.
Ciulniţa | Judeţ: Ialomiţa | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Mormânt tumular
Localizare pe hartă:
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Ciulniţa
Comuna:
Ciulniţa
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Marinescu Bîlcu Silvia responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Matei Gheorghe Muzeul Judeţean Ialomiţa
Rența Elena Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural Naţional Ialomiţa
Cod RAN:
Raport:

Punctul în care s-au desfăşurat lucrările este amplasat pe terasa înaltă a râului Ialomiţa, la o distanţă de circa 2 km. sud de municipiul Slobozia şi circa 1 km. est de comuna Ciulniţa. Zona de interes arheologic a intrat în publicaţiile de specialitate în anii 1955-1957, când au fost făcute primele cercetări arheologice de suprafaţă care, în afară de cei 3 tumuli cunoscuţi, au contribuit la identificarea unei... aşezări aparţinând culturii neolitice Boian, faza Giuleşti.
Suprafaţa propusă pentru cercetări arheologice de Muzeul Jdeţean Ialomiţa constituie una din carierele de pământ pentru Autostrada transeuropeană N-S, tronson Bucureşti-Feteşti.
Cu fondurile financiare puse la dispoziţia Muzeului Judeţean Ialomiţa de Societatea de Construcţii Hidrotehnice şi Comunicaţii S.A. Bragadiru, în anul 1994 au fost trasate 14 secţiuni, de dimensiuni diferite, orientate E-V, în funcţie de configuraţia actuală a terenului:
S I: 113,85 m x 2 m; S II: 71,90 m x 2 m; S III: 41,60 m x 2 m; S III bis: 30,20 m x 2 m; S IV: 60,10 m x 2 m; S V: 60,20 m x 2 m; S VI: 75,50 m x 2 m; S VII: 76,80 m x 2 m; S VIII: 32,50 m x 2 m; S IX: 30,50 m x 2 m; S X: 28 m x 2 m; S XI: 26,15 m x 2 m; S XII: 24,20 m x 2 m; S XIII: 11,70 m x 2 m; S XIV: 11,70 m x 2 m; şi două casete necesare pentru urmărirera complexelor (S I caseta A: 5,30 m x 2,50 m; S III caseta A: 5,20 m x 2 m).
Stratigrafia - Datorită escavărilor de pământ începute de constructor anterior începerii cercetărilor arheologice, doar pe secţiunea nr. I, spre marginea terasei, pe o lungime de 33,85 m, s-a mai putut obţine un profil complet. În toate celelalte secţiuni s-a apreciat că decapările de pământ pentru şosea au atins grosimea de circa 1 m. Între cotele 0 m şi -0,60-0,70 m, în stratul de pământ cenuşiu-negricios-granulos, au fost descoperite câteva aşchii de silex cafeniu şi cenuşiu-cafeniu şi un singur fragment ceramic provenind de la o cană cu fund inelar din pastă de bună calitate, cenuşie, lucrată la roată. Stratul de pământ cenuşiu-negricios-granulos suprapune un strat de pământ cenuşiu-granulos, gros de circa 0,25 m -0,30 m. Nici în strat şi nici în groapă, care se adâncea de la baza sa, nu au fost descoperite materiale arheologice.
Cel de-al doilea nivel suprapune la rândul său, un strat de pământ castaniu-cenuşiu, cu o grosime variind între 0,40 m la marginea terasei şi 0 şi 0,70 m-0,80 m, spre interiorul terasei, unde au fost descoperite materiale specifice culturii Boian, faza Giuleşti.
Complexele aparţinând acestui din urmă nivel se adâncesc în pământul galben-nisipos-lutos, steril din punct de vedere arheologic.
I. AŞEZARE BOIAN, FAZA GIULEŞTI. Locuinţe şi gropi. Locuinţa de suprafaţă (L I). Deşi serios afectată de lucrările de excavare de pământ pentru şosea, au fost descoperite şi cercetate resturile unei locuinţe de suprafaţă, de formă drerptunghiulară, orientată N-S, cu laturile aproximate la 11 m x 8 m. De la pereţii locuinţei s-a păstrat o mare cantitate de chirpic având în compoziţie pleava, iar multe din bucăţi păstrează impresiuni de nuia. Nu au fost desccoperite gropi de par şi nici resturi de podea.
Bordeiul Nr..1 (B1). Orientarea V-E; forma dreptunghiulară cu colţuri rotunjite şi laturile de 5 m x 3 m.
Bordeiul nr. 2 (B2). Forma pătrată cu colţurile rotunjite şi laturile de 3,5 m x 3,5 m.
Bordeiul nr. 3 (B3). Orientare N-S, forma dreptunghiulară cu colţurile rotunjite şi laturile de 8 m x 4,5 m.
Bordeiul nr. 4 (B4). Orientare N-S, cu o latură de 7 m, în curs de cercetare.
Bordeiul nr. 5 (B5). În curs de cercetare.
GROPILE. Pe supraffaţa cercetată din aşezarea Boian, faza Giuleşti, au fost descoperite câteva gropi, având forma ovală şi rotundă cu dimensiunile variind între 0,40 m şi 1,50 m.
Inventarul arheologic descoperit în aşezarea Boian:
1. Ceramica
a). Vase lucrate din pastă cu cioburi pisate în compoziţie: vase mari tronconice, décor geometric excizat, încrustate cu pastă albă; borcane cu pereţii arcuiţi, brâu alveolat imediat sub margine şi proeminenţe conice grupate câte două; tăvi scunde, rotunde; capace.
B). Vase lucrate din pastă de bună calitate: vase cu corp globular şi gât cilindric; pahare; castroane; fructiere. Specific acestei categorii este decorarea părţilor superioare cu caneluri foarte fine, orizontale sau oblice, iar unele din pahare prezintă mici crestături pe margine.
2. Obiecte din piatră, silex şi os: râşniţe şi fragmente de râşniţe din piatră; topoare plate din piatră; dăltiţe din piatră; percutoare din silex; lame din silex; răzuitoare din silex; aşchii de silex rezultate în urma prelucrării; 5 mânere din os cu décor incizat sub formă de cercuri paralele; spatula din os.
II. Din cei 3 tumuli de pe suprafaţa carierei de pământ, unul a fost distrus în totalitate (III), iar unul în proporţie de circa 60 %. S-a executat reconstituirea grafică cu ajutorul unui plan din anul 1970.
Tumulul nr. 2 - în curs de cercetare: M 19 - mormânt de înhumaţie, orientare S-N, defunctul a fost aşezat pe spate, mâinile întinse pe lângă corp, picioarele drepte, ocru pe craniu, fără inventar. M 20 - mormânt de înhumaţie, orientare E-V, defunctul a fost aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele îndoite pe dreapta, ocru pe schelet, amenajare cu lemn, fără inventar. M 21 - mormânt de înhumaţie, orinetare E-V, defunctul aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele îndoite în sus, ocru pe tot scheletul, amenajare cu lemn, fără inventar. M 22 - mormânt de înhumaţie, orientare N-S, defunctul aşezat pe spate, mâinile îndoite din cot cu palmele aduse pe abdomen, picioarele drepte, ocru pe tot scheletul, amenajare cu lemn, fără inventar. M 23 - mormânt de înhumaţie, orientare V-E, stare precară de conservare, fără inventar. M 24 - mormânt de înhumaţie, orientare NE-SV, defunctul aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele adunate moderat pe dreapta, ocru pe tot scheletul, fără inventar. M 26 - mormânt de înhumaţie, orientare E-V chircit pe partea stângă, fără inventar. M 27 - mormânt de înhumaţie, orientare S-V-NE, chircit pe partea dreaptă, fără inventar. M 32 - mormânt de înhumaţie, se mai păstrează doar bazinul şi picioarele îndoite, inventar topor din piatră cu gaură de înmănuşare transversală.
Tumulul nr. 3: M 5 - mormânt de înhumaţie, orientate N-S, chircit pe partea dreaptă, fără inventar. M 6 - mormânt de înhumaţie, orientare S-N, defunctul aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele adunate pe stânga, ocru pe craniu, fără inventar. M 7 - mormânt de înhumaţie, orientare N-S, defunctul aşezat pe spate, mâna stângă pe lângă corp, mâna dreaptă îndoită din cot cu palma adusă pe torace, picioarele îndoite pe stânga, fără inventar. M 8 - mormânt de înhumaţie, orientare SE-NV, chiricit pe partea dreaptă, fără inventar. M 11 - mormânt de înhumaţie, orientare S-N, chircit pe partea stângă, fără inventar. M 12 - mormânt de înhumaţie, orientare V-E, craniul deranjat contemporan, mâinile îndoite din cot şi palmele petrecute peste abdomen, picioarele îndoite pe dreapta, fără inventar.
III. Morminte de înhumaţie sec. .II-III: M 1 - mormânt dublu de înhumaţie, orientare N-S; M 1 A - bărbat aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, inventar 2 catarame din bronz de la încălţăminte. M 1 B - Femeie aşezată pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, inventar mărgele la gât, mâini şi picioare, o oglindă, o piesă din bronz, fibula din fier, fusaiolă, vas de mici dimensiuni. M 2 - mormânt de înhumaţie, orientare N-S, copil aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, inventar vas cu capac aşezat culcat peste genunchi. M 3 - mormânt de înhumaţie, orientare N-S, adult aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, inventar cuţit din fier lângă palma dreaptă şi un vas de mici dimensiuni sub omoplatul drept. M 4 - mormânt de înhumaţie, orientare N-S, copil aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, inventar fibulă din bronz şi un vas de mici dimensiuni fragmentar, deranjat contemporan. M 10 - mormânt de înhumaţie, orientare E-V, defunctul aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, inventar vas de mici dimensiuni lângă omoplatul drept (spart contemporan). M 18 - mormânt de înhumaţie, orientare N-S, defunctul aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, inventar mărgele la gât, un cercel la urechea stângă, cană la picioare. M 28 - mormânt de înhumaţie orientare V-E, deranjat contemporan, inventar mărgele

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO