi | Punct: Cetăţuia | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Hallstatt
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Iaşi
Localitate:
Pocreaca
Comuna:
Schitu Duca
Punct:
Cetăţuia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Iconomu Constantin responsabil Institutul de Arheologie Iași
Cod RAN:
Raport:

Aşezare; Cucuteni A3 - A4; cetate cu valuri de pământ; Hallstatt (Cozia), sec. X-IX a.Chr. Cercetări sistematice - 1991-1994.
Secţiuni în incintă şi în valuri. Au fost puse în evidenţă gropi menajere, dar lipsesc locuinţele. Ceramică fragmentară de tip Cozia, cu decor imprimat, canelat, adâncit şi incizat. Cetatea suprapune o aşezare neolitică de tip Cucuteni A3-A4.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO