.
Mitoc | Judeţ: Botoşani | Punct: Malu Galben | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic
Perioade:
Paleolitic
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Botoşani
Localitate:
Mitoc
Comuna:
Mitoc
Punct:
Malu Galben
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Chirica Valentin-Codrin Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Chirica Vasile responsabil Institutul de Arheologie Iași
Haesaerts Paul Institutul Regal de Ştiinţele Naturii din Bruxelles
Otte Marcel Universitatea Liege, Franța
Cod RAN:
Raport:

Colaborarea instituită cu specialiştii din Belgia a avut drept rezultat evidenţierea caracterului locurilor umane din această staţiune pluristratificată.
Prin utilizarea tehnicii de calcul s-a reuşit plasarea bidirecţională a tuturor complexelor de locuire - vetre, ateliere de cioplire şi a resturilor de ocupare umană: piese de silex, resturi faunistice, evidenţiindu-se şi prin acest procedeu tehnologic, ...caracterul cvasi-permanent al locuirilor umane între 32.000-20.000 B.P.
Prin confruntarea tuturor datelor de cronologie absolută, obţinute de la laboratoarele din Olanda, S.U.A. şi Anglia, deşi staţiunea de la Mitoc-Malu Galben are cele mai multe datări de profil din întreaga ţară, s-au eliminat rezultatele contradictorii, neconcordante sau acele oferite fără o bază ştiinţifică reală (exemplu - Laboratorul GEOCHRON-S.U.A., pe ale cărui fişe s-a precizat absenţa unei activităţi radioactive). Prin utilizarea principiului de 2 sigme s-a ajuns la obţinerea unei scheme cronologice credibile şi coerente.
Lipsa unui specialist în paleofauna pleistocenă a determinat efectuarea acestor studii în Belgia. S-a constatat că resturile menajere aparţin unei multitudini de specii - carnivore şi ierbivore, cu excepţia renului, prezent doar prin fragmente de coarne, căzute în mod natural, nu rezultate în urma vânătorii.
S-a constatat că prezenţa resturilor menajere osoase este strâns legată de descoperirea microgravetelor - piese de silex folosite la vânătoare.
Analizele geo-pedologice au creat posibilitatea stabilirii unei secvenţe stratigrafice reale şi a unor cicluri climatice şi sedimentare, evidenţiind caracteristicile mediului în momentele locuirii umane.
Analiza utilajului litic, pe criterii moderne, europene, marchează caracteristicile cultural-cronologice ale locuirilor de la Mitoc-Malu Galben. Aurignacianul clasic şi Gravettianul, ambele de origine în zonele central-europene.
Toate aceste analize, rezultatele lor, determină încadrarea staţiunii pluristratigrafice de la Mitoc-Malu Galben printre cele mai importante obiective paleolitice de pe întregul continent, cu valoare de punte de legătură între zonele centrale şi estice ale Europei.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO