.
Lăpuşel | Comuna: Recea | Judeţ: Maramureş | Punct: Ciurgău | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Maramureş
Localitate:
Lăpuşel
Comuna:
Recea
Punct:
Ciurgău
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Kacsó Carol responsabil Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare
Cod RAN:
Raport:

A. Aşezare; bronz mijlociu, cult.Suciu de Sus; Bronz Târziu, grupul Lăpuş sau cult. Gáva; Hallstatt. Cercetări sistematice; 1992-1994;
Descoperirile din Bronzul mijlociu aparţin purtătorilor cult.Suciu de Sus. Ele provin cu precădere dintre resturile unei locuinţe de suprafaţă, al cărui plan a fost aproape în întregime conturat pe baza gropilor de pari. Se poate afirma acum cu certitudine că în pri...ma fază a acestei culturi majoritară era ceramica striată, ea rămânând cantitativ cea mai numeroasă pe parcursul întregii evoluţii a culturii, precum şi în aspectul cultural imediat posterior, legat genetic de cult.Suciu de Sus - grupul Lăpuş. Pentru problemele sincronismelor cult.Suciu de Sus cu alte culturi ale epocii bronzului importantă este prezenţa în amintita locuinţă şi a unui fragment de vas Wietenberg II. Fără a proveni dintr-un complex, la Lăpuşel au apărut şi câteva fragmente ceramice canelate negre-roşii, care pot aparţine fie cult.Gáva, fie grupului Lăpuş. Separat, într-un strat deranjat de locuirile ulterioare, au fost găsite şi fragmente ceramice hallstattiene. Încadrarea lor cronologică şi culturală este dificilă. Ar fi posibil ca ele să dateze de la sfârşitul Hallstatt-ului mijlociu sau de la începutul Hallstatt-ului târziu. Importanţa lor constă mai ales în faptul că ele sunt primele atestări de locuire în Depresiunea Baia Mare posterioare sec.IX a.Chr.

B. Aşezări; epoca bronzului, prima fază a cult.Suciu de Sus; Hallstatt (sf.Hallstatt-ului mijlociu sau înc.Hallstatt-ului târziu); epoca romană; ev mediu timpuriu, sec.VII-VIII. Săpături sistematice; 1992; Carol Kacsó, Ioan Stanciu. Mai bine sunt păstrate complexele din epoca medievală timpurie, fiind cercetate 2 locuinţe şi mai multe gropi databile în sec.VII-VIII.

Bibliografie:

C. Kacso, Apulum, 32, 1995, p.83-99.


C. Kacsó, Apulum, XXXII, 1995, p.83-99; I. Stanciu, EphemNap, 4, 1994, p.267-322.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO